O companie a PMB vrea despăgubiri de doar 5.000 de euro de la firma care a întârziat finalizarea pasajului Doamna Ghica

Trustul de Clădiri Metropolitane Bucureşti S.A., companie care realizează servicii de proiectare şi lucrări de construcție aferente obiectivelor de investiții ale municipalităţii, a introdus în 24 noiembrie a.c. la Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal a TMB, o acţiune (dosar nr. 35489/3/2023) împotriva Yzzy Real Route SRL, pe motiv că aceasta “a formulat în mod abuziv, fără fundamente solide şi întemeiate” diverse acţiuni care au întârziat nejustificat execuţia lucrărilor la semnalizarea rutieră orizontală la pasajul Doamna Ghica.

TCMB SA a cerut instanţei obligarea Yzzy Real Route SRL la plata sumei de doar 25.467,36 lei şi a taxei de timbru. Primul termen al procesului va fi pe 11 decembrie a.c.

TCMB SA susţine că, după ce a lansat procedura simplificată de atribuire a contractului de achiziție publică “Execuție lucrări semnalizare rutieră orizontală la obiectivul Pasaj Doamna Ghica şi la obiectivele penetraţie prelungirea Ghencea-Domneşti şi supralărgire bld. Ghencea, între str. Brașov şi terminal Tramvai 41”, având o valoare totală de 1.273.368,70 lei fără TVA, a primit două oferte din partea societăţilor Anduna Servimob SRL şi Yzzy Real Route SRL.

În urma finalizării procesului de evaluare a ofertelor, la 21 aprilie a.c., TCMB SA a comunicat că oferta câştigătoare a fost cea a Yzzy Real Route SRL, în valoare de 933.590,14 lei fără TVA.

Decizia autorităţii contractante privind câştigătorul licitaţiei, contrazisă de CNSC

Nemulţumită de rezultat, Anduna Servimob SRL a formulat o contestație la CNSC prin care a solicitat “anularea adresei de comunicare a rezultatului procedurii, anularea în parte a raportului procedurii privind oferta declarată admisibilă şi câştigătoare, respectiv obligarea autorități contractante la reevaluarea ofertei câştigătoare, cu respectarea prevederilor legale din materia achizitiilor publice şi a prevederilor documentatiei de atribuire”.

Imediat, TCMB S.A. a adoptat măsuri de remediere, astfel că Anduna Servimob SRL a renunţat la contestația respectivă. Doar că, pe 26 mai a.c., după reevaluarea ofertelor, TCMB S.A. a desemnat câştigător tot societatea Yzzy Real Route SRL.

Anduna Servimob SRL a considerat că “evaluarea ofertei concurente s-a realizat cu superficialitate”, astfel că în 6 iunie a.c. a formulat şi o altă contestație la CNSC. La 19 iunie a.c., CNSC a emis o Decizie prin care a admis contestația formulată de Anduna Servimob SRL şi a obligat TCMB SA la “reevaluarea ofertelor şi la emiterea unui nou raport al procedurii de atribuire, cu respectarea documentației de atribuire şi a legislației privind achizițiile publice”.

Tot cu acea ocazie, CNSC a mai obligat autoritatea contractantă la plata unor cheltuieli de judecată în sumă de 2.500 lei către Anduna Servimob SRL. De această dată, procedând la o nouă reevaluare a ofertelor, TCMB S.A. a declarat câştigătoare oferta Anduna Servimob SRL, în valoare de 1.251.278,70 lei fără TVA.

Acţiuni iniţiate împotriva autorităţii contractante, dar ulterior retrase

Nemulţumită de Decizia CNSC, Yzzy Real Route SRL a formulat, la data de 11 iulie a.c., o plângere la CAB împotriva acesteia . Mai mult, apreciind că evaluarea ofertelor s-a realizat în mod incorect, Yzzy Real Route SRL a mai formulat la CNSC, în 18 iulie a.c., o altă contestație, ocazie cu care a constituit o cauţiune în valoare de 25.467,36 lei.

Doar că, ulterior, în mod cu totul surprinzător, Yzzy Real Route SRL a decis să renunţe atât la contestaţia formulată la CNSC, cât şi la plângerea introdusă la CAB.

Ofertantul care a pierdut licitaţia, acuzat că a întârziat darea în folosinţă a pasajului Doamna Ghica

“Promovarea de către Yzzy Real Route SRL a contestaţiei înregistrată la CNSC în 18 iulie a.c. a reprezentat un demers nefondat, CNSC, dispunând la solicitarea subscrisei, suspendarea judecării acesteia până la soluționarea definitivă a dosarului de la CAB. Maniera procesuală adoptată de Yzzy Real Route SRL a avut consecinţe directe asupra derulării contractului vizând obiectivul de investiții Pasaj Doamna Ghica, aducând deservicii majore subscrisei, în contextul anunţării termenului de finalizare şi dării în folosință a Pasajului în cauză, la data 7 septembrie 2023”, susţine TCMB S.A. în acţiunea formulată la TMB împotriva Yzzy Real Route SRL.

Contestaţiile au obligat TCMB SA să scoată bani în plus din visterie

Mai mult, compania deţinută de municipalitatea bucureşteană a reclamat şi faptul că întârzierea dării în folosinţă a Pasajului Doamna Ghica, cauzată de Yzzy Real Route SRL, a silit-o să adopte “soluții de compromis, respectiv adoptarea în regim de maximă urgență a unei alte soluții tehnice şi contractarea unor lucrări de marcaj rutier temporar, având o valoare de 161.274 lei fără TVA”.

“În concluzie, solicităm obligarea Yzzy Real Route SRL la plata despăgubirilor pentru prejudiciul material cauzat de întârzierea produsă în finalizarea procedurii de atribuire a contractului ca urmare a formulării unei contestații total nefondate, prin reținerea cauțiunii în cuantum de 25.467,36 Iei, depusă la CNSC”, este concluzia acţiunii formulată de TCMB S.A. la Tribunalul Bucureşti.

Subliniem faptul că rolul cauţiunii constituită de un operator economic care contestă o procedură de achiziţie publică este acela de a garanta autorităţii contractante că în situația în care contestația formulată împotriva sa este respinsă, va avea posibilitatea de a recupera orice prejudiciu suferit îndestulându-se din valoarea cauţiunii.

Mai multe articole...

Cele mai citite articole