Când intră pe carduri ajutorul de 250 de lei pentru pensionari

Pensionarii vulnerabili vor avea bani în plus de sărbători. Aceștia vor primi o nouă tranșă de 250 de lei, transferată direct pe cardurile de alimente. 

Banii sunt acordați de către Guvernul României în cadrul programului „Sprijin pentru România”, destinat asigurării accesului la alimente și mese calde pentru categoriile vulnerabile ale populației.

Suma suplimentară de 250 de lei va fi distribuită pensionarilor la mijlocul lunii decembrie, iar plata va fi gestionată de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE). Banii se acordă o dată la două luni persoanelor cu venituri reduse, conform listelor de beneficiari eligibili, centralizate de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS).

Cine beneficiază de ajutorul de 250 de lei:

– pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei, pentru tranșele din anul 2022, respectiv mai mici sau egale cu 1.700 lei pentru tranșele din anul 2023;

– persoanele – copii și adulți – încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri lunare proprii realizate sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei pentru tranșele din anul 2022, respectiv mai mici sau egale cu 1.700 lei pentru tranșele din anul 2023;

– familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei pentru tranșele din anul 2022, respectiv mai mici sau egale cu 675 lei pentru tranșele din anul 2023;

– familiile monoparentale ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei pentru tranșele din anul 2022, respectiv mai mici sau egale cu 675 lei pentru tranșele din anul 2023;

– familiile și persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutorul social;persoanele fără adăpost, așa cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale în vigoare.

Mai multe articole...

Cele mai citite articole