Curtea de Conturi a depistat prejudicii de aproape 600 mil. lei anul trecut

Publicat: 01 mart. 2021, 18:30, de Răzvan Zamfir, în ACTUALITATE , ? cititori
Curtea de Conturi a depistat prejudicii de aproape 600 mil. lei anul trecut

Curtea de Conturi a efectuat, anul trecut, 1.546 de misiuni de audit financiar, iar pe baza celor circa 4.000 de cazuri cu abateri, nereguli sau erori au fost înregistrate prejudicii în valoare de aproape 600 de milioane de lei, conform Raportului public al instituţiei, publicat luni.

Pe parcursul anului 2020, în misiunile efectuate au fost angrenaţi 700 de auditori publici externi care au desfăşurat 949 de misiuni la tot atâtea entităţi.

În acelaşi timp, Curtea a auditat 2.647 de entităţi publice, cu 15% mai mult decât în anul anterior, iar auditorii din cadrul instituţiei au efectuat 4.652 de acţiuni de monitorizare a implementării măsurilor dispuse prin decizii (follow-up), 118 acţiuni de verificare a realităţii argumentelor invocate de conducerile entităţilor în susţinerea solicitărilor de prelungire a termenelor stabilite în decizii şi 115 acţiuni de verificare a modului de implementare a recomandărilor formulate în auditul performanţei.

17.666 de cazuri identificate

Pe parcursul acţiunilor desfăşurate au fost identificate 17.666 de cazuri de abateri, nereguli sau erori, dintre care 3.985 de cazuri de abateri au determinat producerea de prejudicii, cu un impact financiar de 595,5 milioane lei. Numărul abaterilor constatate a fost în scădere faţă de anul anterior, atunci când s-au înregistrat 18.176 de astfel de situaţii, notează Curtea de Conturi.

La cererea departamentelor şi camerelor de conturi, Curtea a formulat 96 de sesizări, dintre acestea 80 fiind pentru nedispunerea şi neurmărirea măsurilor dispuse şi 16 pentru existenţa unor indicii de săvârşire a unor fapte de natură penală. Prejudiciul total estimat a fost în cuantum de aproximativ 947 de milioane de lei. În anul anterior au fost formulate 39 de sesizări penale.

„În paralel cu activitatea de audit, pe parcursul anului trecut, Curtea a continuat să implementeze o serie de proiecte strategice care vizează dezvoltarea instituţională, comunicarea, resursele umane şi tehnologia informaţiei. Este de menţionat implementarea unui sistem de identificare rapidă şi păstrare a documentelor existente în Curtea de Conturi (SPID) care va fluidiza şi standardiza procesul de audit, elaborarea unei strategii de diversificare a canalelor de comunicare internă şi externă, dar şi o nouă strategie a resurselor umane, ultimele două proiecte fiind dezvoltate în colaborare cu Banca Mondială şi Comisia Europeană”, se menţionează în raportul instituţiei.

1.546 de misiuni de audit financiar

În 2020, Curtea de Conturi a efectuat 1.546 de misiuni de audit financiar, a abordat 17 teme de audit al performanţei pe parcursul a 52 de misiuni desfăşurate în domenii considerate prioritare şi a realizat 1.425 de misiuni de audit de conformitate, precum şi 40 de acţiuni de documentare

Curtea de Conturi a transmis Parlamentului României Raportul public pe anul 2019 şi Raportul de activitate pe anul 2020, ulterior aprobării acestora de către Plenul instituţiei.

Raportul reflectă concluziile misiunilor de audit financiar efectuate la autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică centrală şi auditul public extern desfăşurat la autorităţile administrativ-teritoriale. Sunt cuprinse, de asemenea, rezultatele acţiunilor de audit de conformitate realizate la autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice centrale, la unităţi subordonate sau aflate sub coordonarea sau sub autoritatea acestora, la operatori economici din sectorul public şi la alte entităţi.

O secţiune distinctă este dedicată misiunilor de audit al performanţei realizate în domenii privind sănătatea, protecţia consumatorilor, activitatea de cercetare – dezvoltare, comerţul exterior, patrimoniul sportiv, gestionarea resurselor acvatice. Documentul include şi acţiunile de audit public extern derulate de Autoritatea de Audit, organism independent din punct de vedere operaţional faţă de Curte, având atribuţii şi proceduri de lucru proprii.