Hidroelectrica a cheltuit bani aiurea cu paza, iluminatul, întreținerea investițiilor lăsate baltă

Un raport al Curții de Conturi arată că Hidroelectrica, perla coroane energiei românești, nu a folosit integral sumele alocate prin buget pentru investițiile în curs.

Hidroelectrica, principalul producător de energie din țară, a neglijat în ultimii ani investițiile, sume mari de bani nefiind cheltuite deși au fost alocate prin buget, relevă Auditul performanței privind „Energia din surse regenerabile și contribuția la asigurarea independenței energetice”, document elaborat de Curtea de Conturi.

Efectul nerealizării investițiilor constă în imobilizarea de fonduri băneşti pentru obiective care nu au fost finalizate, degradarea în timp a investițiilor începute și nefinalizate (în curs) și efectuarea de cheltuieli cu pază, iluminat, încălzire, echipamente și personal de inspecție periodică la fronturile de lucru deschise, se spune în document.

Din analiza investițiilor aprobate și realizate conform Bugetelor de venituri și cheltuieli aferent perioadei 2017-2021s-a constatat:

  • neincluderea în programele de investiţii aprobate, cu prioritate a obiectivelor de investiții în curs, demarate încă din perioada 1972 –1990, în condițiile în care, prin BVC au fost prevăzute și aprobate sume pentru cheltuieli de investiții. Sumele aprobate pentru investițiile în curs au scăzut de la un an la altul, cel mai scăzut nivel fiind înregistrat în anul 2021, de 53.592 mii lei, ponderea acestora în total cheltuieli cu investițiile, în perioada 2017-2022 fiind cuprinsă între 2,73% -20,4%.
  • neutilizarea integrală a sumelor alocate prin buget pentru investiții în curs, gradul de realizare a acestora fiind cuprins între 32,88%-63,30%, cel mai scăzut grad de realizare fiind înregistrat în anul 2020 (32,88%).

SPEEH Hidroelectrica SA, deși prin Bugetele de venituri și cheltuieli pe anii 2019, 2020 și 2021 a avut aprobate cheltuieli pentru investiții, acestea nu au fost realizate la nivelul la care au fost aprobate, gradul de realizare a investițiilor totale fiind situat între 5,48% (realizat în anul 2020) și 51,25% (realizat în anul 2021).În anul 2022, gradul de realizare a investițiilor totale a fost de 16,92%, se arată în document.

Mai multe articole...

Cele mai citite articole