Mâncarea și sucurile au ,,tocat” cel mai mult veniturile populației, în 2023

Publicat: 10 iun. 2024, 23:17, de George Andrei, în ECONOMIE , ? cititori
Mâncarea și sucurile au ,,tocat” cel mai mult veniturile populației, în 2023

Produsele alimentare şi băuturile nealcoolice au reprezentat, în 2023, principalele cheltuieli ale populației, în 2023, la o valoare medie de 1.351 de lei pe gospodărie, ceea ce a însemnat o pondere de 35 la sută, din total consum, arată datele Institutului Național de Statistică.

Acestea sunt urmate ca mărime de cheltuielile lunare destinate pentru locuință, apă, electricitate, gaze și combustibili în valoare de 587 lei pe o gospodărie, cu o pondere în cheltuielile totale de consum medii lunare de 15,2 la sută.

Cheltuielile pentru băuturi alcoolice și tutun, au reprezentat 284 lei pe o gospodărie, cele pentru îmbrăcăminte și încălțăminte , 282 lei pe o gospodărie, și cele pentru transport, 281 lei pe o gospodărie. Acestea au deținut fiecare o pondere de 7,3 la sută, în cheltuielile totale de consum medii lunare, ocupând a treia poziție în ierarhizarea destinațiilor cheltuielilor totale de consum.

Nivelul cel mai scăzut al cheltuielilor gospodăriilor populației a fost cel efectuat pentru educație de numai 18 lei pe o gospodărie (0,5 la sută din cheltuielile totale de consum medii lunare).

Veniturile totale medii lunare au reprezentat, în anul 2023, în termeni nominali, 7.175 lei pe o gospodărie, reprezentând 2.872 lei pe o persoană, în creştere cu 11,0 la sută, respectiv, cu 11,5 la sută, faţă de anul 2022.

Cheltuielile totale medii lunare ale populaţiei au fost, în 2023, de 6.223 lei pe o gospodărie (2.491 lei pe o persoană), și au reprezentat 86,7 la sută din veniturile totale, în creștere cu 612 lei faţă de anul 2022.

Veniturile băneşti medii lunare au fost în 2023, de 6.644 lei lunar pe o gospodărie (2.659 lei pe o persoană), în creştere cu 10,8 la sută, faţă de anul 2022, iar veniturile în natură de 531 lei lunar pe o gospodărie (213 lei pe o persoană), în creștere cu 13,0 la sută, față de anul 2022.

Salariile şi celelalte venituri asociate acestora au fost de 4.794 lei lunar pe o gospodărie și au format cea mai importantă sursă din veniturile totale (66,8 la sută din veniturile totale ale gospodăriilor, în scădere faţă anul 2022 cu 0,3 puncte procentuale).

În ceea ce privește mediul de rezidenţă, nivelul venitului total mediu lunar pe o gospodărie în mediul urban a fost de 7.961 lei, în 2023, de 1,3 ori mai mare decât în mediul rural, iar pe o persoană, de 3.420 lei, de 1,5 ori mai mare decât în mediul rural.

Din punct de vedere al structurii veniturilor totale, în anul 2023, în mediul urban, ponderea salariilor brute şi a altor drepturi salariale ȋn veniturile totale a fost de 72,8 la sută, mai mare cu 15,7 puncte procentuale faţă de cea din mediul rural, în timp ce în mediul rural ponderea veniturilor din prestații sociale a fost de 21,6 la sută, mai mare cu 1,9 puncte procentuale față de cea din mediul urban. Ponderea veniturilor în natură a fost de 12,4 la sută, în mediul rural.

Cheltuielile băneşti medii lunare au fost, în anul 2023, de 5.808 lei pe o gospodărie (2.325 lei pe o persoană) mai mari cu 11,1 la sută, față de anul 2022, respectiv cu 11,6 la sută la nivel de persoană.

În anul 2023, principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării au fost consumul (cheltuielile bănești de consum și contravaloarea consumului uman din resurse proprii) de 3.860 lei lunar pe o gospodărie (62,0 la sută) şi transferurile către administraţia publică şi privată şi către bugetele asigurărilor sociale sub forma impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor, taxelor de 1.974 lei pe o gospodărie (31,7 la sută), precum şi acoperirea unor nevoi legate de producţia gospodăriei (cheltuielile bănești de producție și contravaloarea consumului furajer din resurse proprii) de 129 lei pe o gospodărie (2,1 la sută).

Mediul de rezidență al populației evidențiază diferențe între nivelul cheltuielilor totale medii lunare.

În mediul urban cheltuielile medii lunare pe o gospodărie au fost de 6.840 lei, mai mari de 1,3 ori decât în mediul rural.

Astfel, o persoană din mediul urban a cheltuit, în medie, 2.938 lei lunar, de 1,5 ori mai mult decât o persoană din mediul rural.

Din punct de vedere al structurii cheltuielilor totale, în mediul urban, ponderea cheltuielilor pentru impozite, contribuții, cotizații și taxe a fost de 35,2 la sută, în cheltuielile totale, cu 9,0 puncte procentuale mai mare decât în mediul rural, în timp ce în mediul rural ponderea contravalorii consumului de produse agroalimentare și nealimentare din resurse proprii a fost de 12,1 la sută, în cheltuielile totale, de 3,8 ori mai mare decât în mediul urban.