Comisia Europeană cere României să comunice modul în care Directiva privind drepturile de autor pe piaţa unică digitală este transpusă în legislaţia naţională

Comisia Europeană a cerut României şi altor state membre ale Uniunii Europene să comunice modul în care Directiva privind drepturile de autor pe piaţa unică digitală este transpusă în legislaţiile naţionale.

Pe lângă României, CE a solicitat Austriei, Belgiei, Bulgariei, Ciprului, Cehiei, Danemarcei, Estoniei, Greciei, Spaniei, Finlandei, Franţei, Croaţiei, Irlandei, Italiei, Lituaniei, Luxemburgului, Letoniei, Poloniei, Portugaliei, Suediei, Sloveniei şi Slovaciei să comunice informaţii cu privire la modul în care dispoziţiile cuprinse în Directiva 2019/790 sunt transpuse în legislaţiile lor naţionale.

În plus, a solicitat Austriei, Belgiei, Bulgariei, Ciprului, Cehiei, Estoniei, Greciei, Spaniei, Finlandei, Franţei, Croaţiei, Irlandei, Italiei, Lituaniei, Luxemburgului, Letoniei, Poloniei, Portugaliei, României, Sloveniei şi Slovacieisă comunice informaţii cu privire la modul în care Directiva (UE) 2019/789 privind transmisiile online ale programelor de televiziune şi radio este transpusă în legislaţiile lor naţionale.

Întrucât aceste state membre nu au comunicat măsurile naţionale de transpunere sau au făcut-o parţial, Comisia a decis pe 26 iulie să iniţieze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor prin trimiterea de scrisori de punere în întârziere.

Cele două directive sunt menite să modernizeze normele UE privind drepturile de autor şi să le permită consumatorilor şi creatorilor să profite la maxim de lumea digitală. Acestea consolidează poziţia industriilor creative, permit utilizări digitale lărgite în domenii cheie ale societăţii şi facilitează distribuirea de programe de radio şi televiziune în întreaga UE.

Termenul pentru transpunerea acestor directive în legislaţia naţională a fost 7 iunie 2021.

Aceste state membre au acum la dispoziţie 2 luni pentru a răspunde la scrisori şi pentru a lua măsurile necesare. În absenţa unui răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să emită avize motivate.

Mai multe articole...

Cele mai citite articole