Modificări semnificative în declararea impozitelor și taxelor pentru fermele eoliene din Marea Neagră

Publicat: 08 iun. 2024, 06:38, de Cristian Matache, în Finanțe , ? cititori
Modificări semnificative în declararea impozitelor și taxelor pentru fermele eoliene din Marea Neagră

Ministerul Finanțelor și Agenția Națională de Administrare Fiscală au elaborat un proiect de ordin care aduce modificări și completări importante în ceea ce privește declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă, în contextul energiei eoliene offshore.

Ordinul, semnat de președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Nicoleta-Mioara Cîrciumaru, vine în urma prevederilor legale din Legea nr.121/2024 privind energia eoliană offshore și Codul de procedură fiscală, având în vedere necesitatea actualizării formularelor utilizate pentru a reflecta noile obligații fiscale.

Una dintre modificările semnificative aduse de acest ordin este introducerea a șase noi poziții în Anexa nr.3 „Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat”, care includ taxe precum redevența stabilită pentru perimetrul eolian offshore concesionat, taxe pentru suprafața concesionată a perimetrului eolian offshore construit, compensații pentru limitările aduse dreptului de proprietate sau despăgubiri acordate pentru pagube cauzate prin exercitarea drepturilor prevăzute de lege.

De asemenea, la Anexa nr.4 „Instrucțiuni de completare a formularului 100 «Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat»”, s-au adus modificări importante referitoare la termenele de depunere a declarației și la modul de completare a acesteia, pentru a include noile obligații fiscale introduse prin ordin.

Energia eoliană offshore, cunoscută și sub numele de energie eoliană marină, este o sursă de energie regenerabilă care utilizează turbine eoliene instalate în largul mării pentru a genera energie electrică. Spre deosebire de energia eoliană terestră, unde turbinele sunt amplasate pe uscat, energia eoliană offshore are loc în apele oceanice sau marine (Marea Neagră, în cazul nostru), unde vânturile tind să fie mai puternice și mai constante, ducând la o producție mai mare de energie.

Prin intermediul acestui ordin, se urmărește o mai bună gestionare a obligațiilor fiscale specifice domeniului energiei eoliene offshore, asigurându-se conformitatea contribuțiilor la bugetul de stat în această industrie în plină dezvoltare.

Toate direcțiile și unitățile fiscale implicate sunt obligate să respecte prevederile acestui ordin și să asigure implementarea corectă și eficientă a acestor modificări.

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va intra în vigoare imediat, contribuind astfel la transparentizarea și eficientizarea procesului de administrare fiscală în sectorul energiei eoliene offshore.