Investițiile în economia României, 3,230 miliarde euro, în primele patru luni din 2024

Publicat: 13 iun. 2024, 23:18, de George Andrei, în ECONOMIE , ? cititori
Investițiile în economia României, 3,230 miliarde euro, în primele patru luni din 2024

Investițiile directe ale nerezidenților, în economia României, au totalizat 3,230 miliarde euro, în primele patru luni din 2024, comparativ cu 2,408 miliarde euro, în perioada ianuarie – aprilie 2023, a anunțat, joi, Banca Națională a României (BNR).

Participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit estimat) au însumat valoarea netă de 3,014 miliarde euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 216 milioane euro.

În perioada ianuarie-aprilie 2024, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 6,576 miliarde euro, comparativ cu 5,191 miliarde euro, în perioada ianuarie-aprilie 2023.

În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 464 milioane euro, iar balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mic cu 651 milioane euro.

Balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 791 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 521 milioane euro.

În perioada ianuarie – aprilie 2024, datoria externă totală a crescut cu 1,804 miliarde euro, până la 171, 887 miliarde euro.

Datoria externă pe termen lung a însumat 126,798 miliarde euro la 30 aprilie 2024 (73,8 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 4,1 la sută, față de 31 decembrie 2023;

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat, la 30 aprilie 2024, nivelul de 45,089 miliarde euro (26,2 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 6,7 la sută față de 31 decembrie 2023.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 16,9 la sută, în luna aprilie 2024, comparativ cu 16,7 la sută în anul 2023.

Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 30 aprilie 2024 a fost de 6,0 luni, în comparație cu 5,6 luni la 31 decembrie 2023.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR, la 30 aprilie 2024, a fost de 109,1 la sută, comparativ cu 96,3 la sută, la 31 decembrie 2023.