Doctorii de la Garda de Mediu și de la Ministerul Mediului s-au umplut de bani! Acum trebuie să îi dea înapoi

Publicat: 18 apr. 2024, 09:45, de Cristian Matache, în Dezvăluiri , ? cititori
Doctorii de la Garda de Mediu și de la Ministerul Mediului s-au umplut de bani! Acum trebuie să îi dea înapoi

Curtea de Conturi a constatat că salariații Gărzii de Mediu și ai Ministerului Mediului care au obținut titlul științific de doctor au primit indemnizații mai mari decât cele prevăzute în lege. 

Un raport al Curții de Conturi vorbește de supraevaluarea indicatorului bilanțier „Salariile angajaților” și implicit a indicatorului din contul de rezultat patrimonial „Salariile angajaților și contribuțiile sociale aferente angajaților”, la Garda Națională de Mediu și la Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor, ca urmare a majorării sumelor de plată cu titlu de salarii. Suma brută acordată în plus în anul 2022, ca spor pentru titlu științific de doctor se estimează la 70.200 lei pentru un număr de 18 de salariați, la Garda Națională de Mediu și aproximativ 31.320 lei pentru un număr de 29 de salariați la Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor (în total, 101.520 lei). Având în vedere aceste ”denaturări ale situațiilor financiare”, Curtea de Conturi solicită conducerilor celor două instituții să recupereze banii de la cei care au primit mai mult.

Conducerea entității va dispune:

1. Constituirea unei comisii pentru verificarea drepturilor salariale acordate în anul 2022, salariaților din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, atât din cadrul aparatului executiv; cât și din cadrul entităților aflate în subordonare/ coordonare, în vederea identificării situațiilor în care au fost încălcate prevederile legale referitoare la acordarea a indemnizației pentru titlu științific de doctor. Comisia va proceda la stabilirea sumelor acordate necuvenit ca urmare a dimensionării eronate a unor drepturi salariale.

2.Emiterea actelor administrative de stabilire a drepturilor salariale în concordanță cu prevederile legale date de ordonanțele de urgentă emise în perioada 2018-2022, privind prorogarea unor termene cu privire la limitarea nivelului stabilit pentru anumite sporuri și indemnizații, respectiv la nivelul cuantumului în plată la luna decembrie 2018, în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

3.Recuperarea sumelor încasate în mod necuvenit de către salariații din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (aparat executiv, entități aflate în subordonare și coordonare), ținând cont și de impactul pe care prevederile Legii nr. 78 din 28 martie 2018 privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială, cu modificările și completările ulterioare, l-ar putea avea, după caz, asupra sumelor de recuperat.

Termenul limită pentru îndeplinirea acestor obligații este luna decembrie 2024.

Ca urmare a calculării și acordării unor drepturi salariale în cuantum incorect, s-au constatat următoarele:

La Garda Națională de Mediu, indemnizația pentru titlu științific de doctor a fost acordată în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată în anul 2022 (2.550 lei), respectiv în sumă de 1.275 lei/salariat (în luna decembrie 2022). În cadrul analizei drepturilor salariale, s-a constatat că un număr de 18 salariați au primit indemnizație pentru titlu științific de doctor, în cuantumul menționat.

Valoarea estimată a abaterii stabilită pentru un număr de 4 salariați din cei 5 selectați în eșantion a fost de: 2.583 lei – sumă brută, din care 1.637 lei – sumă netă (suma acordată în plus în luna decembrie 2022).

La Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor, indemnizația pentru titlu științific de doctor a fost acordată în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată în anul 2019 (2.080 lei), respectiv în sumă de 1.040 lei /salariat (în luna noiembrie 2022). În cadrul analizei drepturilor salariale, un număr de 29 salariați au primit indemnizație pentru titlu științific de doctor, în cuantumul menționat.

Aceste aspecte de încălcare a prevederilor legale referitoare la salarizarea personalului plătit din fonduri publice au fost constatate ca urmare a selectării unui salariat din cadrul Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor, pentru care am verificat calculul drepturilor salariale la luna noiembrie 2022.

Valoarea estimată a abaterii, pentru un salariat luat în calcul la verificarea drepturilor salariale a fost de: 458 lei – sumă biută (din care 267 lei – sumă netă) (suma acordată în plus în luna noiembrie 2022, reprezentând indemnizație pentru titlu științific de doctor, spor pentru condiții periculoase sau vătămătoare și indemnizație de hrană).

În concluzie, atât la Garda Națională de Mediu, cât și la Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor, la acordarea indemnizațiilor pentru titlu științific de doctor și a sporurilor pentru condiții vătămătoare și periculoase nu au fost luate în considerare prevederile ordonanțelor de urgență succesive privind limitarea cuantumului sporurilor (OUG 114/2017, cu modificările și completările ulterioare), indemnizațiilor, compensațiilor, primelor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2018. Mai exact, indemnizațiile au fost plafonate la nivelul lui 2018.

 

2024-04-11_AF_IX_Ministerul_Mediului__Apelor_și_Pădurilor