Nicușor Dan, ”rețeta” haosului din București

Publicat: 29 feb. 2024, 11:30, de Vlad Stefan Orjan, în News , ? cititori
Nicușor Dan, ”rețeta” haosului din București

Într-un comunicat de presă emis de Ministerului Energiei se evidențiază că Nicușor Dan refuză aprobarea fuziunii dintre ELCEN și Termoenergetica de către Consiliul General. Sebastian Burduja, ministrul energiei a declarat că “este aceeași rețetă a haosului general din București: iresponsabilitate, incompetență și ignoranță”.

Refuzul lui Nicușor Dan de a promova o hotărâre a Consiliului General al Municipiului București pentru aprobarea, de principiu, a fuziunii dintre ELCEN și Termoenergetica, motivat de faptul că există deja o intenție pe care acesta a exprimat-o în anul 2021, aruncă în derizoriu chestiunea vitală a termoficării din București. Nicușor Dan pune astfel sub semnul întrebării legalitatea întregului proces și, în nota obișnuită, își depășește atribuțiile.

Nicușor Dan respinge fuziunea ELCEN și Termoenergetica

Sebastian Burduja, ministrul energiei și președintele PNL București: “Atitudinea lui Nicușor Dan este tipică pentru modul în care a fost administrat Bucureștiul în ultimii trei ani și jumătate. Este aceeași rețetă a haosului general: iresponsabilitate, incompetență și ignoranță. Să refuzi cinic să rezolvi problema apei calde și încălzirii pentru peste 1,5 milioane de cetățeni înseamnă să le refuzi bucureștenilor dreptul la o viață civilizată.

Înțeleg campania lui Nicușor Dan din ultima perioadă. A declarat chiar el că în cele mai importante momente ale vieții sale a dormit. Campania de fațadă încearcă să demonstreze altceva, doar că ceasul al doisprezecelea a trecut, iar bucureștenii nu mai au timp de experimente eșuate. Mai mult ca oricând, bucureștenii nu mai au timp și nici răbdare de pretextele unui primar complet desprins de problemele lor de zi cu zi.

Fuziunea ELCEN-RADET nu e un moft și nu trebuie să devină victima unui orgoliu personal al primarului care pretinde că le știe pe toate. Victimele sunt milioane de bucureșteni. Ajunge! Mai avem puțin și îi salvăm pe bucureșteni de primarul ‘Nimicușor” Dan. Da, nimic nu este ușor, dar prima condiție este să îți pese și să respecți legea. Pe subiectul fuziunii ELCEN- Termoenergetica, solicit public primăriei generale să respecte legea și să includă pe ordinea de zi a consiliului general, de urgență, proiectul de hotărâre fără de care nu putem înainta.”

Aducem următoarele clarificări:

  1. Ca urmare a notificării făcute de administratorul judiciar al Electrocentrale București S.A. , aflată la acea data în insolvență (2021), cu privire la acordarea unui drept de preemțiune pe o perioada de 6 luni pentru exprimarea unei intenții angajante de către Municipiul București de cumpărare a activelor ELCEN conform Planului de reorganizare  modificat a activității Electrocentrale București S.A., Municipiul București, prin Primarul General, a transmis adresa  înregistrată sub nr. 167/13.01.2021 prin care și-a exprimat intenția privind cumpărarea tuturor activelor Societății Electrocentrale București S.A. sub condiția actualizării evaluării patrimoniului acestei societăți cu data de referință 31.12.2020 și a aprobării Consiliului General al Municipiului București. 

Extras din Adresa Primarului General nr 167/13.01.2021:

Nicușor Dan respinge fuziunea ELCEN și Termoenergetica
  1. Cu toate că Electrocentrale București  S.A. s-a conformat acestei solicitări, actualizând evaluarea patrimoniului său, printr-un evaluator independent,  primarul General al Municipiului București nu a  transmis o ofertă angajantă, cu indicarea sursei de finanțare pentru cumpărarea activelor ELCEN, chiar dacă prin Hotărârea nr. 284/2021 Consiliul General al Municipiului București  a aprobat de principiu tranzacția. Acest transfer de afacere nu a mai putut fi realizat în condițiile în care Municipiul București nu a identificat sursa de finanțare pentru plata activelor ELCEN.

Extras din Hotărârea HGMB nr 284/01.09.2021:

Nicușor Dan respinge fuziunea ELCEN și Termoenergetica
  1. De altfel,  se poate constata cu ușurință faptul că primarul general al Municipiului București  confundă operațiunea de transfer de afacere ce se dorea a fi realizată  in cadrul procedurii de insolvență deschisă împotriva ELCEN, conform Planului de reorganizare  modificat a activității Electrocentrale București S.A.,  cu operațiunea de fuziune dintre ELCEN și Termoenergetica pentru care Ministerul Energiei  i-a solicitat  acordul de principiu (neangajant), conform masurii de la pct. 2 din Memorandumul aprobat în cadrul ședinței Guvernului României din data de 31.01.2024,  ce are ca temă: ,,Realizarea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat (SACET), respectiv producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice în Municipiul București, în vederea utilizării optime a resurselor de energie și cu respectarea normelor de protecție a mediului, sănătății populației și dezvoltării durabile,,. Cele două operațiuni nu pot fi confundate, deoarece transferul de afacere presupunea transferul activelor ELCEN ce se putea realiza contra unui pret determinat, evaluat de un evaluator independent, iar fuziunea presupune alte reguli și proceduri juridice reglementate de prevederile Legii 31/1990 R, prin care se urmărește reorganizarea ELCEN și Termoenergetica intr-o singura companie, cu alte implicații juridice, inclusiv asupra acționariatului

Privitor la afirmatiile primarului general al Municipiului București prin care acesta arată faptul că au existat hotarari ale Consiliului General al Municipiului București pentru aprobarea fuziunii dintre ELCEN și Termoenergetica  emise in perioada 2017-2018, arătăm faptul că acestea sunt mincinoase, deoarece Consiliul General al Municipiul București a emis suscesiv in această perioadă următoarele acte prin care s-a intenționat transferul actiunilor sau activelor ELCEN, fără o finalitate din lipsa fondurilor aferente, după cum urmează:

  1. Prin Hotărârea nr. 255/30.06.2017 Consiliul General al Municipiului București a aprobat de principiu achiziționarea la valoarea nominală de către Municipiului București a pachetului de acțiuni deținut de Ministerul Energiei la Electrocentrale București. Această masura nu a putut fi realizată în condițiile în care Municipiul bucurești nu a mai dorit cumpărarea acțiunilor la valoarea nominală.

Extras din Hotărârea HGMB nr 255/30.06.2017:

Nicușor Dan respinge fuziunea ELCEN și Termoenergetica
  1. Prin Horarârea nr. 296/2018 Consiliul General al Municipiului București a abrogat Hotărârea  nr. 255/30.06.2017, aprobând de principiu transferul de afacere de la ELCEN la Compania Municipală Energetica București S.A. 

Extras din Hotărârea HGMB nr 296/17.05.2018:

Nicușor Dan respinge fuziunea ELCEN și Termoenergetica
  1. Prin Horarârea nr. 13/17.01.2018  Consiliul General al Municipiului București a aprobat de principiu un set de acțiuni consecutive în cadrul procedurii de insolvență deschisă împotriva RADET București , printre care, la pct. 1.3 este menționată și fuziunea prin absorbție a ELCEN de către RADET București.  Aceasta fuziune nu s-a putut realiza motivat de faptul că Planul de reorganizare al RADET București nu a fost legal, nefiind aprobat de către creditorii acestui debitor, ca atare RADET București  a intrat în procedura de faliment.

Extras din Hotărârea HGMB nr 13/17.01.2018:

Nicușor Dan respinge fuziunea ELCEN și Termoenergetica
  1. Ulterior, atât Horarârea nr. 13/17.01.2018, cât și Hotararea nr. 255/30.06.2017  au fost  abrogate prin Horarârea nr. 296/2018 emisă de Consiliul General al Municipiului București.

După cum se poate observa din expunerea de mai sus, afirmațiile primarului general al Municipiului București nu sunt adevărate, neexistând la acest moment nicio asumare din partea acestuia a unui acord de principiu pentru realizarea fuziunii dintre ELCEN și Termoenergetica.

Astfel, hotărârile succesive ale CGMB pe care le invocă și care au fost luate în contextul punerii în aplicare a unor planuri de reorganizare ale RADET și ELCEN în 2018 și cel al ELCEN (după falimentul RADET București și transferarea activității acestei regii către Termoenergetica) în 2021. Cele două decizii nu au fost implementate, după cum am arătat anterior, iar la ora actuală, soluția avută în vedere trebuie implementată intr-un complet alt context de reglementare.

ELCEN , spre deosebire de RADET, a reușit ca după redresarea activității să își achite creditorii integral ( 100%) și să iasă din insolvență , fiind acum complet reintegrată în circuitul economic, iar, din păcate, Termoenergetica se confruntă cu aspectele nefavorabile pe care le-a întâmpinat și RADET București , riscând aceeași soartă, dacă nu se decide la nivel politic, atât la nivel central, cât și la nivel central să se aplice, în sfârșit , legea prin realizarea SACET în Municipiul București.

Primarul General, în calitate de ales local și de reprezentant al statului pe plan local, are responsabilitatea principală de a comunica în mod clar, concis, fără devieri sau confuzii, mesajul său către opinia publică. Incapacitatea primarului general de a construi un dialog real și transparent se observă cu ușurință în neclaritatea și caracterul eronat al informațiilor furnizate astăzi: expuneri trunchiate, argumentate incorect, care creează confuzii majore și, implicit, pot genera consecințe negative cu impact dezastruos pe termen lung.

Afirmațiile reprezintă doar o tergiversare ce poate atrage consecințe economico-sociale extrem de negative cu impact pe termen lung asupra orașului și a populației. Neputința de a gestiona o chestiune atât de importantă precum termoficarea din București nu poate fi disimulata prin afirmații, fără argumente solide, aruncate pur și simplu în spațiul public.

Locuitorii Bucureștiului au nevoie de claritate, de predictibilitate, de lucruri concrete și, mai ales, de soluții. Nu vorbe care dezinformează, ci soluții concrete care sa vina în sprijinul termoficarii, al oamenilor.

Fuziunea ELCEN-Termoenergetica este soluția concreta optimă care va permite schimbarea, modernizarea sistemului, o viziune nouă, ieșirea din paradigma nepăsării, a ineficienței și a datoriillor. Tergiversarea pe care o aduce Nicușor Dan astăzi în fața opiniei publice este nepermisa în primul rand din punct de vedere moral. Nu poți sa ai la îndemână soluția salvatoare și să alegi sa o ignori. Acest lucru înseamnă să ignori dreptul  oamenilor de avea apa caldă și căldură, de a trăi confortabil în casele lor, de a beneficia de prețuri mici în facturi. Incapacitatea de a dezvolta acest sistem s-a văzut și în incapacitatea de a atrage fonduri europene esențiale pentru reabilitarea rețelelor. Se pierde timp, se pierd bani, se pierd oportunități vitale. Într-un cuvânt: haos.