Fonduri nerambursabile de până la 200.000 lei prin programul „Femeia Antreprenor 2024”. Condiții de accesare

Publicat: 04 mart. 2024, 09:14, de Viorela Pitulice, în ECONOMIE , ? cititori
Fonduri nerambursabile de până la 200.000 lei prin programul „Femeia Antreprenor 2024”. Condiții de accesare
Femeie de afaceri

Ministerul Economiei pregătește lansarea programului „Femeia Antreprenor” prin intermediul căruia sunt oferite granturi în valoare maximă de 200.000 lei/IMM. Programul are la dispoziție 200 milioane lei, fonduri care vor ajunge la 1.000 de beneficiare.

Programul „Femeia Antreprenor” se adresează firmelor care au în structura acționariatului o femeie care deține minim 50% din structura capitalului social.

Finanțarea nerambursabilă care poate fi solicitată în cadrul acestui program este de 200.000 lei, la care se adaugă cofinanțarea de 5 – 10 sau 15%, fiind indicat minim 15%.

În acest an, programul aduce o serie de noutăți.

„Mai mult, ediția din acest an a programului Femeia Antreprenor aduce noutăți: actualizarea criteriilor privind evaluarea cererilor de finanțare. Proiectele câștigătoare vor fi selectate în funcție de punctajul obținut, în ordine descrescătoare, pe baza grilei stabilite prin procedură. Măsura devine, astfel, complementară Start-Up Nation, program cu tradiție, care se axează pe susținerea companiilor aflate la început de drum”, au transmis reprezentanții Ministerului Economiei.

Pentru ce se acordă bani în programul „Femeia Antreprenor

Lista cheltuielilor eligibile:

 1. Echipamente tehnologice, cu excepția jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale, potrivit Reiden.ro. Prin echipamente tehnologice se înțeleg toate activele corporale din categoria mijloacelor fixe (valoare minimă de achiziție 2.500 lei fără TVA și 2.975 lei cu TVA).
 2.  Achiziționarea de spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii și comerț.  
 3. Mijloace de transport, autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, ambarcațiuni de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepția tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările și completările ulterioare.  
 4. Achiziționarea de mobilier, aparatură birotică și sisteme de protecție a valorilor umane și materiale.
 5. Salariile, utilitățile (energie electrică, apa, gaze, salubritate, abonament telefon și internet), serviciile de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spații de lucru, spații de producție sau spații pentru prestări servicii și comerț, în sumă forfetară de maximum 60.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate.
 6. Site de prezentare a activității, magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu, cheltuieli de promovare a site-ului / magazinului on-line, soft/softuri necesar/necesare pentru derularea activității, semnătură electronică,  echipamente IT, tehnică de calcul tip PC, unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe, telefoane smart, tablete, semnătura electronică.
 7. Cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale desfășurate în România sau în altă țară membră  UE.
 8. Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal;
 9. Consultanță pentru întocmirea documentației pentru obținerea finanțării în cadrul prezentului Program, dar și pentru implementarea proiectului.
 10. Două plăcuțe informative obligatorii, sub sancțiunea neacordării AFN, în valoare de minim 10 lei, dar nu mai mult de 500 de lei din valoarea cheltuielilor eligibile.
 11. Cheltuieli financiare aferente creditelor/ garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării proiectelor acceptate în cadrul Programului.

Condiții pentru a primi finanțare prin programul „Femeia Antreprenor

Printre condițiile care trebuie îndeplinite de solicitanții finanțării se numără:

– să fie Microîntreprinderi, Întreprinderi Mici sau Mijlocii (maxim 249 de angajați și cifra de afaceri de până la 50 milioane euro), la momentul depunerii cererii de finanțare;

– Sunt considerate întreprinderi autonome, legate, partenere sau întreprinderi unice;

– să aibă cel puțin un asociat femeie care deține cel puțin 50% din acțiunile societății;

– să aibă capital social integral privat;

– să creeze două locuri noi de muncă cu normă întreaga pe perioada nedeterminata după intrarea în vigoare a acordului de finanțare și le mențin cel puțin 24 de luni.