Patriarhul Daniel: Vindecarea de boli nu este ultimul scop al venirii Domnului pe pământ, ci vindecarea de păcat şi moarte

Publicat: 04 mai 2024, 08:42, de Andrei Ceausescu, în SOCIAL , ? cititori
Patriarhul Daniel: Vindecarea de boli nu este ultimul scop al venirii Domnului pe pământ, ci vindecarea de păcat şi moarte
„DNA-ul BOR” a primit botezul Patriarhul Daniel

Patriarhul Daniel subliniază în Pastorala de Paști că vindecarea de o boală trecătoare nu este țelul principal al venirii lui Iisus Hristos pe pământ. Misiunea Sa fundamentală a fost vindecarea de păcat și de moarte, oferind omenirii viața veșnică prin Înviere.

Patriarhul Daniel subliniază în Pastorala de Paști un mesaj important: vindecarea de o boală trecătoare nu este scopul principal al venirii lui Iisus Hristos pe pământ. Misiunea Sa fundamentală a fost vindecarea de păcat și de moarte, oferind omenirii viața veșnică prin Înviere.

Deși vindecările miraculoase săvârșite de Iisus demonstrează iubirea și mila Sa față de oameni, ele au și o semnificație profetică mai profundă. Ele reprezintă inaugurarea Împărăției lui Dumnezeu și prefigurează vindecarea definitivă ce va avea loc în cerul nou și pământul nou, unde nu va mai exista suferință (Apocalipsa 21, 1-4).

„Vindecările pe care Domnul Iisus Hristos le săvârşeşte arată iubirea Sa smerită şi milostivă faţă de oameni, dar aceste vindecări au şi un sens profetic, şi anume ele sunt inaugurarea sau începutul Împărăţiei lui Dumnezeu în lume sau începutul unei vindecări finale, care se va realiza într-un cer nou şi un pământ nou, în care nu va mai fi lacrimă şi moarte (cf. Apocalipsa 21, 1-4), pentru că Învierea de obşte va fi vindecarea definitivă a tuturor oamenilor de moarte şi de stricăciune. Vindecarea de boli nu este ultimul scop al venirii Domnului pe pământ, ci vindecarea de păcat şi moarte”, transmite Patriarhul.

Patriarhul Daniel evidențiază Taina Pocăinței și Sfântul Maslu ca izvoare permanente de vindecare de păcate, boli și suferințe (Marcu 6, 13; Iacov 5, 14-15). Toate Sfintele Taine ale Bisericii transmit harul divin, demonstrând iubirea milostivă a lui Hristos ca Doctor al sufletelor și al trupurilor noastre.

„În toate Sfintele Taine ale Bisericii lucrează harul Preasfintei Treimi, care ne arată iubirea milostivă a lui Hristos, Doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre (slujba Sfântului Maslu) şi Izvorul tămăduirilor (slujba Sfinţirii apei). Însă pentru vindecarea şi mântuirea noastră sufletească şi trupească este nevoie de multă credinţă şi de multă stăruinţă în rugăciune, precum şi de iubire milostivă faţă de semeni. De aceea, Sfântul Ioan Gură de Aur a numit Biserica lui Hristos ‘farmacie duhovnicească, unde se pregătesc leacuri noi, ca să ne vindecăm de rănile pe care ni le face lumea’. Acelaşi Sfânt Părinte cheamă la vindecare sufletească şi mântuire, zicând: ‘Intraţi în biserică şi mărturisiţi-vă păcatele voastre, căindu-vă pentru ele; căci acolo veţi afla doctorul care vă vindecă, iar nu un judecător care să vă osândească; acolo nu se cere pedepsirea păcătosului, ci se dă iertarea păcatelor’”, arată PF Daniel.

Totuși, vindecarea și mântuirea sufletească și trupească necesită credință puternică, perseverență în rugăciune și iubire milostivă față de semeni. Sfântul Ioan Gură de Aur numește Biserica „farmacie duhovnicească”, unde se prepară leacuri pentru vindecarea rănilor provocate de lume.

Anul 2024 a fost declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române „Anul omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor” și „Anul comemorativ al tuturor Sfinților tămăduitori fără de arginți”. În acest context, Patriarhul reconfirmă rolul Bisericii în combaterea suferinței prin activități liturgice, duhovnicești, pastorale, sociale și medicale.

„Inclusiv printr-o cultură medicală a populaţiei, prin care oamenii sunt sfătuiţi să preţuiască mai mult darul sănătăţii, evitând bolile, şi să fie recunoscători faţă de persoanele care îi ajută să se vindece, mai ales când ei singuri, din cauza sărăciei, nu-şi pot plăti consultaţiile sau medicamentele”, explică Patriarhul.

Cultura medicală a populației este esențială, prin promovarea prevenției bolilor, aprecierea sănătății și recunoștința față de cei care oferă îngrijire medicală.

Patriarhul Daniel îndeamnă la săvârșirea de fapte bune, la răspândirea luminii credinței și a faptelor bune, la împărtășirea bucuriei Învierii și la rugăciune pentru pacea în lume.

„În aceste zile de sărbătoare, de lumină şi bucurie pentru viaţa noastră creştină, vă îndemnăm pe toţi, cu părintească şi frăţească dragoste în Hristos, să arătaţi lumina dreptei credinţe şi a faptelor bune pretutindeni unde vă aflaţi, să împărtăşiţi şi altora bucuria Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, Vindecătorul şi Mântuitorul nostru Să ne rugăm pentru pacea din întreaga lume. Să arătăm semne de iubire frăţească şi tuturor românilor aflaţi printre străini”, este mesajul Patriarhului.

Mesajul pascal al Patriarhului Daniel transmite urări de „sănătate și fericire, pace și bucurie”, încheindu-se cu salutul pascal: „Hristos a Înviat!”.