Austeritatea nu e pentru CNAIR! Se dau bani mai mulți la șefi, comisii și comitete

Publicat: 12 apr. 2024, 09:00, de Cristian Matache, în ECONOMIE , ? cititori
Austeritatea nu e pentru CNAIR! Se dau bani mai mulți la șefi, comisii și comitete

Compania de Autostrăzi (CNAIR) este fericita beneficiară a unei excepții de la tăierea unor cheltuieli în numele austerității.

Cheltuielile aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete din cadrul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), aflată în proprietatea Ministerului Transporturilor, vor crește cu 48% în acest an, până la valoarea de 2.337,56 mii lei, conform unei Hotărâri adoptată ieri de către Guvernul României.

CNAIR este exceptată de la unele prevederi ale Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung. Adică e o companie de unde nu se taie pentru a se face economii la buget. Potrivit proiectului de lege adoptat ieri:

a) pentru directorat – valoarea este de 1.227,48 mii lei;

b) pentru consiliul de administraţie – valoarea este 1.110,08 mii lei.

Membrii Consiliului de Administrație ai C.N.A.I.R. S.A. au fost numiți cu mandate pe 4 ani ca urmare a parcurgerii procedurii de selecție reglementate de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. De asemenea, directorul general și directorul economic ai C.N.A.I.R. S.A. au fost numiți cu mandate pe 4 ani, urmare a parcurgerii procedurii de selecție reglementate conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare. Ca urmare, C.N.AI.R. S.A. are aprobat un plan de administrare pe 4 ani.

Anul trecut, cheltuielile aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete în valoare de  1.571,31 mii lei,  au fost fundamentate  în conformitate cu prevederile  art. 37 alin.(2) și (3) din OUG. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice  cu modicările și completările ulterioare, dupa cum urmează:

  1. pentru directorat – valoarea este de 574,01 mii lei;
  2. pentru consiliul de administraţie – valoarea este 997,30 mii lei.

Cheltuielile totale ale CNAIR, în valoare de 12.427.962,64 mii lei, au fost fundamentate în funcţie de activităţile concrete din programele de achiziţii de bunuri şi servicii, pentru desfăşurarea activităţii, fundamentate pe baza posibilităţilor reale de plată a acestora, a recalculării cheltuielilor de natură salarială şi a cheltuielilor de mandat, precum și a altor cheltuieli de exploatare. Cheltuielile totale, dimensionate în funcție de nivelul veniturilor totale programate a se realiza în anul 2024, sunt programate în creștere cu 28,59% faţă de cheltuielile totale preliminate/realizate în anul 2023.