Clotilde Armand răspunde: Primăria Sectorului 1 nu este robinet cu bani pentru offshore-ul lor transpartinic

Primarul Sectorului 1 din Capitală a răspuns notificării Romprest, compania de salubritate, prin care aceasta anunța că nu va mai strânge gunoiul din 11 februarie dacă nu se ajunge la înțelegere privind plata restanțelor.

De asemenea, se reclama că Romprest a ajung la o înțelegere cu Consiliul Local, dar Primăria nu vrea să o ia în considerare. În esență, Clotilde Armand explică motivele refuzului plăților, ca și sprijinul legal pentru acest lucru, și arată că va găsi altă companie de salubrizarea în cazul în care Romprest va stopa serviciile. Dacă va putea găsi într-un timp atât de scurt o altă companie de salubrizare, Clotilde Armand va putea spune că a câștigat, cel puțin parțial, războiul cu ceea ce ea numește „Mafia gunoaielor”. În caz contrar, va avea de suferit semnificativ pe plan electoral.

Redăm răspunsul Primăriei:

„Ca urmare a Adresei de Notificare a încălcării drepturilor Operatorului delegat şi de limitare/suspendare pe perioadă nedeterminată, în consecinţă, a activităţilor din cadrul Serviciului public de salubritate pe raza administrativ teritorială a Sectorului 1 a Municipiului Bucureşti nr. 559/03.02.2021 („Adresa de Notificare”),

Având în vedere:

A. Prevederile Contractului de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubritate pe raza administrativă a Sectorului 1 Bucureşti nr. J077/S/30.06.2008 („Contractul de Delegare”);

B. Încheierea din data de 29.12.2020 pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în dosarul nr. 41225/299/2020;

C. Adresa nr. 5897/16.12.2020 prin care vi s-a solicitat justificarea serviciilor efectiv prestate, fiind, totodată, informaţi că plata nu se va efectua decât după refacerea facturilor fiscale pentru a fi puse în acord cu serviciile real prestate,

Vă transmitem prezenta

Notificare

Prin care vă aducem la cunoştinţă următoarele:

1. Ca o remarcă prealabilă, apreciem necesar să clarificăm faptul că Romprest şi Comisia mixtă constituită în conformitate cu HCL nr. 293/15.12.2020 nu au negociat nicio ofertă, cu atât mai puţin să ajungă la un acord de voinţă. De altfel, în urma discuţiilor avute de membrii comisiei şi reprezentanţii Romprest, în data de 25.01.2021, Romprest a transmis oferta înregistrată sub nr. 395/25.01.2021.

2. Oferta dvs. este în analiza personalului din cadrul aparatului de specialitate şi intenţia noastră era să revenim cu o contraofertă ajustată resurselor bugetare disponibile pentru anul în curs. De asemenea, vă rog să luaţi act că solicitarea noastră a fost de ajustare a Contractului de Delegare la nevoile reale ale Sectorului 1, cu consecinţa reducerii prestaţiilor şi tarifelor pe care le aplicaţi.

3. Mai mult, până la data prezentei, nu aţi venit cu o ofertă de ajustare a Contractului de Delegare, singura propunere a fost aceea de reducere doar temporară a cantităţii prestaţiilor, cu condiţia asumării de către autoritatea contractantă a unor obligaţii exorbitante faţă de „concesiile” făcute de Romprest. În cadrul ofertei dvs. nu regăsim nicio propunere de reducere a tarifelor, deşi tarifele pe care le practicaţi sunt cu mult peste nivelul tarifelor aprobate în alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară.

4. Aşadar, suspendarea/limitarea prestării serviciilor până la adoptarea unei hotărâri prin care să se aprobe oferta „negociată” nu poate fi catalogată decât în registrul unei condiţionări bazate pe premise false. Nu am negat niciodată posibilitatea unei negocieri, însă, evident, condiţionată de o conduită marcată de buna-credinţă din partea actorilor implicaţi. Or, nu putem aprecia ca fiind de bună-credinţă o parte care transmite unilateral o ofertă despre care afirmă că a fost negociată şi acceptată, dacă aceste operaţiuni nu au avut loc. Cu atât mai puţin nu poate fi vorba de un refuz de a accepta de către autoritatea contractantă oferta „negociată”, de vreme ce această „ofertă” nu a fost niciodată negociată de comisia mixtă sau de conducerea executivă a autorităţii contractante.

5. De asemenea, vă reamintim că plata facturilor emise de Romprest a fost suspendată de instanţa de executare care a apreciat că există indicii privind nelegalitatea executării silite. În acest context, vă punem în vedere că acuzaţiile privind eventuale „abuzuri” ca urmare a neplăţii facturilor emise de dvs. sunt lipsite de bază factuală.

6. Conform art. 7.2 lit. a) din Contractul de Delegare, operatorul are obligaţia de a ţine o gestiune separată pentru fiecare operaţiune în parte, pentru a stabili volumul de lucrări. În baza acestei prevederi contractuale, autoritatea contractantă a solicitat operatorului să pună la dispoziţie toate datele GPS pentru a putea determina volumul exact al serviciilor prestate de operator.

7. Deşi autoritatea contractantă a transmis solicitări precise, operatorul a refuzat să pună la dispoziţie toate datele şi informaţiile în vederea verificării cantităţii serviciilor efectiv prestate. Mai mult, operatorului i s-a solicitat să refacă facturile pentru a reflecta neregulile constatate prin rapoartele întocmite de Poliţia Locală Sector 1.

8. Cu toate acestea, Romprest a refuzat sistematic să refacă facturile fiscale, consecinţa fiind aceea a suspendării plăţilor. Conform art. 8.1 lit. a) din acelaşi contract, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita informaţii cu privire la nivelul şi calitatea serviciului prestat, cu obligaţia corelativă a operatorului de furniza toate informaţiile solicitate de autoritatea contractantă. Neexecutarea acestei obligaţii este sancţionată cu aplicarea penalităţilor prevăzute de art. 11.1 din Contractul de Delegare.

9. Nu negăm dreptul operatorului de a proceda după intima sa convingere fie la suspendarea prestaţiilor, fie la limitarea acestora, însă vă rugăm să aveţi în vedere trei aspecte esenţiale:

a) Pe de o parte, suspendarea/limitarea nu poate afecta colectarea gunoiului menajer şi a celui municipal (art. 7.1 lit. g), teza a II-a din Contractul de Delegare);

b) Neplata facturilor este determinată de refuzul de a pune la dispoziţie datele GPS şi informaţiile necesare pentru a putea verifica facturile din perspectiva cantităţii prestaţiilor efectiv realizate;

c) Executarea obligaţiei de plată a fost dispusă de instanţa de executare care a apreciat, prima facie, că executarea silită este, aparent, abuzivă.

10. În concluzie, raportat la cele de mai sus, vă solicităm următoarele:

a) Să puneţi la dispoziţie, de urgenţă, toate informaţiile şi datele necesare pentru verificarea cantităţii serviciilor efectiv prestate;

b) Să refaceţi facturile fiscale în sensul corelării valorii acestora cu serviciile efectiv prestate;

c) Să ne comunicaţi programul de colectare a deşeurilor pentru a putea prelua executarea serviciului începând cu data de 11.02.2021, cu respectarea principiului protecţiei utilizatorilor prevăzut de art. 7 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 101/2006.

11. În încheiere, vă reamintim prevederile art. 11.3 din Contractul de Delegare care dă dreptul autorităţii contractante să procedeze la rezilierea Contractului în cazul în care operatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate. Una din aceste obligaţii constă în asigurarea prestării serviciului în regim de continuitate, la standarde înalte de calitate, în schimbul unei remuneraţii corecte a operatorului.

Vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate pentru a identifica o soluţie de natură să respecte principiul echilibrului contractual, cu luarea în considerare a rigorilor specifice serviciului de interes economic general (SIEG), atât din perspectiva legislaţiei privind ajutorul de stat, cât şi din perspectiva respectării normelor privind asigurarea concurenţei pe o piaţă cu specific de monopol.

Primarul Sectorului 1,
Clotilde Armand”

„Dacă această companie lasă din nou gunoiul pe străzi şi refuză să-şi onoreze obligaţiile contractuale din data de 12.02.2020 va intra alt operator în regim de urgenţă. Îi asigur pe toţi locuitorii Sectorului 1 că nu vom mai trece prin situaţia în care am fost luna trecută. Nu voi mai tolera şantajul şi ameninţările Mafiei Gunoaielor. Sectorul 1 plăteşte servicii de salubrizare şi de 10 ori mai scumpe faţă de restul ţării. Primăria Sectorului 1 a fost un partener onest, Primăria Sectorului 1 nu este robinet cu bani pentru offshore-ul lor transpartinic. Cu mine nu le mai merge”, a declarat primarul Sectorului 1, Clotilde Armand.

Mai multe articole...

Cele mai citite articole