Îngrijorător! Datoria externă a României a crescut cu 14 miliarde de euro în 7 luni

Publicat: 13 sept. 2023, 19:30, de Andreea Caraua, în ECONOMIE , ? cititori
Îngrijorător! Datoria externă a României a crescut cu 14 miliarde de euro în 7 luni

În perioada ianuarie-iulie 2023, datoria externă a României a crescut cu 14,25 miliarde de euro, ajungând la un total de 158,8 miliarde de euro, potrivit datelor Băncii Naționale a României.

În perioada ianuarie – iulie 2023, datoria externă totală a crescut cu 14,259 miliarde euro. În structură: datoria externă pe termen lung a însumat 115,220 miliarde euro la 31 iulie 2023 (72,5% din totalul datoriei externe), în creştere cu 17,9% faţă de 31 decembrie 2022; datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 iulie 2023 nivelul de 43,6 miliarde euro (27,5% din totalul datoriei externe), în scădere cu 6,9% faţă de 31 decembrie 2022”, arată datele BNR.

Potrivit informațiilor furnizate, datoria administrației publice a ajuns la 72,2 miliarde de euro, cu 25,4% mai mult decât în decembrie 2022.

Au fost înregistrate investiții directe de 4,254 miliarde de euro ale nerezidenților în România (comparativ cu 5,992 miliarde de euro în perioada ianuarie-iulie 2022) din care participațiile la capital (ce include profitul reinvestit net estimat) au ajuns la o valoare netă de 4,597 miliarde de euro, iar creditele intragrup au înregistrat o valoare netă negativă de 343 milioane de euro.

Gradul pentru acoperirea datoriei pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 iulie 2023, a fost de 95,7%, în vreme ce pe 31 decembrie 2022 a fost 80,2%.