Pachet minimal de servicii medicale pentru persoanele fără asigurare

Publicat: 22 apr. 2024, 18:07, de Magda Marincovici, în SOCIAL , ? cititori
Pachet minimal de servicii medicale pentru persoanele fără asigurare
pachet servicii medicale CNAS medicamente

Persoanele care nu au asigurare de sănătate vor beneficia de un pachet minimal de servicii medicale și de eliberara unor medicamente, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență.

Pe lângă acest pachet minimal de servicii medicale, aceste persoane vor mai beneficia de prescrierea și eliberarea medicamentelor contraceptive hormonale, dar și de alocația de hrană, potrivit proiectului de OUG pentru modificarea și completarea Legii 95/2006.

Proiect de ordonanţă prevede că persoanele asigurate vor beneficia de activităţi de fizioterapie „cu sau fără contribuţie personală”, în condiţiile prevăzute în contractul-cadru şi în normele sale de aplicare.

„Asiguraţii beneficiază de activităţi de fizioterapie, stabilite în condiţiile art. 25 din Legea nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România, cu modificările ulterioare, pe baza recomandărilor medicale, cu sau fără contribuţie personală, în condiţiile prevăzute în contractul-cadru şi în normele sale de aplicare”, se arată în proiect.

Același proiect prevede suplimentarea sumelor contractate cu casele de asigurări de sănătate după ”încheierea lunii în care au fos acordate investigațiile paraclinice, prin acte adiționale”.

Suplimentarea sumelor contractate cu CNAS

„Pentru investigaţiile paraclinice efectuate în regim ambulatoriu, potrivit ghidurilor de practică medicală, avizate de Ministerul Sănătăţii, necesare monitorizării pacienţilor diagnosticaţi cu boli oncologice, diabet zaharat, afecţiuni rare, boli cardiovasculare, boli cerebrovasculare, boli neurologice, boală cronică renală, sumele contractate cu casele de asigurări de sănătate se suplimentează după încheierea lunii în care au fost acordate investigaţiile paraclinice, prin acte adiţionale”.

Acelaşi proiect mai prevede că nu pot primi sau exercita mandatul de membru al organelor de conducere ale Colegiului Medicilor din România, atât la nivel naţional, cât şi teritorial, medicii care deţin funcţii de conducere în cadrul Ministerului Sănătăţii, respectiv al ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, al structurilor deconcentrate ale acestuia ori în cadrul CNAS, al caselor judeţene de asigurări de sănătate şi a municipiului Bucureşti, al patronatelor şi sindicatelor profesionale, precum şi orice fel de funcţii de demnitate publică, cu excepţia medicilor care deţin funcţii de conducere în cadrul Universităţilor de Medicinpă şi Farmacie şi a Facultăţilor de Medicina din alte universităţi.