Care sunt orașele unde se înființează agenţii pentru IMM-uri și turism

Publicat: 28 feb. 2024, 09:23, de Viorela Pitulice, în ACTUALITATE , ? cititori
Care sunt orașele unde se înființează agenţii pentru IMM-uri și turism
Guvernul Romaniei, Sediu Guvern

Guvernul înființează trei agenţii teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi turism la Ploiești, Constanța și Brașov, ordonanţa de urgenţă privind organizarea şi funcţionarea acestora aflându-se pe ordinea de zi a ședinței de miercuri.

Astel, vor lua naștere mai multe agenții pentru IMM-uri și turism în municipii importante. Este vorba de Agenţia teritorială pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi turism Ploieşti, Agenţia teritorială pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi turism Constanţa şi Agenţia teritorială pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi turism Braşov, prin fuziunea celor nouă agenţii pentru întreprinderi mici şi mijlocii, prevăzute în anexa nr. 2 la HG nr. 864/2023 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, după cum se arată în nota de fundamentare a proiectului.

Agenţia teritorială pentru IMM-uri și turism Ploiești

Agenţia teritorială pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi turism Ploieşti are un număr de 83 posturi şi este înfiinţată prin fuziunea Agenţiei pentru întreprinderi mici şi mijlocii Ploieşti, Agenţiei pentru întreprinderi mici şi mijlocii Bucureşti şi Agenţiei pentru întreprinderi mici şi mijlocii Craiova şi prin preluarea reprezentanţelor teritoriale din turism: Buşteni, Râmnicu Vâlcea, Târgu Jiu, Mehedinţi.

Agenţia teritorială pentru IMM-uri și turism Constanța

De asemenea, se înființează Agenţia teritorială pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi turism Constanţa, care va avea un număr de 88 posturi şi este creată prin fuziunea Agenţiei pentru întreprinderi mici şi mijlocii Constanţa, Agenţiei pentru întreprinderi mici şi mijlocii Iaşi şi Agenţiei pentru întreprinderi mici şi mijlocii Târgu Mureş şi preluarea reprezentanţelor teritoriale din turism: Constanţa, Iaşi, Tulcea, Bacău, Neamţ, Suceava, Alba, Harghita. (…)

Agenţia teritorială pentru IMM-uri și turism Brașov

În același timp, este înființată și Agenţia teritorială pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi turism Braşov. Aceasta are un număr de 86 posturi şi este creată prin fuziunea Agenţiei pentru întreprinderi mici şi mijlocii Braşov, Agenţiei pentru întreprinderi mici şi mijlocii Timişoara şi Agenţiei pentru întreprinderi mici şi mijlocii Cluj-Napoca şi preluarea reprezentanţelor teritoriale din turism: Arad, Baia Mare, Braşov, Cluj, Sibiu, Bistriţa, Oradea, după cum se mai arată în nota de fundamentare a proiectului.

Cun funcționează Agenția pentru IMM-uri

Conducerea fiecărei agenții este asigurată de un director, funcționar public de conducere, numit prin ordin al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului, în condițiile legii.

Directorul angajează și reprezintă agenția în raporturile cu Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, cu celelalte autorități ale administrației publice locale, în fața instanțelor judecătorești, precum și cu persoane fizice și juridice, române sau străine.

În exercitarea și îndeplinirea atribuțiilor ce le revin, directorii emit decizii.

Directorii au calitatea de ordonatori terțiari de credite.

Directorul este ajutat în activitatea sa de doi directori adjuncți, funcționari publici de conducere, numiți prin ordin al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului, în condițiile legii.

Directorii agențiilor se subordonează direct ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

Structura organizatorică, precum și statele de funcții ale agențiilor se aprobă prin ordin al ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, la propunerea directorului.

Atribuțiile, sarcinile și răspunderile personalului încadrat în agenție se stabilesc prin fișa postului.

Personalul fiecărei agenții este format din funcționari publici și personal contractual, posturi finanțate integral de la bugetul de stat.

În subordinea fiecărei agenții pot se pot înființa reprezentanțe județene de asistență și informare prin ordin al ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, cu încadrare în numărul maxim de posturi aprobat pentru fiecare agenție.