Jocurile de noroc din localitățile mici: noi reguli propuse

Publicat: 20 iun. 2024, 17:59, de Cristian Matache, în News , ? cititori
Jocurile de noroc din localitățile mici: noi reguli propuse

Ministerul Finanțelor a elaborat un proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc.

 

Prin actul normativ propus, urmează:

1. a se reglementa baza de date ce urmează a fi utilizată pentru stabilirea numărului de locuitori din unitatea administrativ-teritorială, respectiv TEMPO online sau orice altă bază de date statistice a Institutului Național de Statistică, pentru simplificarea procedurilor administrative;

2. a se institui în sarcina Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc obligația de a consulta datele actualizate ale Institutului Național de Statistică și pe baza acestora de a dispune pentru toți organizatorii de jocuri de noroc de tip slot-machines din unitățile administrativ teritoriale a căror populație a scăzut sub 15.000 de locuitori, sistarea activității într-un termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data primirii înștiințării, pentru o bună verificare a încadrării localităților din punct de vedere al numărului de locuitori;

3. a se prevedea posibilitatea ca sistarea activității să se facă și la cererea organizatorilor de jocuri de noroc de tip slot-machines care s-au sesizat din oficiu consultând datele actualizate ale Institutului Național de Statistică, care vor informa Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc în termen de 48 de ore de la data sistării activității. Atunci când termenul anterior menționat cade într-o zi nelucrăroare, acest termen se prelungește până în prima zi lucrătoare care urmează;

4. a se institui o excepție de la aplicarea dispozițiilor alin.(9) al art.17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.77/2009, cu modificările și completările ulterioare, prin introducerea a trei noi teze la acest alineat conform cărora ” (9) La revocarea licenţei de organizare a jocurilor de noroc, pe perioada suspendării autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc sau în orice situație în care organizatorul nu mai exploateaza activitățile de jocuri de noroc sau mijloace de joc pentru care deține licență și autorizație/autorizații valabile, operatorii economici organizatori de jocuri de noroc sunt obligaţi să achite diferenţa rămasă de plată din taxa anuală aferentă autorizaţiei/autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc. Prin excepție de la această prevedere, nu mai datorează diferenţa rămasă de plată din taxa anuală, aferentă autorizaţiei/autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc, organizatorii de jocuri de noroc care notifică Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc asupra faptului că renunță la licența de organizator sau încetează să mai exploateze anumite activități de jocuri de noroc sau mijloace de joc, ca urmare a faptului că nu mai îndeplinesc condițiile legale de organizare sau exploatare, devenindu-le incidente modificări legislative cu privire la condițiile de autorizare, ulterior datei de obținere a autorizației. În această ultimă ipoteză, verificarea condițiilor va fi realizată de către Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, prin emiterea unei decizii a Comitetului de Supraveghere, care va fi folosită în raporturile cu terții, iar taxa anuală achitată anticipat pentru mijloacele de joc tip slot-machines care nu se mai exploatează, se restituie proporțional cu perioada cuprinsă între data de întâi a lunii următoare celei în care își încetează activitatea și sfârșitul perioadei autorizate. Restituirea sumelor reprezentând taxa anuală achitată anticipat se realizează potrivit prevederilor art.168 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Procedura de restituire se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor, care se elaborează la propunerea Agenției Naționale de Administrare Fiscală și se emite în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.” În corelare cu această modificare, au fost propuse spre modificare și prevederile art.12 alin.(5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.77/2009;

5. a se clarifica noțiunea de unitate administrativ-teritorială, respectiv comună, oraș sau municipiu, întrucât actualele reglementări nu disting categoria unității administrativ-teritoriale (comună, oraș, județ), astfel încât au existat interpretări diferite.