Epopeea roboscanerelor românești din vămi s-a încheiat. Finanțele cumpără altele de afară

Ministerul Finanțelor renunță complet la ideea punerii roboscanerelor românești în vămile patriei și se orientează către altele din străinătate.

Birourile vamale de frontieră vor fi dotate în următorii ani cu 26 de sisteme de scanare, primele aparate urmând să fie livrate și montate chiar la începutul anului viitor. Această măsură vine ca parte a unui efort mai larg al Ministerului Finanțelor de a moderniza infrastructura vamală pentru a asigura o gestionare eficientă a frontierelor în interesul securității naționale și pentru a consolida mecanismele de combatere a contrabandei și fraudei la frontiere.

„De astăzi intrăm în linie dreaptă în lupta noastră cu eradicarea fenomenelor ilicite și în direcția modernizării și îmbunătățirii sistemului vamal, cu accent deosebit pe consolidarea eforturilor de combatere a contrabandei. Aceste scanere vor permite o verificare mai rapidă și mai precisă a conținutului mijloacelor de transport, controlul vamal al mărfurilor pentru inspectarea conținutului coletelor și al containerelor, urmând să se facă fără a mai fi necesară deschiderea lor. Alături de introducerea e-factura, e-sigiliu, și introducerea informațiilor telemetrice în sistemul de e-transport, construim un ecosistem robust care să descurajeze orice încercare de fraudă și contrabandă”, a explicat ministrul Marcel Boloș.

Achiziția celor 26 de scanere este parte a proiectului „Dotarea birourilor vamale de frontieră cu sisteme de scanare autovehicule și containere (sisteme de securitate) și înființarea Centrului național de analiză imagistică în cadrul căruia se vor integra sistemele de scanare autovehicule și containere din dotarea A.V.R.”, semnat în cursul zilei de luni, 4 decembrie.

„Primele sisteme de scanare vor fi livrate și instalate în următoarele trei luni. Utilizarea scanerelor va contribui la creșterea gradului de securizare a frontierei externe a UE și eficientizarea controlului autorității vamale la trecerea mijloacelor de transport. Utilizarea acestor sisteme va da AVR un avantaj în combaterea contrabandei, a fraudelor vamale și va duce, totodată, la reducerea timpului de așteptare la trecerea frontierei”, a declarat Ion Cupă, președintele Autorității Vamale Române.

Povestea Roboscanerelor uitate în vămi

Unul dintre cele mai mari neajunsuri ale Vămii este imposibilitatea de a beneficia de roboscanerele cu care ar fi trebuit să fie dotată.

Povestea scanerelor din vămi este una emblematică pentru modul cum statul, adică politicienii și autoritățile, își bat joc de o idee extraordinară, culmea, invenție a unui român, dar care este lăsată de izbeliște pentru că interesele sunt opuse bunului mers al societății (e un clișeu, dar asta e realitatea).

Roboscanerele, cele mai performante sisteme de scanare a cargo-urilor, zac nefolosite în vămile din România de câțiva ani din cauza unor probleme de natură juridică apărute înainte de demararea procedurii de achiziție pentru servicii de manipulare, se arată într-un document recent de la Ministerul Finanțelor.

În cursul anului 2020 a fost finalizată documentația de atribuire pentru inițierea, derularea și încheierea procedurii de achiziție pentru servicii de manipulare (service/mentenanță/reparații/verificare/întreținere) pentru sistemele mobile de control vamal nedistructiv pentru trailere și containere, sisteme de tip MIS/ROBOSCAN. Inițierea procedurii de achiziție nu a fost posibilă anul trecut din cauza identificării unor aspecte de natură juridică necesar a fi soluționate anterior demarării procesului de achiziție, respectiv amendarea Protocolului de asociere privind realizarea achiziției comune pentru activitatea vamală nr. A_APS 5561/19.05.2017, prin modificarea și completarea cu Actul Adițional  1 nr. A_APS 12116/03.12.2020.

România deține 15 sisteme mobile pentru controlul vamal nedistructiv în cadrul birourilor vamale de frontieră al mijloacelor de transport marfă și containerelor tip Roboscan/MIS, aflate în dotarea Unității Nucleare a ANAF – Direcția Generală a Vămilor. Dar acestea sunt nefuncționale și deținute, fără drept de utilizare, în baza Autorizației de deținere nr. VG 2002/2019, eliberate de Comisia Națională de Control a Activităților Nucleare. Potrivit prevederilor legale în domeniul nuclear, utilizarea, respectiv deținerea, echipamentelor emițătoare de radiații ionizate se poate efectua doar în baza unei Autorizații de Utilizare, respectiv Autorizații de Deținere, emise de CNCAN. Una dintre condițiile tehnice necesară a fi îndeplinită pentru obținerea autorizației este asigurarea serviciilor de manipulare (întreținere, verificare, reparare) de către operatorii acreditați de CNCAN. Lucrările de întreținere pentru cele 15 sisteme mobile pentru controlul vamal nedestructiv al mijloacelor de transport marfă și containerelor tip Roboscan/MIS, aflate în dotarea Unității Nucleare a ANAF – Direcția Generală a Vămilor, au fost asigurate, în perioada 2014-2016 de către compania MB Telecom, deținută de Mircea Tudor, creatorul acestor Roboscanere, în baza unui acord cadru și a contractelor subsecvente încheiate. Ca urmare a constatărilor reprezentanților Curții de Conturi consemnate în raportul de audit financiar și în procesul verbal de constatare, în data de 2 august 2017 acordul menționat a încetat prin acordul părților. Astfel, începând cu ultimul trimestrul al anului 2017, sistemele nu mai sunt utilizate.

Pentru asigurarea serviciilor de manipulare, ANAF a inițiat și derulat, în anul 2019, două proceduri de achiziție care au fost anulate, deoarece ofertele au fost declarate neconforme.

România deține 5 bucăți Roboscan 1M, an de fabricație 2008, 7 bucăți Roboscan 1MC, an de fabricație 2010 și 2012, și 3 bucăți Autospeciale cu sistem de examinare a autovehiculelor grele, cu radiații gamma, Mobile Imaging System – MIS tip Rapiscan 4200 – producător Rapiscan Security Products, SUA MIS, an de fabricație 2003. Aceste echipamente au constituit un element important în strategia autorităților de combatere a traficului ilicit cu diverse bunuri, inclusiv cu țigări. Aparatele pe care statul a cheltuit peste 12 milioane de euro zac în vămi, la Iași (5 scanere), Constanța (2 scanere), Galați (2 scanere), Timiș (2 scanere), Dolj și Cluj (un scaner). Încă un scaner se află la Direcția Vamală București.

Achiziția scanerelor, sprijinită prin fonduri europene

Prin urmare, achiziția de noi scanare pune pe butuci invenția lui Mircea Tudor. Ministerul Finanțelor susține că beneficiarul proiectului este Autoritatea Vamală Română, iar finanțarea este asigurată din bugetul național și din bugetul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Programul face parte Pilonul III al PNRR – Creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii, inclusiv coeziune economică, locuri de muncă, productivitate, competitivitate, cercetare, dezvoltare și inovare, precum și o piață internă funcțională, cu întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) puternice, Componenta 8 – Reforma fiscală și reforma sistemului de pensii, Reforma R2 – Modernizarea sistemului vamal și implementarea vămii electronice, Investiția I4 – Implementarea vămii electronice.

 • Data începerii proiectului : 4 decembrie 2023
 • Data încheierii proiectului: 31 decembrie 2027 (31 decembrie 2026 pentru componenta finanțată prin PNRR)
 • Durata proiectului: 49 luni (37 luni pentru componenta finanțată prin PNRR)
 • Finanțare nerambursabilă (PNRR): 34.060.459 EUR.

Obiectivele generale ale proiectului sunt:

 • eficientizarea controlului vamal asupra mijloacelor de transport prin dotarea autorității vamale, în punctele de trecere a frontierei, cu sisteme de securitate (echipamente de control nedistructiv: scanere autovehicule și containere);
 • integrarea sistemelor de securitate (echipamente de control nedistructiv) în Centrul Național de Analiză Imagistică și realizarea monitorizării în timp real a analizelor imagistice asupra rezultatelor scanărilor efectuate cu echipamentele de scanat;
 • îmbunătățirea calității și eficienței serviciilor prestate de echipele de control operativ (în frontieră și echipe mobile) pentru asigurarea securității și siguranței cetățenilor și protejarea intereselor financiare ale Uniunii și ale statelor membre.

Activități principale ale proiectului:

 • dotarea birourilor vamale de frontieră cu 26 de sisteme de securitate (echipamente de control nedistructiv: scanere autovehicule și containere);
 • realizarea lucrărilor de investiții (construcții) pentru asigurarea respectării normelor de protecție radiologică în exploatarea echipamentelor;
 • înființarea Centrului Național de Analiză Imagistică și realizarea integrării echipamentelor de control nedistructiv în acesta;
 • formarea personalului de specialitate care va asigura operarea sistemelor de securitate.

Beneficiile aduse de utilizarea scanerelor

Utilizarea scanerelor cu raze X în controlul vamal are mai multe scopuri:

Economic: Contribuie la combaterea fraudei vamale, inclusiv a subdeclarării valorii mărfurilor, oferind astfel autorităților o modalitate eficientă de a verifica conținutul încărcăturilor.

Siguranța națională: Permite autorităților să detecteze obiecte sau substanțe periculoase, cum ar fi materiale explozive, arme sau substanțe chimice periculoase, care pot reprezenta o amenințare pentru securitatea națională.

Contrabandă: Ajută la identificarea oricăror bunuri sau substanțe interzise care ar putea fi introduse ilegal într-o țară, cum ar fi droguri, arme interzise sau alte mărfuri interzise.

Protecția mediului: Permite identificarea substanțelor sau materialelor care pot avea impact negativ asupra mediului înconjurător și care pot fi interzise sau restricționate.

Eficiența operațională: Accelerarea procesului vamal prin scurtarea timpului de inspecție manuală a fiecărui colet sau container, ceea ce duce la o desfășurare mai rapidă a operațiunilor vamale.

Mai multe articole...

Cele mai citite articole