Pariul nuclear de 15 miliarde de euro al României. Ce va însemna anul 2030 pentru energia autohtonă

Publicat: 23 mai 2023, 08:30, de Cristian Matache, în News , ? cititori
Pariul nuclear de 15 miliarde de euro al României. Ce va însemna anul 2030 pentru energia autohtonă

În 2030, va intra în funcțiune Unitatea 3 de la centrala atomoelectrică de la Cernavodă. Cu puțin înainte va fi finalizată retehnologizarea Unității 1. De asemenea, va fi pusă în funcțiune primul minireactor.

Un document semnat de secretarul de stat din Ministerul Energiei, Casian Pavel Nițulescu, prezintă strategia nucleară a României pentru următorii ani. Aceasta prevede construcția reactoarelor 3 și 4 de la Centrala atomoelectrică de la Cernavodă, proiect estimat la 6 miliarde de euro, deși sunt voci care spun că va fi nevoie de 7 miliarde de euro, retehnologizarea unității 1, care este estimată la 1,5 miliarde de euro, precum și intrarea n funcțiune a primului minireactor de la Doicești. În total vor fi șase module care ar costa 6 miliarde de euro. Asta înseamnă la un total de 14-15 miliarde de euro.

Conform prevederilor Planului Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 (PNIESC), document programatic aprobat prin HG 1076/2021, este necesar ca cel puțin un nou reactor nuclear să fie pus în funcțiune până la finele anului 2030.

În acest scop, Nuclearelectrica a actualizat Strategia de continuare a proiectului Unitățile 3 și 4 de la CNE Cernavodă, pe baza studiului de fezabilitate pentru finalizarea Unităților 3 și 4 de la CNE Cernavodă, această Strategie fiind aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor Nuclearelectrica.

Proiectul Unitățile 3 și 4 de la CNE Cernavodă prevede finalizarea și punerea în funcțiune a două unități nucleare de tip CANDU 6, fiecare cu o putere instalată de 720 MW, Unitatea 3 urmând a fi finalizată în anul 2030, iar Unitatea 4 în anul 2031. Valoarea investiției necesară realizării unităților este de aproximativ 6 miliarde de euro.

Conform Strategiei, construcția celor două noi unități este împărțită în trei etape distincte.

Etapa 1 – Etapa pregătitoare. Aceasta are un buget estimat la 15 milioane de euro, finanțat de către Nuclearelectrica, prin majorareaa corespunzătoare a capitalului social al Energonuclear. Această etapă se află în derulare și are o durată estimată de 24 de luni. Principalele obiective ale acestei etape sunt: reoperaționalizarea societății de proiect Energonuclear, contractarea serviciilor de asistența tehnică, juridică și financiară, contractarea serviciilor de inginerie pentru actualizarea Specificației tehnice de procurare, lansarea, selectarea și atribuirea Contractului de Inginerie, Procurare și Construcții (IPC). În cadrul acestei etape se vor contracta orice alte studii/rapoarte/evaluări necesare pentru configurarea proiectului în limitele bugetului aferent acestei etape. În data de 25 noiembrie 2021, Energonuclear a semnat primul contract cu CANDU Energy, membră a grupului SNC-Lavalin și Autoritatea de Proiectare a Unităților 3&4 și OEM CANDU (producătorul original al tehnologiei CANDU).

Potrivit Hotărârii AGA a Nuclearelectrica din august 2022, Decizia preliminară de investiție în proiect și trecerea în etapa II a acestuia, este condiționată de încheierea unui Acord de sprijin între statul român și Nuclearelectrica în legătură cu proiectul Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă. Cu acest prilej, acționarii Nuclearelectrica au mai avizat inițierea demersurilor în vederea atribuirii și încheierii contractelor necesare pentru finalizarea proiectului, în condițiile limitelor de competență prevăzute de actele constitutive ale Nuclearelectrica și ale companiei de proiect Energonuclear, cu încadrarea în limita sumei de 185 milioane de euro, precum și aprobarea finanțării Energonuclear de către acționarul său unic, Nuclearelectrica, cu 185 milioane de euro, prin majorare de capital și/sau prin împrumut.

Etapa 2 – Lucrări Preliminare. Faza 1 a Contractului IPC are un buget estimat la 185 milioane euro, finanțat de către Nuclearelectrica prin majorare corespunzătoare a capitalului social al Energonuclear. Această etapă are o durată estimată de 30 de luni. Obiectivele acestei etape constau în dezvoltare, de către Contractorul IPC, a părții de inginerie critică a proiectului, a documentațiilor de securitate nucleară și a analizelor privind piața locală a furnizorilor de echipamente și servicii necesare implementării lucrărilor de construcție. De asemenea, tot în această etapă vor fi dezvoltate documentațiilor de securitate nucleare necesare obținerii Autorizației de Securitate Nucleară, precum și documentația de notificare a proiectului la Comisia Europeană în baza articolului 41 din Tratatul EURATOM. La finalul acestei etape se va reanaliza fezabilitatea proiectului pe baza noilor indicatori tehnico-economici și se va lua Decizia Finală de Investire, care va permite trecerea proiectului în Etapa 3.

Etapa 3 – Construcție (Emiterea Ordinului Final de Începere a Lucrărilor) – Faza 2 a Contractului IPC, având o durată estimată de 69-78 de luni (finalizare IJ3 – 2030 / finalizare U4 – 2031), constând în demararea efectivă a lucrărilor de construcție, montaj și punerea în funcțiune.

La începutul lunii noiembrie 2022, US Exim Bank și-a exprimat sprijinul ferm pentru proiectul Unitățile 3 și 4 de la CNE Cernavodă, prim emiterea a două scrisori de intenție privind două împrumuturi , de peste 3 miliarde de dolari, pe care este gata să le acorde României pentru construcția reactoarelor 3 și 4 de la CNE Cernavodă. Un prim împrumut de circa 50 milioane dolari va sprijini critică. Împrumuturile sunt acordate în virtutea Acordului între Guvernului României și Guvernul SUA privind cooperarea în legătură cu proiectele nuclearo-energetice de la Cernavodă și în sectorul energiei nucleare civile din România.

Statutul operațiunilor de retehnologizare a unității 1 de la CNE Cernavodă

În cursul lunii februarie 2022, acționarii Nuclearelectrica au aprobat decizia de investiție pentru retehnologizarea Unității 1 de la CNE Cernavodă. Apropbarea Studiului de Fezabilitate a însemnat și finalizarea primei etape a proiectului de retehnologizare, începută în 2017. În această primă etapă s-au identificat și definitiv activitățile necesare pentru retehnologizarea Untității 1.

În prezent, se află în derulare cea de a doua etapă a proiectului de retehnologizare care vizează asigurarea resurselor financiare pentru derularea proiectului, pregătirea execuției activităților identificate și definite în etapa 1, procurarea echipamentelor și componentelor cu ciclu lung de fabricație și obținerea tuturor aprobărilor și avizelor necesare desfășurării acestui proiect, această etapă urmând a se încheia până la sfârșitului anului 2026.

În perioada 2027-2029 va avea loc oprirea Unității 1 și derularea efectivă a lucrărilor aferente procesului de retehnologizare, respectiv repunerea acestei unități în funcțiune, în vederea exploatării comerciale pentru un nou ciclu de funcționare de 30 de ani.

Retehnologizarea este estimată să coste 1,5 miliarde de euro.

Demersuri pentru introducerea unor noi tehnologii nucleare

Cu prilejul Conferinței privind Schimbările Climatice (COP 26), din noiembrie 2021, Nuclearelectrica a semnat un acord cu NuScale privind dezvoltarea utilizării tehnologiei reactoarelor nucleare de mici dimensiuni (SMR) în România. Conform acestui acord, NuScale va sprijini Nuclearelectrica în evaluarea acestei tehnologii și, împreună, cele două companii vor adopta măsurile pentru dezvoltarea unei centrale NuScale cu 6 module, cu o putere totală de 462 Mwe, cel mai devreme la nivelul anilor 2028.

Tehnologia SMR NuScale a fost aprobată de către Comisia de Reglementare din SUA (USNRC) în august 2020, la finalul unui proces foarte amplu de validare care a durat peste 10 ani.

În urma finalizării studiului realizat de Nuclearelectrica unui grant oferit de USTDA penntru a identifica și evalua diferite amplasamente pentru implementarea reactoarelor modulare mici în România, la data de 23 mai 2022 a fost făcut public amplasamentul primului reactor modular mic (SMR) din România, care va fi amplasamentul fostei termocentrale de la Doicești, județul Dâmbovița. La data de 27 septembrie 2022 Nuclearelectrica și Nova Power & Gas SRL au lansat RoPower Nuclear SA, compania de proiect pentru dezvoltarea de reactoare modulare mici în România, pe locul fostei centrale electrice pe cărbune din Doicești, județul Dâmbovița.

În data de 27 octombrie 2022, Nuclearelectrica a anunțat că Agenția SUA pentru Comerț și Dezvoltare (USTDA) a acordat un nou grant de 14 milioane de dolari de către RoPower Nuclear SA (RoPower), compania de proiect pentru dezvoltarea reactoarelor modulare mici recent înființată de Nuclearelectrica și Nova Power & Gas. Grant-ul va fi folosit pentur finanțarea studiului preliminar de inginerie și proiectare (FEED). Pentru dezvoltarea centralei nucleare cu reactoare modulare mici, Nuclearelectrica a publicat următorul calendar:

Etapa 1 – FEED Faza 1 (Perioda: 2022-2023)

Faza 1 a FEED (”Front-End Engineering and Design) reprezintă o etapă de activități de planificare, studii, inginerie și proiectare care conțin elemente esențiale definirii Proiectului, prin raportare la condițiile amplasamentului fostei centrale de la Doicești, la cerințele de autorizare și reglementare naționale și internaționale aplicabile. Acestea vor furniza informații cantitative necesare planificării riguroase a activităților și o estimare fundamentare a costurilor de proiect. Se va detalia impactul cerințelor din România și amplasamentul de la Doicești asupra Proiectului. În paralel, se vor iniția studiile geotehnice, se va dezvolta Documentul Bază de Autorizare – Licensing Basis Document (”LBD”), se va atribui contractul pentru elaborarea Raportului de Impact de Mediu (Enviromental Impact Assessment) și se vor iniția diverse notificări la autoritățile de resort.

Etapa 2 – FEED Faza 2 (Perioada: 2023-2024)

Faza 2 a FEED va dezvolta elementele din Faza 1 a FEED și, suplimentar, va presupune o definire detaliată a scopului proiectului. Estimările de cost vor ajunge la nivelul de precizie Clasa-3 și vor duce proiectul la stadiul de pregătire pentru lansarea comenzilor. În această perioadă se vor stabili detaliile de finanțare ale proiectului, notificare privind ajutorul de stat, analiza inițială a IAEA, notificarea conform Articolul 41 din Tratatul Euroatom. La finalul acestei faze are loc poarta decizională ”final investment decision”.

Etapa 3 – Inginerie, Faza inițială de achiziții, Pregătirea locației (Perioada: 2024-2026)

În aceasta etapă se depune documentația pentru obținerea autorizației de construire, se elaborează Raportul de Impact de Mediu (Environmental Impact Assessment), are loc mobilizarea pe șantier și pregătirea locației. Se inițiază fabricarea NuScale Power Modules și se finalizează într-o mare măsură proiectarea de detaliu. Sunt efectuate, de asemenea, excavările de profunzime precum și alte lucrări esențiale de construcții. Anumite activități depășesc luna aprilie 2026 și se întrepătrund cu fazele ulterioare ale proiectului; printre acestea, finalizarea reactoarelor și a pereților bazinului de apă.

Etapa 4 – Construirea (Perioada: 2026-2029)

Această etapă începe cu poarta decizională ”Full Notice to Proceed” și conține majoritatea activităților de construcție.

Etapa 5 – Punerea în Funcțiune (2029)

În această etapă începe cu poarta decizională ”Full Notice to Proceed” și conține majoritatea activităților de construcție.

Etapa 6 – Exploatare Comercială (2029-2030)

Această etapă începe cu prima zi de vânzare a energiei în piață, energie produsă de modulul 1. În lunile ce urmează se lansează treptat celelalte 5 module.

Tehnologia va costa peste 6 miliarde dolari, deși estimările indicau 3,7 miliarde acum patru ani.