Declinul valorilor umaniste în societatea românească contemporană: cauze și consecințe

Publicat: 21 feb. 2024, 08:00, de Radu Caranfil, în OPINII , ? cititori
Declinul valorilor umaniste în societatea românească contemporană: cauze și consecințe

Într-o lume dominată de tehnologie și pragmatism, societatea românească contemporană se confruntă cu un declin alarmant al valorilor umaniste. Această tendință preocupantă se manifestă într-o serie de aspecte ale vieții sociale, economice și politice, având consecințe profunde și durabile asupra indivizilor și comunităților. Ne propunem, în cele ce urmează, să explorăm cauzele și implicațiile acestui declin asupra societății românești.

Una dintre cauzele majore ale declinului valorilor umaniste în societatea românească contemporană este influența tot mai puternică a capitalismului neoliberal. În încercarea de a maximiza profiturile și de a promova concurența acerbă, acest sistem economic pune accentul pe individualism și pe interesul personal, în detrimentul solidarității și al valorilor umane fundamentale. Astfel, relațiile interumane sunt reduse la schimburi comerciale și competitivitate, iar empatia și compasiunea sunt înlocuite cu indiferența și egoismul.

În același timp, globalizarea și revoluția digitală au avut un impact decisiv asupra valorilor umaniste în societatea românească. Creșterea conectivității globale și accesul nelimitat la informație au adus beneficii incontestabile, dar au și contribuit la o distanțare mai mare între oameni și la o atenuare a legăturilor sociale tradiționale. Relațiile interpersonale devin tot mai superficiale și mai mediate de ecranele digitale, iar sentimentul de comunitate și apartenență se erodează treptat.

De asemenea, putem identifica și o deteriorare a sistemului educațional și a valorilor promovate în acest domeniu. În timp ce sistemul de învățământ ar trebui să promoveze gândirea critică, creativitatea și empatia, acesta este tot mai influențat de abordări standardizate, centrate pe testare și pe obținerea de rezultate cantitative. Astfel, accentul cade pe competiție și pe succesul individual, în detrimentul dezvoltării integrale a personalității umane și a formării de cetățeni responsabili și empatici.

Consecințele declinului valorilor umaniste în societatea românească sunt complexe și adânci. În primul rând, asistăm la o creștere a alienării sociale și a fragmentării comunităților. Oamenii devin tot mai izolați și mai lipsiți de solidaritate, ceea ce conduce la un climat de disconfort și nesiguranță. În plus, declinul valorilor umaniste alimentează polarizarea și conflictul social, subminând coeziunea și stabilitatea societății.

În al doilea rând, asistăm la o creștere a problemelor sociale precum sărăcia, inegalitatea și discriminarea. Atunci când valorile umaniste sunt marginalizate, oamenii vulnerabili devin mai expuși la marginalizare și nedreptate. Lipsa empatiei și a solidarității duce la ignorarea nevoilor celor săraci și marginalizați, amplificând diviziunile sociale și amplificând tensiunile în societate.

Accesul la Internet, binecuvântare sau blestem?

În era digitală în care trăim, accesul la internet a devenit omniprezent și indispensabil în viața cotidiană. Cu toate acestea, în ciuda avantajelor evidente pe care le oferă, există o tendință îngrijorătoare în care accesul necontrolat la internet poate să înlocuiască eforturile individuale de edificare a unui nivel cultural personal solid. Acest fenomen aduce cu sine consecințe semnificative pentru dezvoltarea intelectuală și culturală a indivizilor, precum și pentru societate în ansamblu.

Informații gata digerate

Unul dintre aspectele cele mai evidente ale acestui fenomen este consumul pasiv de informații pe internet. În loc să se angajeze în lectură activă, în studiu sau în dialog intelectual, mulți oameni aleg să petreacă timpul pe platforme online care oferă divertisment facil și informații gata digerate, într-o formă ușor de asimilat. Acest consum pasiv nu numai că nu îmbogățește nivelul cultural al individului, dar poate să îl și împiedice să dezvolte abilități critice și de analiză necesare pentru înțelegerea profundă a problemelor complexe.

Puțin din mult

În plus, accesul necontrolat la internet poate duce la o superficializare a cunoștințelor și a intereselor individului. În timp ce internetul oferă acces la o cantitate imensă de informații, acesta promovează deseori o cultură a fragmentării și a consumului rapid, în detrimentul explorării profunde și a specializării într-un anumit domeniu. Astfel, indivizii pot deveni superficiali în cunoștințele lor, cunoscând puțin din multe domenii în loc de a se dedica unei învățări ample și specializate.

Efort minim de concentrare

Un alt aspect important este diminuarea capacității de concentrare și reflexie. Cu accesul constant la dispozitivele conectate la internet, mulți oameni au dificultăți în a se concentra pe activități care necesită efort mental susținut, cum ar fi lectura unei cărți sau scrierea. Acest fenomen poate să diminueze capacitatea individului de a analiza și sintetiza informații complexe, afectând astfel dezvoltarea gândirii critice și creativității.

Consecințele acestui fenomen pentru societate sunt profunde și multiple. În primul rând, se poate observa o scădere a nivelului general al culturii și al educației în societate. Atunci când accesul necontrolat la internet înlocuiește eforturile individuale de a construi un nivel cultural solid, acest lucru poate să ducă la o societate în care cunoștințele superficiale și superficialitatea predomină.

În al doilea rând, este posibil să apară o polarizare și fragmentare mai mare a societății. Internetul oferă o gamă largă de surse de informații, care pot să promoveze perspective extremiste și să amplifice bătălia ideologică. Aceasta poate să ducă la fragmentarea societății în grupuri izolate, cu convingeri (prea) ferm ancorate și cu o lipsă de dialog și înțelegere reciprocă.

Accesul necontrolat la internet poate să aibă consecințe iremediabile pentru dezvoltarea culturală și intelectuală a individului, precum și pentru societate în ansamblu. Pentru a contracara acest fenomen, este esențial să promovăm o abordare echilibrată a utilizării internetului, care să încurajeze explorarea activă, gândirea critică și cultivarea unui nivel cultural personal solid. Numai prin conștientizarea și gestionarea adecvată a impactului internetului putem spera să construim o societate în care cunoașterea, înțelegerea și dialogul să ocupe locul central.

Internetul poate fi un instrument valoros pentru accesul la informații și pentru explorarea diverselor aspecte ale culturii universale, dar nu poate înlocui în întregime lectura, studiul personal și contactul nemijlocit cu valorile culturale. Este important să găsim un echilibru între utilizarea internetului și angajamentul direct cu universul cultural, pentru a obține o înțelegere mai cuprinzătoare și mai profundă a lumii înconjurătoare.

Ideile umaniste rămân valoroase. Rămân valabile.

Este adevărat că societatea contemporană se confruntă cu provocări ce par fără soluții. Este adevărat că, uneori, valorile umaniste sunt ignorate sau subminate de alte interese. Cu toate acestea, ideile fundamentale ale umanismului continuă să fie relevante și necesare în lumea modernă. Și vorbim despre:

Respectul pentru demnitatea umană: considerarea fiecărui individ ca fiind demn de respect și demnitate, indiferent de originea sa, statutul social sau alte caracteristici.

Drepturile individuale: recunoașterea și apărarea drepturilor fundamentale ale fiecărui individ, inclusiv dreptul la viață, libertate, egalitate și justiție.

Toleranța: acceptarea și respectarea diferențelor între oameni, inclusiv diferențele culturale, religioase, etnice și sexuale.

Empatia: capacitatea de a înțelege și de a simți emoțiile și experiențele altor persoane, și de a răspunde adecvat la nevoile lor.

Solidaritatea: sprijinirea și susținerea reciprocă între membrii unei comunități sau societăți, în special în fața dificultăților și injustițiilor.

Justiția socială: asigurarea egalității de șanse și drepturi pentru toți membrii unei societăți, și combaterea inegalităților și discriminării.

Responsabilitatea socială: conștientizarea și asumarea responsabilității individuale și colective pentru bunăstarea și progresul societății.

Educația și cultura: promovarea învățării continue, a dezvoltării intelectuale și culturale, și a accesului egal la cunoaștere și arte.

Pacea și non-violența: soluționarea pașnică a conflictelor și respingerea violenței și războiului ca mijloace de rezolvare a disputelor.

Protecția mediului și a ecosistemelor: conștientizarea și protejarea mediului înconjurător și a resurselor naturale pentru generațiile viitoare, și promovarea unui stil de viață sustenabil.