Nereținerea impozitelor sau contribuțiilor ne poate băga până la 5 ani la închisoare

Publicat: 16 mai 2024, 09:34, de Andrei Ceausescu, în ACTUALITATE , ? cititori
Nereținerea impozitelor sau contribuțiilor ne poate băga până la 5 ani la închisoare

 

Legea Ciolacu-Ciucă (126/2024), care prevede scutirea evazioniștilor de pedeapsa cu închisoarea, introduce o nouă incriminare legată de nereținerea impozitelor sau contribuțiilor.

Conform noilor prevederi, nereținerea acestor taxe și contribuții constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani sau cu amendă. Anexa relevantă se găsește în Legea 241/2005 privind prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.

Lista impozitelor și contribuțiilor include, printre altele:

 • Impozitul pe dividende plătite de o persoană juridică română către o altă persoană juridică română
 • Impozitul pe veniturile din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă
 • Impozitul pe veniturile din drepturile de proprietate intelectuală
 • Impozitul pe venitul din salarii și asimilate salariilor
 • Impozitul pe veniturile din arendă
 • Contribuția de asigurări sociale
 • Contribuția de asigurări sociale de sănătate
 • Contribuția la Fondul pentru mediu

O problemă semnificativă în aplicarea acestei legi este lipsa clarității și predictibilității în definirea infracțiunii de „nereținere la sursă”. Aceasta ridică mai multe întrebări tehnice, cum ar fi:

 • Presupune nereținerea la sursă că plătitorul a achitat suma brută beneficiarului fără a reține impozitul?
 • Este inclusă situația în care plătitorul a plătit doar suma netă din lipsa de fonduri?
 • Se referă nereținerea și la neîntocmirea notei contabile sau la nedepunerea declarației fiscale?

Criticii legii susțin că nereținerea la sursă a sumelor datorate ca impozite ar trebui să fie o chestiune de diferend fiscal între contribuabil și autoritatea fiscală, nu una penală, având în vedere numeroasele cauze obiective ce pot apărea (e.g., neclaritatea legii, conflicte de reglementări, practica fluctuantă a organelor fiscale). Astfel de dispute ar trebui soluționate de instanțele civile și de contencios administrativ și fiscal, nu de cele penale.

Camera Consultanților Fiscali a avertizat asupra problemelor acestei legi încă de la trimiterea sa pentru promulgare, menționând că nu a existat dezbatere publică. Proiectul de lege a fost înregistrat la Senat pe 12 decembrie 2023, adoptat rapid pe 18 decembrie și aprobat de Camera Deputaților pe 19 decembrie 2023, fără a trece printr-un proces de transparență decizională.