Cresc salariile la CFR Marfă, dar se taie din bonusuri. Și din contractele șefilor

Publicat: 11 apr. 2024, 14:49, de Cristian Matache, în ECONOMIE , ? cititori
Cresc salariile la CFR Marfă, dar se taie din bonusuri. Și din contractele șefilor

Guvernul va adopta azi un proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al CFR Marfă.

Cheltuielile cu personalul la CFR Marfă, companie deținută de Ministerul Transporturilor, în valoare de 442.029 mii lei, sunt estimate în anul 2024, în creștere cu 8,88% față cele aprobate în anul 2023 în bugetul de venituri și cheltuieli, prin HG nr. 226 /15.03.2023, înregistrând o creștere de la suma de 405.984 mii lei (anul 2023) la suma de 442.029 mii lei (anul 2024), se arată în nota de fundamentare a unui proiect de Hotărâre de privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al societății.

Cheltuielile de natură salarială, în valoare de 421.959 mii lei, sunt estimate în creștere cu 8,91% faţă de valoarea din bugetul aprobat al anului 2023, prin HG nr. 226/2023, înregistrând o creștere de la suma de 387.446 mii lei (anul 2023) la suma 421.959 mii lei (anul 2024).

În fundamentarea cheltuielilor de natură salarială pe anul 2024, în valoare de 421.959 mii lei, au fost luate în calcul prevederile art. 73, alin. (1), lit. a), și e) coroborate cu cele ale alin. (3), (4), (5), (8) și (10) din Legea nr. 421/2023 – legea bugetului de stat pe anul 2024, fiind compuse din:

  • Cheltuieli cu salariile, în valoare de 395.010 mii lei (în creștere cu 13,79% față de nivelul aprobat în anul precedent);
  • Bonusuri, în valoare de 26.949 mii lei (în scădere cu 33,14% față de suma aprobată conform HG nr. 226/15.03.2023), din care:

– 3.650 mii lei cheltuieli sociale, în scădere cu suma de 57 mii lei față de valoarea aprobată în anul precedent, fundamentate în conformitate cu prevederile art. 25, din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile Memorandumului cu tema “Exceptarea CNCF “C.F.R.” – S.A., a SNTFC “CFR Călători” S.A., a SNTFM “CFR Marfă” S.A. și a STMB “Metrorex” S.A.” de la prevederile art. XL și XLI ale Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung”, aprobat în ședința Guvernului din data de 16.11.2023;

– 23.056 mii lei contravaloare tichete de masă, în scădere cu suma de 296 mii lei față de suma aprobată în anul precedent, prin acordarea tichetelor de masă doar salariaților care au salarii nete mai mici de 8.000 lei, societatea fiind exceptată prin memorandumul menționat mai sus de la aplicarea prevederilor art. XL și XLI ale Legii nr. 296/2023;

– 243 mii lei reprezentând alte cheltuieli conform CCM, în scădere cu suma de 8.056 mii lei față de valoarea aprobată în anul precedent prin HG nr. 226/15.03.2023;

– nu au fost prevăzute pentru anul 2024 sume pentru vouchere de vacanță conform art. XL.- (2) din Legea nr. 296/2023, întrucât în conformitate cu prevederile art. XLI.- (1) nu pot fi acordate, societatea înregistrând pierderi contabile din anii precedenți nerecuperate precum și preliminate/realizate pentru anul 2023, rezultând economii față de suma aprobată în anul anterior în acest scop de 4.950 mii lei.

Majorarea cheltuielilor de natură salarială, prognozată pentru anul 2024, în cuantum de 34.513 mii lei este prevăzută în conformitate cu prevederile art. 73, alin. (1), lit. a) și e) și este programată cu respectarea simultană a condițiilor art. 73, alin. (8) din legea nr. 421/2023, astfel:

– 17.010 mii lei reprezentând creșterea cheltuielilor de natură salarială prevăzută cu încadrarea în valoarea aferentă indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2024 de 6% conform Raportului privind situația macroeconomică pe anul 2024 și proiecția acesteia pe anii 2025–2027 și Scrisorii cadru privind contextul macroeconomic, metodologiei de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2024 și a estimărilor pentru anii 2025-2027, precum și a limitelor de cheltuieli stabilite pe ordonatorii principali de credite nr. 464.195/13.11.2023, emise de Ministerul Finanțelor, conform prevederilor art. 73, alin. (1), lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023;

– 17.503 mii lei creștere a cheltuielilor cu salariile, aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2024 determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2023 – urmarea aplicării prevederilor Legii nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar, cu modificările și completările ulterioare, începând din data de 01.07.2023, în conformitate cu art. 73, alin. (1), lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023.

Valoarea cheltuielilor de natură salarială preliminate/realizate în anul 2023, în sumă de 343.666 mii lei, nu depășește valoarea cheltuielilor de natură salarială aprobată prin bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2023, aprobat prin HG nr. 226/15.03.2023.

Bani mai puțini pentru șefi

Cheltuielile aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete, în anul 2024 sunt în valoare de 791 mii lei, fundamentate în conformitate cu prevederile art. 37 și 38 din OUG. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, respectiv cu prevederile art. XXXIII, XXXIV și XXXVII din Legea nr. 296/2023, cap. III, secțiunea a 2-a Măsuri referitoare la disciplina economico-financiară a operatorilor economici, coroborate cu prevederile Memorandum-ului aprobat în ședința Guvernului din data de 29 noiembrie 2023 cu tema “Exceptarea Societății Naționale de Transport de Marfă “CFR Marfă” S.A. de la prevederile art. XXXVII alin. (1) și (2), XL și XLI ale Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung”, astfel:

a) pentru directorat – valoarea este de 517 mii lei;

b) pentru consiliul de administraţie – valoarea este 274 mii lei.

Spre comparației, cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete din 2023 au fost în valoare de 1.988,16 mii lei: 

  • pentru directorat – valoarea este de 978,63 mii lei;
  • pentru consiliul de administrație – valoarea este 1.009,53 mii lei.

Veniturile totale ale CFR Marfă, în valoare de 1.210.266 mii lei, au fost estimate în creștere în anul 2024 faţă de cele realizate/preliminate în anul 2023 cu 22,62%, o creștere în valoare de 223.244 mii lei, respectiv de la suma de 987.022 mii lei (anul 2023) la suma de 1.210.266 mii lei (anul 2024).

Cheltuielile totale, în valoare de 1.209.351 mii lei, sunt fundamentate în funcţie de activităţile concrete din programele de achiziţii de bunuri şi servicii, pentru desfăşurarea activităţii fundamentate pe baza posibilităţilor reale de plată a acestora, a recalculării cheltuielilor de natură salarială şi a altor cheltuieli de exploatare.