Pierderi de peste 27 milioane de euro pentru cel mai mare aeroport din România

Publicat: 27 oct. 2020, 07:15, de Mariana Chirila, în ACTUALITATE , ? cititori
Pierderi de peste 27 milioane de euro pentru cel mai mare aeroport din România

Pandemia coronavirus afectează tot ce înseamnă domeniul aerian, operatori și aeroporturi. Cel mai mare aeroport din România anunță pierderi de aproape 130 milioane euro.

Compania Naţionala Aeroporturi – Bucureşti – S.A este foarte afectată de criza generată de răspândirea noului coronavirus SARS-CoV-2. Conform unei note de fundamentare a Proiectul de Hotărăre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Companiei Naţionale Aeroporturi – Bucureşti, începând cu 16.03.2020, pandemia a ajuns la un nivel foarte avansat de răspândire, astfel încât mai multe state din Uniunea Europeana, printre care și țara noastră, au decretat stare de urgență, închiderea spatiilor aeriene, a granițelor terestre, fiind afectate în mod direct companiile aeriene, aeroporturile, companiile de handling și alți furnizori de servicii specifice.

Sectorul aviației a fost unul dintre sectoarele economice puternic afectate de restrângerea severă a mobilității persoanelor între destinații și în acest context, traficul de pasageri pe aeroporturile bucureștene a scăzut dramatic față de valorile prognozate pentru anul 2020:

  • 58,5% în luna martie, 98,4% în luna aprilie, 98% în luna mai, 94,5% în luna iunie.

Pentru anul 2020, în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020, numărul estimat de pasageri de aproximativ 5,55 milioane reprezintă 35,60% din numărul de pasageri aprobați în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020, aprobat prin HG nr.301/2020 ( număr pasageri aproximativ – 15,6 milioane).

Situația economico-financiară a Companiei Naţionale Aeroporturi – Bucureşti a fost și este puternic afectată de scăderea traficului aerian.

Compania Naţională Aeroporturi – Bucureşti a propus în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020, următoarele modificări ale indicatorilor economico–financiari, față de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2020 prin HG nr.301/2020:

  • veniturile totale au scăzut cu 59,33% (sumă absolută = 695,2 milioane lei) urmare a scăderii traficului aeroportuar cu 64,4% față de valoarea aprobată în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020.

În cadrul veniturilor totale, veniturile din exploatare dețin o pondere de 97,79% iar veniturile financiare dețin o pondere de 2,21%.Veniturile din exploatare vor înregistra o scădere cu 59,54% față de valoarea aprobată.

În cadrul cifrei de afaceri a companiei, veniturile din activitatea de bază (aeronautice) dețin o pondere de 83,02% și sunt programate în proiectul bugetului de venituri și cheltuielile rectificat, pe anul 2020, în scădere cu 59,97% ( sumă absolută = 550,1 milioane lei) față de valoarea aprobată, în contextul pandemiei de COVID.

Veniturile non-aeronautice, a căror pondere în cifra de afaceri a companiei este de 16,98%, sunt programate în scădere cu 64,13%. Veniturile financiare, care dețin o pondere de 2,21% în total venituri, sunt programate în scădere, cu 46,81% față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2020, prin HG nr.301/2020.

  • cheltuielile totale vor fi diminuate cu 16,42%, având în vedere scăderea traficului aeroportuar, care impune reanalizarea și redimensionarea cheltuielilor companiei.

Cheltuielile companiei sunt preponderent fixe prin natura activității aeroportuare (cheltuielile cu prestațiile externe, cheltuielile cu amortizarea, cheltuielile de personal) iar ponderea lor în total cheltuieli este de aproximativ 88%. Celelalte categorii de cheltuieli, din care, cheltuielile variabile, au scăzut direct proporțional cu scăderea traficul aeroportuar (taxa de securitate, taxa AIAS, cheltuieli cu tratația pasagerilor business și VIP, redevența pentru bunuri publice) dar au o pondere mică în totalul cheltuielilor (aproximativ 3%).

Totodată, s-au înregistrat cheltuieli suplimentare privind achiziționarea de materiale consumabile și servicii, pentru combaterea pandemiei COVID -19, necesare desfășurării activității, în condiții de securitate și prevenire împotriva îmbolnăvirii cu noul virus (materialele de protecție – măști, dezinfectanți, mănuși de protecție), cu închirierea de corturi pentru triajul pasagerilor și cu achiziționarea de termoscanere.

  • reducerea productivității muncii cu 59,54 %, urmare a reducerii veniturilor din exploatare cu 59,54%;
  • nivelul cheltuielilor totale la 1000 lei venituri totale a crescut cu 105,49% față de cel aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 prin HG. 301/2020, din cauză că, veniturile din producția vândută au scăzut de la 1.124.984,51 mii lei la 441.423,02 mii lei (cu 60,76%).
  • câștigul mediu lunar pe salariat, determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială conform OG 26/2013 și Legii bugetului de stat nr.5/2020, va scădea cu 0,33% față de nivelul aprobat pentru anul 2020, urmarea scăderii cheltuielilor de natură salarială;
  • a fost plafonat nivelul indemnizațiilor membrilor CA, ceea ce duce la scăderea cheltuielilor aferente contractelor de mandat cu 10,73%. În prezent, la nivelul Companiei Naţionale Aeroporturi – Bucureşti nu sunt încheiate contracte de administrare în urma unei proceduri de selecție conform OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare, ci în baza art. 641 alin. (3) din același act normativ.
  • Compania Naţională Aeroporturi – Bucureşti estimează pentru anul 2020 realizarea unui rezultat brut negativ (pierdere) în valoare de 129,5 milioane lei, urmare a măsurilor luate în domeniul aviației civile. Pentru anul 2021 se prevede un rezultat brut pozitiv de 15,6 milioane lei, iar pentru anul 2022 se prevede o revenire a traficului aerian de pasageri, ceea ce va conduce la îmbunătățirea situației financiare a Companiei Naţionale Aeroporturi – Bucureşti și realizarea unui profit în creștere, în valoare de 207,1 milioane lei.
  • sursele de finanțare a investițiilor, estimate în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020, au scăzut cu 11,68% față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020, prin HG. nr.301/2020. Au scăzut sursele proprii de finanțare (amortizare si profit) cu 13,80% și sursele repartizate din contul 106.8 „Alte rezerve” cu 55,73%;

Compania Naţionala Aeroporturi – Bucureşti nu a înregistrat în anul 2019 plăți restante și nu va înregistra nici la data de 31.12.2020.