Justificarea premierului Nicolae Ciucă privind vânzarea Termocentralei Mintia EXCLUSIV

Publicat: 25 nov. 2022, 13:45, de Ion Teleanu, în News , ? cititori
Justificarea premierului Nicolae Ciucă privind vânzarea Termocentralei Mintia EXCLUSIV
Foto: realitatea.net

După ce CSAT a precizat că nu a avizat vânzarea Termocentralei Mintia, Guvernul României, prin, vocea premierul Nicolae Ciucă, a pasat responsabilitatea la Ministerului Energiei și pe… procedura de insolvență.

Tranzacție, pe repede înainte

Termocentrala Mintia a fost vândută pe 26 august 2022 grupului arabo-iordaniano-irakiano-kurd Mass Global Energy Rom, societate înfiinţată special pentru această achiziţie de Mass Group Holding, o companie cu sediul în Amman (Iordania), dar cu activități în Irak, în special zona kurdă.

Însă, adjudecarea acestei investiții de importanță vitală pentru România ridică mari semne de întrebare. Cu o oră înainte închiderea licitației, nu se prezentase niciun ofertant, dar, imediat au apărut cei de la Mass Global Energy Rom, care au cumpărat caietul de sarcini, au prezentat o scrisoare bancară în valoare de 10 milioane de euro și au oferit prețul cerut de Expert Insolvență SPRL, administratorul judiciar al Complexul Energetic Hunedoara SA, 91.236.832 euro, exclusiv TVA.

Mass Global Energy Rom avea, de la data licitației, 60 de zile să plătească cele peste 91 de milioane, iar până în 2026 ar trebui să investească 1 miliard de euro în dezvoltarea capacităţii de producţie şi, în acelaşi, timp adaptarea la noile standarde europene pentru trecerea la producţia de energie electrică din surse regenerabile.

CSAT n-a avizat vânzarea Termocentralei Mintia

Ulterior, la solicitarea PUTEREA, Consiliul Suprem de Apărare al Țării (CSAT) condus de președintele Klaus Iohannis, a precizat foarte clar: ”În ceea ce privește achiziția Termocentralei Mintia din cadrul Complexului Energetic Hunedoara SA de către Mass Global Energy Rom SRL București, vă informăm că nu a făcut obiectul avizării de către Consiliul Suprem de Apărare a Țării” (EXCLUSIV. CSAT n-a avizat vânzarea Termoncentralei Mintia).

Totodată, CSAT ne-a comunicat că trebuie să ne adresăm Guvernului România pentru a clarifica oarecum modul s-a realizat vânzarea Termocentralei Mintia.

Justificarea Guvernului

PUTEREA prezintă integral răspunsul transmis de premierul Nicolae Ciucă, prin intermediul Biroului de presă, care lasă loc la mulțime de speculații și, totodată, ridică foarte multe semne de întrebare:

Potrivit informațiilor primite de la Ministerul Energiei, începând cu data de 14.11.2019, în baza Sentinței nr. 601/F/14.11.2019 a Tribunalului Hunedoara în dosarul nr. 5075/97/2016, rămasă definitivă prin Decizia nr. 24/2021 a Curții de Apel Alba Iulia, Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA (CEH) a intrat, la cererea creditorilor societății, în procedura generală a insolvenței, prevăzută de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările și completările ulterioare.

În ceea ce privește vânzarea Termocentralei Mintia, creditorii CEH au aprobat următoarele:

a. În Adunarea creditorilor din data de 21.05.2021, cu votul a 94,56% din totalul creanțelor înregistrate împotriva averii debitorului (conform Proces verbal sedință publicat în BPI nr.9183/25.05.2021), „procedura de atragere a unui investitor pentru Sucursala Electrocentrale Deva”, cu  scopul de a demara o investiție de realizare a unei capacități energetice noi, cu emisii reduse de carbon, care să răspundă nevoilor de consum din zona de nord-vest a țării și prin care să fie stopate emisiile poluante;

b. În Adunarea Creditorilor din data de 21.12.2021: retragerea din exploatare și închiderea grupurilor energetice din cadrul Sucursalei Electrocentrale Deva (conform Procesului verbal al adunării creditorilor publicat în BPI nr. 21672 din data de 22.12.2021).

Sucursala Electrocentrale Mintia nu are autorizație integrată de mediu pentru activitatea de producere energie electrică din luna februarie 2021. Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara a respins, prin Decizia nr. 1361 din 17.02.2021, solicitarea CEH, în insolvență, de emitere a unei autorizații integrate de mediu pentru activitatea de producere a energiei electrice și a energiei termice la Sucursala Electrocentrale Mintia. În conformitate cu prevederile art. 14 alin.(3)  din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, „funcţionarea fără autorizaţie integrată de mediu este interzisă pentru activităţile supuse legislaţiei privind prevenirea şi controlul integrat al poluării.”

Sucursala Electrocentrale Mintia a încetat să funcționeze în luna martie 2021, din lipsa cărbunelui pentru ca, ulterior, în luna august 2021, să intre într-un proces de punere în conservare, ca urmare a notificării  transmise de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în data de 08.04.2021, conform căreia „există riscul iminent privind sesizarea de către Comisia Europeană a Curții de Justiție a Uniunii Europene și stabilirea de sancțiuni pecuniare în sarcina Statului Român”, din cauza faptului că funcționează cu încălcarea flagrantă a legislației Uniunii Europene din domeniul emisiilor industriale.

Ca urmare a nerespectării Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale de către instalațiile mari de ardere nr. 2 și nr. 3 din cadrul Sucursalei Electrocentrale Mintia, în  data de 02.12.2021, Comisia Europeană a decis să trimită România în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru nerespectarea legislației UE privind emisiile industriale. În data de 11.07.2022, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a transmis autorităților române comunicarea cererii introductive a Comisiei Europene împotriva României cu privire la procedura de infringement declanșată (Cauza C -455/22).

Având în vedere că Centrala Mintia nu mai putea fi considerată activ funcțional (neavând autorizație integrată de mediu de funcționare), precum și faptul că acest activ generează costuri semnificative în procedura insolvenței cu paza și conservarea, Comitetul Creditorilor CEH din data de 12.04.2022 a aprobat valorificarea acesteia (conform Proces verbal al ședinței publicat în BPI nr. 6531 din 13 aprilie 2022).

Astfel, în Adunarea Creditorilor din data de 20.05.2022 au fost aprobate: Raportul privind strategia de valorificare a Centralei Mintia, Regulamentul de valorificare şi Caietul de sarcini (Proces verbal publicat în BPI nr. 8920 din 24.05.2022).

În acest context, vânzarea de bunuri din patrimoniul unei societăți în insolvență, aflată în perioada de observație, este o posibilitate reglementată de art.87 din Legea nr. 85/2014, care prevede faptul că atâta vreme cât comitetul creditorilor și adunarea creditorilor sunt de acord, vânzarea se poate face.

De asemenea, vă precizăm faptul că Ministerul Energiei nu are calitatea de creditor al CEH. În conformitate cu prevederile art. 40 alin.(1) din Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare, „organele care aplică procedura insolvenței sunt: instanțele judecătorești, judecătorul–sindic, administratorul judiciar…” iar, conform art.40 alin.(2) „organele prevăzute la alin.(1) trebuie să asigure efectuarea cu celeritate a actelor și operațiunilor prevăzute în prezenta lege…”.

Marea necunoscută și tăcerea suspectă a lichidatorului

Mass Global Energy Rom avea, de la data licitației, 60 de zile să plătească cele peste 91 de milioane de euro, iar până în 2026 ar trebui să investească 1 miliard de euro în dezvoltarea capacităţii de producţie şi, în acelaşi, timp adaptarea la noile standarde europene pentru trecerea la producţia de energie electrică din surse regenerabile.

Dar cele 60 de zile au trecut și nu se știe dacă firma iordaniană a achitat suma de 91.236.832 euro. De ce? Pentru că firma care s-a ocupat de această tranzacție – Expert Insolvenţă SPRL, condusă și controlată de expertul Emil Gros, a refuzat să răspundă la solicitarea PUTEREA privind achitarea sumei de 91 de milioane de euro.

Totodată, acesta a condiționat un eventual răspuns de transmiterea unor date cu caracter personal, cum ar fi domiciliul sau reședința, ceea contravine flagrant legislației românești. Dar, probabil că expertul Emil Gros își permite să refuze o solicitare publică știindu-se susținut și protejat de anumite instituții ale statului, și se știu care sunt acestea.