Ce subvenție primesc pomicultorii care lasă să crească iarba între pomi

Publicat: 29 ian. 2023, 19:30, de Viorela Pitulice, în Agricultura , ? cititori
<strong>Ce subvenție primesc pomicultorii care lasă să crească iarba între pomi</strong>

Pomicultorii care accesează ecoschema Înierbarea intervalului dintre rânduri în plantațiile pomicole, viticole, pepiniere și hameiști pot primi un sprijin de 85,50 euro/ha prin Planul Național Strategic 2023-2027 (PNS), ecoschema PD-06, informează Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

Sprijinul  se acordă pe unitatea de suprafață agricolă (ha) fermierilor care păstrează înierbat sau înierbează intervalul dintre rânduri, alternativ (două intervale înierbate, unul nu), pe cel puțin 75% din suprafața plantației pomicole, viticole, pepiniere și hameiști.

Ecoschema constituie o plată anuală uniformă pe suprafața de teren eligibilă. 

Prin cerința de mediu impusă de înierbare între rânduri, ecoschema contribuie la obiectivul PAC privind conservarea biodiversității, cât și la creșterea capacității solului de sechestrare a carbonului și îmbunătățirea calității structurii solului, resursă naturală principală în cadrul activității agricole.

Plafonul alocat pentru anul 2023 este 15.777.400,50 euro, suprafața vizată de ecoschemă fiind de 184.531,00 ha, astfel încât cuantumul unitar planificat aferent ecoschemei este 85,50 euro/ha.

Cine beneficiază de subvenție

  • Beneficiarul se încadrează în categoria fermierilor activi (conform definiției naționale), în înțelesul articolului 4 din Regulamentul (UE) 2115/2021 de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune;
  • este beneficiar de BISS;
  • este utilizatorul unei suprafețe agricole localizate pe teritoriul României, identificabilă în Sistemul Integrat de Administrare și Control (IACS).

Cerințe generale obligatorii ecoschema PD-06:

  • Minimum 75 % din suprafața plantației pomicole, viticole, pepiniere și hameiști trebuie păstrată înierbată sau va fi înierbată, în perioada 15 iunie – 15 octombrie.
  • Pe intervalele înierbate nu sunt permise lucrări ale solului în perioada de acoperire, respectiv 15 iunie – 15 octombrie.

Suprafața eligibilă:

  • Ecoschema se aplică pe toate suprafețele de culturi permanente existente la nivel național, pe care sunt înființate plantații viticole, plantații pomicole, pepiniere și hameiști.
  • Dimensiunea exploatației este de minimum 1 ha cu dimensiunea parcelei de minimum 0,1 ha.
  • Fermierii care optează pentru această ecoschemă nu pot accesa ecoschema PD – 05 – Practicarea unei agriculturi prietenoase cu mediul în fermele mici (gospodăriile tradiționale).

Mai multe informatii despre ecoschema Înierbarea intervalului dintre rânduri în plantațiile pomicole, viticole, pepiniere și hameiști puteti gasi aici.