Drept la replică de la Structural Management Innovative System SRL

Publicat: 21 mai 2024, 13:48, de Ziarul Puterea, în ACTUALITATE , ? cititori
Drept la replică de la Structural Management  Innovative System SRL

În vederea unei corecte informări a publicului, referitor la articolul apărut în ediția online a Publicației Puterea.ro din data de 20 mai 2024, 14:08 („Familia Picioruș, stăpâna consultanței mascate în învățământ! Scrie proiecte gratuite și vinde logouri supravaluate”, autor: Cristian Matache), ținând cont de prevederile legale, STRUCTURAL MANAGEMENT INNOVATIVE SYSTEM S.R.L. (Smis®) solicită publicarea următorului Drept la replică nu mai tarziu de 24 de ore de la primirea acestuia:

ca raspuns la articolul publicat la adresa:

https://www.puterea.ro/familia-piciorus-stapana-consultantei-mascate-in-invatamant-scrie-proiecte-gratuite-si-
vinde-logouri-supravaluate/

Cu titlul preliminar, mentionam ca atât titlul materialului de presă la adresa căruia solicităm publicarea dreptului la replică, cât și informațiile prezentate în cuprinsul acestuia sunt tendențioase, nedocumentate și de natură a induce în eroare cititorii. Vă stăm la dispoziție pentru orice informații pe acest subiect și vă rugăm, ori de câte ori situația o impune, să solicitați și punctul de vedere al instituției noastre, potrivit regulilor/ cutumelor deontologice.

Referitor la: ”Afacerile și profitul companiei Structural Management Innovative System SRL, controlată de Georgeta-Sorina Picioruș și administrată de Alexandru-Eduard Picioruș, a explodat în 2023 după ce a pus mâna pe zeci de contracte de consultanță mascată pentru mai multe instituții de învățământ din România.”

Replică: În fapt, Smis® a înregistrat în anul 2023 venituri totale de 6.261.414,00 lei iar valoarea contractelor (de orice fel) cu autorități publice (de orice tip) însumează conform datelor contabile disponibile transparent, suma de 565.682,50 lei. Astfel, concluzia autorului articolului, conform căreia profitul companiei ”a explodat” grație contractelor cu instituțiile de învățământ este una eronată, valoarea acestor contracte reprezentând 9% din totaluri, 91% provenind de la clienți din mediul privat. Smis® este un proiect finanțat din fonduri europene și are ca obiect principal de activitate 6312 – Activitati ale portalurilor web, iar serviciile de consultanță specializată reprezintă o activitate secundară.

Referitor la: ”Modelul de afacere al Structural Management Innovative System SRL (SMIS) este simplu: susține că scrie proiecte pe PNRR gratuit dar încasează bani de la școli din contracte de producție publicitară, în fond o consultanță mascată. Într-o postare pe Facebook, familia Picioruș s-a lăudat că a depus proiecte gratuite pentru foarte multe licee. ”

Replică: În fapt, Smis® (nu ”familia Picioruș”) prin postarea din rețeaua de socializare Facebook, anunța că prin echipa dedicată – SmisEdu, întocmește în mod gratuit proiecte pentru licee, în cadrul finanțării ”Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor” este parte a pilonului 6, componenta C15 – Educație – i9. Acest lucru s-a și întâmplat de altfel, echipa Smis® întocmind peste 700 de proiecte pentru care nu a solicitat sume de bani către beneficiari. La mai bine de un an de la acel anunț, echipa Smis® sprijină în continuare cei 700 de beneficiari, fără a solicita sume de bani de la aceștia. În cadrul anunțului, Smis® a precizat că ”echipa SmisEdu a scris și depus complet gratuit, 32 de proiecte prin care peste 3.800 de participanți din 32 de localități (elevi și cadre didactice) vor participa timp de 12 luni la activități cultural-educative, ateliere, tabere sau excursii.”

Această informație este una corectă, sub rezerva că într-un final, 29 dintre cele 32 de proiecte au fost finanțate. Echipa Smis® a scris și depus complet gratuit aceste proiecte, lucru care poate fi confirmat de către beneficiari.
Asadar, referirea la familia Piciorus este una neavenita, chiar calomnioasa, folosita pentru a induce in eroare cititorii si fara suport practic, contravenind bunelor moravuri si deontologiei profesionale. Calitatea de asociat nu
se suprapune cu activitatea companiei in sine, companie care are un numar de angajati si colaboratori care se ocupa de aspectele operational si de afaceri.

Referitor la: ”Doar că de la aceste unități de învățământ a obținu contracte, se spune supraevaluate, pentru alt servicii, de fapt fiind o plată mascată a consultanței pentru scrierea licitației. Cei doi Picioruș au procedat astfel
pentru că nu era eligibilă consultanța.”

Replică: În fapt, beneficiarii proiectelor au achiziționat prin proiecte, în faza de implementare, mai multe servicii,
prin achiziție directă. În acest sens, autorul este într-o eroare și face trimitere la o ”licitație”. Facem precizarea că nu toți beneficiarii pentru care am scris proiectele gratuit, au colaborat cu Smis® în faza de implementare aceștia
ne-fiind constrânși să facă acest lucru. Având în vedere afirmația autorului conform căreia s-a realizat astfel o ”plată mascată … pentru că nu era eligibilă consultanța” vă recomandăm o documentare temeinică. Proiectele la
care faceți referire au fost depuse în cadrul apelului Apelul de finanțare I5 – 2 – PNRR – INVESTIȚIA I5 „Creșterea accesului la cultură în zonele defavorizate din punct de vedere cultural” despre care puteți găsi informații aici:
https://www.afcn-pnrr.ro/pnrr/apelul-de-finan-are-2.html

În conformitate cu Ghidul Solicitantului, art. 6.2. Cheltuieli eligibile (1) – regăsim la punctul b) (…) cheltuieli pentru consultanță de specialitate.

Astfel, contrar concluziilor autorului, serviciile de consultanță au reprezentat o cheltuială eligibilă iar Smis® a livrat aceste servicii pentru implementare, nu pentru scrierea proiectelor, in baza unui contract de consultanță încheiat între Smis® și beneficiarii proiectelor. Chiar din cele două fotografii având ca sursă (termene.ro) reiese
foarte clar că suma de 9,400 lei a fost contractată pentru codul CPV 79400000-8 – Consultanţă în afaceri şi în
management şi servicii conexe – nefiind o plată ”mascată” așa cum concluzionează în mod eronat autorul. În ceea ce privește activitatea de implementare, cheltuiala cu serviciile de consultanță a fost una subdimensionată, raportat la complexitatea proiectelor, lucru care poate fi observat in captura de ecran de mai jos, respectiv pentru aceste proiecte, Smis® deține 58,2 Gb de livrabile și peste 13,000 de documente pentru implementare.

Pentru clarificare, atașăm la prezenta, modelul de contract pentru servicii de consultanță utilizat în relația cu
beneficiarii.

Referitor la: ”a obținu contracte, se spune supraevaluate, pentru alt servicii,”
Replică: din nou, exprimarea este una tendetntioasa. SMIS nu a obtinut contracte si a incheiat in mod legal
contracte cu anumiti beneficiari in urma aplciarii unor reguli foarte clare care au fost respectate in totalitate. Astfel, unii beneficiari ai proiectelor au achiziționat prin achiziție directă de la Smis®, servicii precum:

Servicii de design specializat în valoare de 2.860 lei care au constat în:
• Crearea unui logo si a unei identități (branding) pentru proiect
• Elaborarea grafică a afișului A3
• Elaborarea grafică pentru materiale promoționale: mapă, pix, broșură, flyer
• Elaborarea grafică a roll-up-ului
• Elaborare grafică etichete autocolante sau materiale diverse

Referitor la: ”Liceele respective au cumpărat servicii de producție grafică a unui logo simplu cu suma de 4.800 lei. Ori, pe piața liberă un logo se poate achiziționa și cu 5 dolari, adică 22 de lei. Și nu e doar un singur liceu, ci mai multe, toate supraevaluate.”
Replică: În fapt, beneficiarii proiectelor au achiziționat prin achiziție directă de la Smis®, servicii ce au constat în dezvoltarea a unei identități pentru proiect și a mai multor materiale grafice. Logo-urile dezvoltate au fost unele unice, construite în urma feedback-ului primit de la beneficiari, care întrunesc elemente particulare și personalizate, care au fost create în urma unui proces de creație, lucru care poate fi demonstrat prin comunicări scrise, variante intermediare, livrabile, etc. Astfel, autorul este într-o eroare precizând că aceste logo-uri puteau fi ”cumpărate cu 5 dolari”. Vă invităm să solicitați oferte pentru serviciile mai sus menționate, către orice companie de design din România, iar apoi să concluzionați dacă serviciile Smis®, au fost unele ”supraevaluate”.

Referitor la: ”Practic, SMIS și familia Picioruș au mascat serviciile de scriere proiecte (pe care se lăudau că le scriu gratuit) în producție de logouri și afișe A3 în valoare și de 9.400 lei!”

Asa cum am explicat mai sus, cele doua tipuri de servicii, consultanta si implementarea sunt 2 chestiuni diferite iar munca efectiva depusa pentru acestea este usor demonstrabila. Modul agresiv si nedocumentat in care autorul articolului a ales sa prezinte informatia ne face sa credem ca acesta a urmarit mai degraba alte scopuri, obscure decat sa prezinte o informatie in mod obiectiv.

Concluzie finală,

În concluzie, considerăm că atât titlul materialului de presă la adresa căruia solicităm publicarea dreptului la replică, cât și informațiile prezentate în cuprinsul acestuia sunt tendențioase, nedocumentate și de natură a induce în eroare cititorii.
Vă solicitam respectuos să vă abțineți DE ÎNDATĂ de la a face publice orice materiale de presă (știri, dezbateri, anchete sau orice fel de reportaje scrise sau audiovizuale), care privesc viața intimă, personală sau de familie, precum și orice alte chestiuni asociate cu numele sau persoana dlui Alexandru Eduard Piciorus si a dnei Georgeta Sorina Piciorus (fie prin referiri directe la numele lor, fie prin utilizarea unor apelative sau a oricăror mecanisme de „ascundere” a numelui, dar care conțin referiri evidente la acestia), iar cu privire la SMIS sa va abtine de la a publica orice informatie fara a solicita un punct de vedere anterior publicarii.

Vă stăm la dispoziție pentru orice informații pe acest subiect și vă rugăm, ori de câte ori situația o impune, să solicitați și punctul de vedere al instituției noastre, potrivit regulilor/ cutumelor deontologice. Solicităm totodata ditarea articolului în conformitate cu realitatea sau ștergerea acetuia si republicarea lui numai dupa ce vom fi oferit un punct de vedere oficial.

Solicitam eliminarea referirilor la numele dlui si dnei Piciorus din articol avand in vedere:
– art. 30 din Constituția României, care instituie principiul inviolabilității libertății de exprimare, stabilind totodată și limitele exercitării acesteia – „Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viața particulară a persoanei și nici dreptul la propria imagine”
– art. 10, alin. (2) din Convenția europeană a drepturilor omului („CEDO”), care prevede că „exercitarea libertății de exprimare ce comportă îndatoriri şi responsabilități poate fi supusă unor formalități, condiții, restrângeri sau sancțiuni prevăzute de lege, care constituie măsuri necesare într-o societate democratică pentru (…) protecția reputației sau dreptului altora ( …).”

– art. 1349, alin. (1) C. civ.: „(1) Orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune şi să nu aducă atingere, prin acțiunile ori inacțiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane.”

Codul Deontologic al Jurnalistului conține de asemenea reglementări în acest sens, prin care obligă practicanții profesiei din care fac parte redactorii dumneavoastră să aibă o anumită conduită și să nu abuzeze de puterile oferite peste limitele permise, astfel încât să cauzeze prejudicii anumitor persoane. Art. 4 din Codul Deontologic al Jurnalistului prevede că „Jurnalistul este obligat să respecte viața privată a cetățenilor și nu se va folosi de metode interzise de lege pentru a obține informații sau imagini despre aceasta.” Mai mult, art. 9 din Codul Deontologic al Jurnalistului stabilește că „Jurnalistul care distorsionează intenționat informația, face acuzații nefondate, plagiază, folosește neautorizat fotografii, imagini tv sau surse ori calomniază, săvârșește abateri profesionale de maximă gravitate.”

Astfel, nu există niciun dubiu în privința limitelor instituite de dispozițiile legale citate supra, pe care corpul profesiei de jurnalist trebuie să le respecte, implicit fiind aplicabile aceste limite și modalităților în care salariații și colaboratorii dumneavoastră își realizează materialele de presă. De altfel, circumscrierea activității dumneavoastră în limitele expuse anterior constituie elementul ce diferențiază conduita profesională licită a trustului dumneavoastră de presă de ilicitul civil, ilicit ce poate fi sancționat conform mijloacelor de apărare a drepturilor nepatrimoniale reglementate prin art. 253 C. civ.

 

Poziția Puterea

Publicația nostră nu este de acord cu niciunul dintre punctele prezentate în dreptul la replică. În plus, suntem nevoiți să reacționăm la manipularea cum că oferim informații intime. Nu, sunt informații publice, verificabile pe termene.ro. În plus, autorul dreptului la replică încearcă să ne cenzure invocând pretinse imixtiuni în viața personală. Articolul se bazează doar pe documente!

Adresa puterea_ro (1)