Nicolae Manolescu – ultimul interviu, ultima lecție

Publicat: 24 mart. 2024, 20:16, de Radu Caranfil, în ACTUALITATE , ? cititori
Nicolae Manolescu – ultimul interviu, ultima lecție

Cu inimile scufundate într-o imensă tristețe și cu gândurile îndreptate către memoria sa, ne luăm rămas bun de la un pionier al culturii și al gândirii românești – Nicolae Manolescu. Cu sufletul greu și cu amintiri vii ale contribuțiilor sale de neegalat la literatura și la învățământul românesc, ne reamintim de un om al cărților și al ideilor, un mentor pentru generații întregi de scriitori, critici literari și academicieni. Nicolae Manolescu a fost nu doar un critic literar de prestigiu, ci și un lider intelectual care a îndrumat și a influențat multiple generații. Prin cuvintele sale pline de înțelepciune și prin pasiunea sa pentru literatură, a fost un far strălucitor pentru cei în căutarea frumuseții și a adevărului.

Într-un interviu acordat în exclusivitate podcastului Avangarda, distinsul academician Nicolae Manolescu oferea, în anul 2022, o privire profundă asupra stării culturii românești contemporane și a schimbărilor semnificative înregistrate de-a lungul timpului. Iată câteva aspecte esențiale dezvăluite în cadrul discuției:

Generația 2000 și absența vârfurilor culturale

Nicolae Manolescu sublinia faptul că generația tânără din anii 2000 nu a produs încă personalități marcante în domeniul cultural. O analiză atentă a peisajului cultural contemporan relevă absența unor voci proeminente în literatură, critică și alte domenii artistice. Cu toate că mulți dintre acești tineri au talent și potențial, lipsește încă acel vârf al icebergului care să capteze atenția publicului și să exercite o influență semnificativă.

Declinul criticii și importanța inovării în educație

Una dintre preocupările majore ale lui Manolescu a fost declinul criticilor literari și absența dezbaterilor culturale autentice. El observa o tendință către cariere academice în rândul foștilor săi studenți, în detrimentul activităților critice și creative. În plus, educația era văzută ca un domeniu care necesită o revigorare urgentă. Manolescu atrăgea atenția asupra necesității de a restabili standardele învățământului și de a oferi elevilor și studenților o pregătire adecvată, bazată pe cunoștințe solide și competențe practice.

Transformarea literaturii într-o preocupare de nișă

O altă observație importantă a lui Manolescu este schimbarea perceperii literaturii în societatea contemporană. În timp ce literatura a fost, odată, un pilon al identității naționale și un instrument de rezistență împotriva regimurilor totalitare, ea a devenit acum o preocupare de nișă, cu impact limitat asupra publicului larg. Manolescu argumentează că această tranziție reflectă schimbările profunde din societatea românească și necesită o reevaluare a rolului și importanței literaturii în lumea modernă.

Reformarea instituțiilor și combaterea corupției

În ceea ce privește direcțiile de modernizare a României, Manolescu subliniază trei domenii esențiale: reforma instituțiilor publice, restructurarea sistemului educațional și combaterea corupției. El susținea că este crucial să se pună capăt practicilor nepotiste și să se promoveze meritocrația și competența în ocuparea funcțiilor publice. De asemenea, el vorbea despre importanța restabilirii încrederii în sistemul educațional și necesitatea unei lupte decisive împotriva corupției în toate aspectele sale.

Între Ideal și Pragmatism

În același interviu, Nicolae Manolescu abordează subiectul complex al relației dintre idealism și pragmatism în domeniul politic. Inspirat de romanul „Peștele în Apă” al lui Mario Vargas Llosa, Manolescu discută despre dificultățile întâlnite în efortul de a combina idealurile cu realitatea pragmatică în viața politică.

Titlul memoriilor sale politice, „Peștele pe Uscat„, reflectă sentimentul său personal de deziluzie și dificultate în politică. El afirma că nu există o combinație ideală între idealism și pragmatism în politică, ci doar epoci în care se poate realiza un armistițiu temporar între cele două. Cu toate acestea, Manolescu sublinia că pacea completă între aceste două forțe este iluzorie, deoarece politicul este, în esență, o chestiune umană și nu poate fi redus la un set fix de principii.

În ceea ce privește discursul politic actual, Manolescu considera că acesta este mai departe ca niciodată de realitate. El observa că, în timpul tranziției post-comuniste, factorii care influențau discursul politic erau în mare parte pozitivi, cu toate neînțelegerile ideologice dintre dreapta și stânga. Cu toate acestea, el susținea că, în prezent, politicul românesc este caracterizat de o dezorganizare și o lipsă gravă de coeziune. Dar și că discursul politic este, adesea, marcat de o lipsă de conexiune cu realitatea.

Manolescu sublinia importanța competenței în politica contemporană și propunea un sistem politic care să pună accentul pe meritocrație și pe stabilirea unor reguli clare în ocuparea funcțiilor publice. El susținea, de asemenea, necesitatea unei reforme profunde a sistemului educațional și a justiției în România, pentru a aborda problemele legate de corupție și de lipsa de eficiență în administrație.

În final, Manolescu exprima dorința ca discuția despre politică să continue în spațiul public și să contribuie la o mai bună înțelegere a provocărilor și posibilităților din lumea politică românească.

Câteva ziceri memorabile:

„Nu există o combinație ideală între idealism și pragmatism în politică, ci doar epoci în care se poate realiza un armistițiu temporar între cele două.” – o observație profundă despre dinamica complexă dintre idealurile și realitățile pragmatice ale politicii.

„Pace nu va fi niciodată între cele două.” – o concluzie clară despre imposibilitatea unei armonii perfecte între idealism și pragmatism în politică.

„Politicul este, în esență, o chestiune umană și nu poate fi redus la un set fix de principii.” – o remarcă pertinentă despre natura subiectivă și fluidă a politicii.

„Politica românească este caracterizată de o dezorganizare și o lipsă de coeziune.” – o evaluare critică a stării actuale a scenei politice din România.

„Discursul politic este mai departe ca niciodată de realitate.” – o constatare asupra discrepanței dintre retorica politică și realitatea concretă.

„Competența trebuie să primeze în politica contemporană.” – un apel pentru o abordare bazată pe meritocrație în ocuparea funcțiilor publice.

„Sistemul educațional și justiția trebuie reformate profund în România.” – un punct de vedere ferm despre necesitatea schimbărilor structurale în aceste domenii.

Odată cu plecarea lui Nicolae Manolescu, se stinge nu doar o voce autoritară a criticii literare românești, ci și un spirit dedicat valorilor culturale și educației. Moștenirea sa va rămâne o sursă de inspirație pentru toți cei ce îi împărtășesc pasiunea pentru literatură și învățare, marcând profund memoria noastră colectivă.