Guvernul majorează ajutorul pentru înmormântare. Cine beneficiază de ajutor?

Publicat: 29 dec. 2023, 16:30, de Ovidiu Zară, în ACTUALITATE , ? cititori
Guvernul majorează ajutorul pentru înmormântare. Cine beneficiază de ajutor?
Guvernul majorează ajutorul pentru înmormântare. Cine beneficiază de ajutor

Potrivit proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2024, adoptat deja de Parlament, începând cu 1 ianuarie 2024 se va majora cuantumul ajutorului de înmormântare . Puterea vă prezintă modalitățile prin care acest ajutor poate fi obținut de rudele persoanelor decedate şi care va fi cuantumul acestuia.

Conform prevederilor proiectului legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul viitor, începând cu data de 1 ianuarie, cuantumul ajutorului de deces va ajunge la suma de 7.567 lei, ceea ce înseamnă o creștere cu 778 de lei comparativ cu suma acordată în acest an.

De ajutorul de deces pot beneficia şi rudele unei persoane decedate, care la momentul decesului nu era asigurată în sistemul de stat sau nu era pensionară. În această situație, cuantumul ajutorului de deces va fi echivalentul a jumătate din suma acordată în cazul decesului unui asigurat sau pensionar, adică 3.784 lei.

Cine şi cum poate beneficia de ajutorul de înmormântare

Persoanele care pot solicita ajutorul de înmmormântare pentru o persoană fizică pot fi: soțul/soția persoanei decedate, copiii naturali ai persoanei decedate, copiii adoptați ai persoanei decedate, copiii aflați în plasament familial sau cei încredințați spre creștere și educare familiei, în vârstă de până la 18 ani ori, dacă își continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani, sau indiferent de vârstă, dacă și-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menționate, precum şi părinții și bunicii oricăruia dintre soți.

Pentru a beneficia de ajutorul de deces, persoana îndreptăţită trebuie să depună o cerere standard, la care să ataşeze anumite documente. Printre aceste documente se numără certificatul de deces, actul de identitate al solicitantului, actul de stare civilă al solicitantului care să ateste gradul de rudenie cu decedatul sau, dacă este cazul, actul care confirmă calitatea de tutore, curator sau mandatar, dar şi actul medical emis sau avizat de medicul expert al asigurărilor sociale, care atestă boala care a condus la incapacitate și data apariției acesteia, în situația copiilor inapți cu vârsta peste 18 ani.

Cei ce vor să beneficieze de acest ajutor trebuie să aducă o adeverință care să confirme că, în momentul decesului, membrul familiei cu vârsta cuprinsă între 18 și 26 de ani urma un program de învățământ conform legislației, precum și o adeverință eliberată de angajator care să ateste calitatea de asigurat a persoanei decedate la momentul decesului, extrasul din REVISAL, după caz.

De asemenea, trebuie furnizate şi dovezi (facturi, chitanţe) că solicitantul a suportat cheltuielile legate de deces.