Ministerul Familiei, alimentat cu 150 milioane de lei din bugetul paralel

Publicat: 29 mai 2024, 21:56, de Cristian Matache, în POLITICĂ , ? cititori
Ministerul Familiei, alimentat cu 150 milioane de lei din bugetul paralel

Guvernul Ciolacu va suplimenta bugetul Ministerului Familiei, condus de Natalia Intotero, cu 150 milioane de lei din fondul de rezervă bugetară, zis și bugetul paralel. 

Un proiect de act normativ care va fi adoptat de Cabinetul Ciolacu în ședința de joi se stipulează că se alocă suma de  150.000 mii lei reprezentând credite de angajament și 5.000 mii lei reprezentând credite bugetare din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pentru anul 2024, cu scopul continuării derulării Programului social de interes național FIV, reglementat prin Hotărârea Guvernului nr. 1103/2022 pentru aprobarea Programului social de interes naţional de susţinere a cuplurilor şi a persoanelor singure, pentru creşterea natalităţii

Descrierea situației actuale

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și-a propus să continue măsurile de sprijinire a familiilor care își doresc copii, inclusiv a celor care au probleme de sănătate de tipul infertilității, prin „Programul social de interes național de susținere a cuplurilor și a persoanelor singure, pentru creșterea natalității”.

Acest program social se adresează cuplurilor și femeilor infertile, cu vârsta cuprinsă între 20 – 45 ani, cărora li s-a diagnosticat o afecțiune incompatibilă cu reproducerea pe cale naturală, de către un medic specialist în obstetrică-ginecologie, cu competență în tratamentul infertilității cuplului și în reproducere umană, asistată medical. Sprijinul constă într-un ajutor financiar, neimpozabil, acordat sub forma a două vouchere pe suport hârtie, în cuantum de 15.000 lei. Astfel, un voucher în valoare de 5.000 lei va fi destinat achiziționării de medicamente specifice, iar al doilea voucher, în sumă de 10.000 de lei, va fi folosit pentru achitarea procedurilor medicale prescrise.

Conform raportărilor statistice, „Programul social de interes național de susținere a cuplurilor și a persoanelor singure, pentru creșterea natalității” 2023, se prezintă la mai 2024, după cum urmează:

– 26.188 – număr total email-uri primite/cereri;

– 11.383 – dosare înregistrate;

– 11.068 – dosare analizate de comisie;

– 10.000 – dosare declarate eligibile;

– 10.000 – contracte trimise către beneficiari spre semnare. Succesul imens de care s-a bucurat Programul, precum și numeroasele solicitări ale potențialilor beneficiari înscriși, impune continuarea derulării proiectului și în anul 2024, pentru 10.000 beneficiari/ an.

”Bugetul paralel”, șmecheria reinventată de Guvern pentru a aloca bani din pix

De-a lungul timpului, guvernele s-au înfruptat din banii din fondul de rezervă și din cel de intervenție, fără ca să existe o situație de urgență.

Guvernele au dat bani în neștire primăriilor, pentru diverse investiții, pentru biserici etc., pentru că legislația nu este foarte clară în ceea ce privește utilizarea acestor fonduri. Ele au fost, însă, dintotdeauna și de către toate guvernele, utilizate ca buget paralel. Cu alte cuvinte, indiferent de ce se vota în Parlament prin legea bugetului, Ministerul Finanțelor și premierul aveau aceste pârghii da a da cui voiau și când voiau.

Anual erau prevăzute prin lege câteva zeci sau sute de milioane de lei pentru aceste fonduri. Peste câteva luni se ajungea ca prin ele să fie cheltuite miliarde, după alimentări succesive, așa cum dispuneau Finanțele și premierul. Evident că în majoritatea cazurilor nu erau nici urgențe, nici neprevăzute.

”Cu toate că Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului este destinat acoperirii unor cheltuieli urgente sau neprevăzute ale unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat și ai bugetelor locale, care apar pe parcursul exercițiului financiar, o pondere semnificativă de 87,3%, a fost alocată prin derogări de la cadrul legal aplicabil, în creștere față de anul 2020, când aceste derogări au reprezentat 66,8%”, se arată într-un raport al Curții de Conturi pe 2021.

Ministerul Familiei