Numărul pensionarilor, din România, a scăzut. 4.000 de persoane ,,au iesit din sistem”, definitiv

Publicat: 14 iun. 2024, 13:51, de George Andrei, în ECONOMIE , ? cititori
Numărul pensionarilor, din România, a scăzut. 4.000 de persoane ,,au iesit din sistem”, definitiv

Numărul mediu de pensionari, din România, a fost de 4,977 milioane persoane, în trimestrul unu 2024, în scădere cu 4.000 de persoane, care ,,au ieșit din sistem”, definitiv.

Faţă de trimestrul patru 2023, numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost de 4.602 milioane persoane, în scădere cu patru mii de persoane, faṭă de trimestrul precedent.

Pensia medie lunară (determinată luând în calcul sumele pentru pensiile tuturor categoriilor de pensionari – de asigurări sociale, invaliditate, urmaș etc., plătite de casele de pensii ) a fost de 2.418 lei, în creṣtere cu 13,8 la sută, faṭă de trimestrul din anul precedent.

Pensia medie lunară de asigurări sociale de stat a crescut  cu 15,1 la ută, în T 1 2024, comparativ cu același trimestru al anului 2023.

Pensia medie de asigurări sociale de stat a fost de 2.290 lei, iar raportul dintre pensia medie nominală netă de asigurări sociale de stat pentru limită de vârstă cu stagiu complet de cotizare (fără impozit ṣi contribuṭia de asigurări sociale de sănătate) şi câştigul salarial mediu net a fost de 52,4 la sută, comparativ cu 47,5 la sută, în trimestrul precedent

Indicele pensiei medii reale, calculat ca raport între indicele pensiei nominale pentru calculul pensiei reale şi indicele preţurilor de consum a fost de 110,4 la sută.

În trimestrul unu din 2024, comparativ cu trimestrul unu din 2023, numărul mediu de pensionari a scăzut cu 6.000 de persoane, iar numărul de pensionari din categoria asigurărilor sociale de stat a crescut cu 3.000 de persoane.

În trimestrul unu 2024, pensionarii de asigurări sociale deţin ponderea majoritară (99,98 la sută), în numărul total de pensionari.

Pensionarii de asigurări sociale de stat reprezintă 92,5 la sută, în totalul celor de asigurări sociale.

Pe categorii de pensii, dintre pensionarii de asigurări sociale, numărul pensionarilor pentru limită de vârstă a fost preponderent, reprezentând 80,1 la sută, urmaţi de pensionari cu pensiile de urmaş cu o pondere de 9,7 la sută, şi de pensionari cu pensii de invaliditate, care au reprezentat 8,0 la sută.

În categoaria pensionarilor de asigurări sociale, cele mai mici ponderi le-au avut pensionarii cu pensii anticipate parţial, cu o pondere de 2,1 la sută, şi pensionarii cu pensii anticipate, a căror pondere a fost de numai 0,1 la sută.

Raportul dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat şi cel al salariaţilor a fost de 8 la 10.

Acest raport prezintă variaţii semnificative în profil teritorial, de la numai 4 pensionari la 10 salariaţi în Municipiul Bucureşti şi judeṭul Ilfov, la 15 pensionari la 10 salariaṭi în judeţul Teleorman, respectiv la 14 pensionari la 10 salariaţi în judeṭul Vaslui.

Pensia medie de asigurări sociale de stat a variat cu discrepanţe semnificative în profil teritorial, ecartul dintre valoarea minimă şi cea maximă fiind de 1.233 de lei (1.811 lei în judeţul Botoṣani, 1.826 lei în judeṭul Vrancea, 1.828 lei în judeṭul Giurgiu, faţă de 3.044 lei în judeṭul Hunedoara, 2.906 lei în Municipiul Bucureşti ṣi 2.736 lei în judeṭul Gorj).

Numărul total al beneficiarilor prevederilor OUG3nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minimum garantate (în prezent – indemnizaţie socială), în trimestrul unu 2024, a fost de 1,143 milioane persoane, din care 1,039 milioane persoane din sistemul asigurărilor sociale de stat, reprezentând 22,6 la sută, din totalul pensionarilor din această categorie.

Dintre acestia, un milion de persoane proveneau din rândul pensionarilor din fostul sistem pentru agricultori, reprezentând 65,1 la sută, iar 3,7 milioane erau persoane din sistemul militar, reprezentând 1,8 la sută din totalul pensiei sociale minimum garantate.