Legea privind executorii judecătoreşti, la CCR. Ce l-a nemulțumit pe Iohannis

Publicat: 24 apr. 2024, 06:07, de Viorela Pitulice, în Justitie , ? cititori
Legea privind executorii judecătoreşti, la CCR. Ce l-a nemulțumit pe Iohannis

Legea privind executorii judecătoreşti ajunge, astăzi, la Curtea Constituţională a României (CCR), care va dezbate sesizarea preşedintelui Klaus Iohannis.

Sesizarea șefului statului referitor la Legea privind executorii judecătoreşti invocă, printre altele, condiţiile de numire a unui executor, onorariul primit, precum şi normele de administrare şi conservare a arhivei notariale.

„Un executor judecătoresc are sediul în circumscripţia unei Judecătorii, însă competenţa sa teritorială se întinde pe întreaga circumscripţie a Curţii de apel în care se află sediul acestuia. Din această perspectivă, este neclar dacă schimbarea temporară a sediului echivalează cu o extindere a competenţei executorului judecătoresc într-o altă circumscripţie a unei Curţi de apel, în cazul în care Judecătoriile în care executorii asociaţi se află în circumscripţii ale unor Curţi de apel diferite”, consideră şeful statului.

Nu în ultimul rând, Iohannis susține că mecanismul de ocupare a posturilor vacante evocat de legea trimisă la CCR „instituie un privilegiu pentru executorii judecătoreşti asociaţi, în detrimentul celor neasociaţi”.

„Executorii judecătoreşti se află în aceeaşi situaţie juridică, având dreptul de a ocupa un post vacant prin concurs. De altfel, legea nu instituie niciun fel de criterii referitoare la durata minimă a asocierii sau alte criterii de natură să justifice un astfel de tratament diferenţiat pentru executorii judecătoreşti asociaţi, aspect ce deschide posibilitatea ocupării unor posturi vacantate din anumite circumscripţii pe criterii preferenţiale, în absenţa oricăror reguli care să asigure un acces egal al membrilor acestei profesii la respectivele posturi”, arată Iohannis.

O altă problemă sesizată de președintele Iohannis vizează numărul de posturi pentru executori judecătoreşti.

„Nu rezultă fără echivoc care este tipul de competenţă care se instituie pentru ministrul Justiţiei în actualizarea anuală a numărului de posturi, respectiv dacă acesta are o competenţă legată sau păstrează o marjă discreţionară în stabilirea numărului de posturi de executori judecătoreşti”, se arată în sesizare.

De asemenea, președintele are obiecții și cu privire la normele privind onorariul executorului judecătoresc, respectiv condiţiile de angajare a acestuia.

„În prezent, reglementările în materie de onorarii ale executorilor sau în materie de taxe de timbru nu sunt toate exprimate în cotă procentuală, fiind stabilite şi sub forma unor sume fixe, tocmai pentru o protecţie adecvată a justiţiabililor şi a dreptului acestora de acces la justiţie”, se arată în sesizare.

Preşedintele precizează că, prin modificările aduse de normele legii trimise la CCR, „legiuitorul a realizat o reconfigurare a condiţiilor privind numirea în funcţia de executor judecătoresc, încetarea funcţiei de executor judecătoresc, respectiv suspendarea din funcţia de executor judecătoresc”.

„Analizând normele menţionate, se constată o restrângere a sferei infracţiunilor care atrag imposibilitatea numirii în funcţia de executor judecătoresc la sfera celor de corupţie, de serviciu sau a infracţiunilor săvârşite cu intenţie, în forma aflată la promulgare menţinându-se condiţia de a nu avea anumite antecedente penale şi de a se bucura de o bună reputaţie”, menționează  Iohannis.

Mai mult, este criticată şi modificarea legislativă propusă prin care „se elimină un standard de integritate pentru executorii judecătoreşti în funcţie, care au acţiuni penale în curs de judecată, condamnaţi fiind în primă instanţă”.