Guvernul a instituit un nou termen de conformare pentru activitățile de sortare, tratare și depozitare a deșeurilor

În Monitorul Oficial al României nr. 354 din data de 26 aprilie 2023, Partea I, a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 30/2023 care vine cu modificări și completări privind regimul deșeurilor dar și pentru serviciul de salubrizare a localităților.

Ordonanța de Urgență votată în ședința Cabinetului Ciucă în data de 26 aprilie 2023 a înlocuit termenul de 120 de zile (care, de altfel, se și împlinise la 28 ianuarie 2023) cu un nou termen de conformare, respectiv până la 31 decembrie 2023, care să permită asigurarea sustenabilității serviciului de salubrizare, asigurarea dreptului la servicii de salubrizare și operaționalizarea instrumentelor economice în domeniul gestionării deșeurilor, inclusiv a responsabilităților financiare ce revin autorităților administrațiilor publice locale și asociațiilor de dezvoltare intercomunitară în ceea ce privește finanțarea serviciului de salubrizare.

” Până la data de 31 decembrie 2023, autoritățile administrației publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară, pe baza mandatului special primit de la unitățile/subdiviziunile administrativteritoriale membre, au obligația ca pentru activitățile de sortare, tratare și/sau depozitare, prin eliminare, a deșeurilor municipale prestate de operatori numai pe baza autorizației de mediu să atribuie contractele de delegare a gestiunii activității/activităților respective, în vederea conformării cu prevederile art. II pct. 16 și pct. 33, referitor la prevederile art. 144 și art. 321.”, se spune în nota de fundamentare a OUG 30.

Până la data de 31 decembrie 2023, autoritățile administrației publice locale ale unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară au obligația să aprobe modificarea hotărârii de dare în administrare sau, după caz, încheierea unui act adițional la contractele de delegare existente, în vederea includerii tuturor indicatorilor de performanță aferenți activităților prestate de operator pe fluxul deșeurilor municipale, inclusiv pentru includerea penalităților suportate de către operator în caz de neîndeplinire a acestora, stabilite la nivelul cheltuielilor cu contribuția pentru economia circulară și al cheltuielilor cu depozitarea deșeurilor pentru cantitățile de deșeuri municipale care depășesc cantitățile destinate a fi depozitate corespunzătoare indicatorilor de performanță.”

În situaţia în care unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială nu adoptă, individual sau în asociere, măsurile administrative necesare includerii în actele de atribuire a indicatorilor de performanţă aferenţi activităţii/activităţilor prestate de operator, inclusiv a penalităţilor în caz de neîndeplinire a acestora, Garda Naţională de Mediu aplică sancţiunile prevăzute la art. 62 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021, cu modificările şi completările ulterioare, se mai spune în nota de fundamentare.

Măsurile legislative propuse vizează modificarea termenului de conformare, potrivit căruia autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, pe baza mandatului special primit de la unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale membre au obligaţia ca pentru activităţile de sortare, tratare şi/sau depozitare, prin eliminare, a deşeurilor municipale prestate de operatori numai pe baza autorizaţiei de mediu să atribuie contractele de delegare a gestiunii activităţii/activităţilor respective. Astfel perioada tranzitorie de 120 de zile reglementată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, precum și a Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006 (din 30 septembrie 2022 până la 28 ianuarie 2023), în care unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară ar fi trebuit să asigure delegarea serviciilor de sortare şi tratare a deşeurilor, precum şi depozitarea deşeurilor reziduale rezultate în urma activităţii de sortare şi tratare, se modifică, acordând mai mult timp actorilor vizati să se conformeze prevederilor legale, respectiv până la 31 decembrie 2023.

Prin aceste modificări se asigură sustenabilitatea serviciului de salubrizare, asigurarea dreptului la servicii de salubrizare și operaționalizarea instrumentelor economice în domeniul gestionării deșeurilor, inclusiv a responsabilităților financiare ce revin autorităților administrațiilor publice locale și asociațiilor de dezvoltare intercomunitară în ceea ce privește finanțarea serviciului de salubrizare

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Mai multe articole...

Cele mai citite articole

Stop joc. PSD și PNL au decis: Braț la braț, la...

Jocurile politice între PSD și PNL privind cele patru rânduri de alegeri de anul viitor au intrat în linie dreaptă și deja cele două...

Directorul Florin Nicolae, pas cu pas, mușamalizează aranjamentul mafiot regizat de...

Directorul general al Agenției Domeniilor Statului (ADS), Florin Nicolae, face eforturi disperate să mușamalizeze aranjamentul mafiot „țesut” de fostul director George Sava, prin care...