Câciu: Rectificarea bugetară a ţinut cont, în principal, de finanţarea pachetelor de sprijin pentru economie şi pentru cetăţeni

Publicat: 18 aug. 2022, 13:19, de Aurel Drăgan, în News , ? cititori
Câciu: Rectificarea bugetară a ţinut cont, în principal, de finanţarea pachetelor de sprijin pentru economie şi pentru cetăţeni
adrian_caciu

Rectificarea bugetară a ţinut cont, în principal, de finanţarea pachetelor de sprijin pentru economie şi pentru cetăţeni aprobate de Guvern în acest an, a declarat ministrul Finanţelor, Adrian Câciu.

În principal, trebuie să specificăm că pentru această rectificare s-a avut clar în vedere modul în care sunt finanţate pachetele de măsuri pe care Guvernul le-a aprobat după începerea acestui an, pachetele de sprijin pentru economie şi pentru cetăţeni şi în mare parte ceea ce vedem în această rectificare este finanţarea acestor pachete. Cheltuielile pentru investiţii, odată cu această rectificare, cresc cu 3,4 miliarde de lei, ajungând la 93,1 miliarde de lei, în creştere cu 0,1 puncte procentuale, de la 6,7% din PIB la 6,8% din PIB. Deficitul bugetului general consolidat se menţine ca procent în PIB la acelaşi nivel la bugetul iniţial, respectiv 5,84 din PIB, iar ca valoare nominală creşte de la 76,9 miliarde de lei la 80,1 miliarde de lei”, a afirmat Adrian Câciu, joi, în cadrul şedinţei de Guvern.

 

El a prezentat apoi ordonatorii principali de credite cărora le-au fost suplimentate sumele, menţionând, în primul rând, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, cu o suplimentare per sold cu 5,25 miliarde de lei, din care titlul asistenţă socială primeşte 7,3 miliarde de lei, sume destinate drepturilor de asistenţă socială pentru familii şi copii, pentru compensarea plăţilor la energie, indemnizaţiilor şi drepturilor cu caracter reparatoriu ca efect al măsurilor aprobate în acest an.

„De asemenea, aici avem şi o creştere a veniturilor din contribuţii de asigurări sociale ale bugetului asigurărilor sociale de stat faţă de estimarea iniţială, ceea ce a determinat diminuarea transferurilor pentru echilibrarea bugetului asigurărilor sociale de stat cu suma de 1,94 miliarde de lei. Şi au fost majorate transferurile din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru şomaj cu suma de 418,7 miliarde de lei”, a completat Câciu.

Acesta a adăugat că Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene primeşte în plus 2,72 miliarde de lei pentru derularea proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile şi pentru derularea proiectelor cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumut PNRR.

Câciu a precizat că la Ministerul Sănătăţii au fost suplimentate fondurile cu 2,53 miliarde de lei per sold în principal pentru majorarea transferurilor acordate bugetului Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.

„Şi aici avem două elemente, pe de-o parte (…) acoperirea sau necesarul de finanţare pentru plata concediilor medicale restante de la Casa de Asigurări de Sănătate, pe de altă parte continuarea programelor de sănătate şi finanţarea cheltuielilor pentru achiziţia de medicamente sau de la partea de bunuri şi servicii. Referitor la bunuri şi servicii, vreau să vă informez, de fapt, ştim cu toţii când am discutat această rectificare, a existat această diminuare la bunuri şi servicii la toţi ordonatorii de credite, cu excepţia, fac această menţiune, cu excepţia Fondului Naţional de Asigurări de Sănătate, pentru că acolo este vorba de sănătate pentru cetăţeni”, a explicat ministrul Finanţelor.

Ministerul Energiei, a continuat el, primeşte per sold suma de 2,5 miliarde de lei în principal pentru compensarea preţurilor la energie electrică şi gaze pentru economie.

Ministerul Transporturilor primeşte per sold suma de 2 miliarde de lei în principal pentru investiţii din fonduri de împrumut pentru PNRR pentru acordarea subvenţiilor pentru CFR şi Metrorex şi pentru a întreţine infrastructura de transport.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, conform ministrului, primeşte per sold 1,28 miliarde de lei, fonduri pentru derularea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, pentru Programul Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social, pentru Programul Construcţii Locuinţe pentru Tineri şi pentru Compania Naţională de Investiţii.

Potrivit acestuia, Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului primeşte per sold suma de 1,15 miliarde de lei, fiind asigurate fondurile necesare pentru programul Agri-Food, pentru programul Start-up Nation, de asemenea creditele de angajament pentru iniţierea unor alte programe pe care Ministerul Antreprenoriatului le are în în vedere în această jumătate de an.

Câciu a menţionat că Ministerul Justiţiei primeşte per sold suma de 864 de milioane de lei, în special pentru plata hotărârilor judecătoreşti.

De asemenea, a adăugat el, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale primeşte per sold suma de 720 de milioane de lei, în principal pentru acordarea subvenţiilor la motorină şi pentru dezvoltarea infrastructurii de irigaţii.

Ministrul a menţionat că Secretariatul General al Guvernului primeşte la rectificare suma de 251 de milioane de lei.

„Deja sumele, de aici, sunt mai mici. Ministerul Cercetării – 203 milioane de lei, în special pentru achitarea contribuţiilor restante ale României la programele opţionale ale Agenţiei Spaţiale Europene. Ministerul Public – 200 de milioane de lei, Ministerul Economiei – 125,6 milioane de lei per sold, Ministerul Educaţiei, 64 de milioane de lei per sold pentru majorarea cheltuielilor şi a transferurilor între unităţile administraţiei publice, în principal pentru finanţarea de bază a instituţiilor de învăţământ superior. Ministerul Sportului primeşte, la fel, o sumă de 33,7 milioane de lei. Am trecut revistă pe cele care au o suplimentare mai mare, să spun aşa. Avem şi redistribuiri şi diminuări de credite bugetare, unde s-au identificat economii sau sume care pot fi redistribuite, am mai spus, pentru acoperirea finanţării pachetelor de sprijin pentru economie şi pentru cetăţeni”, a explicat Câciu.