Premieră națională: 2,4 milioane de lei anual pentru un nou institut, în subordinea Academiei

Publicat: 04 iul. 2022, 21:32, de Cezar Amariei, în Cultură , ? cititori
Premieră națională: 2,4 milioane de lei anual pentru un nou institut, în subordinea Academiei

Academia Română ar putea avea în scurt timp un nou institut în subordine, pentru care statul alocă 2,4 milioane de lei. Cea mai mare parte a banilor merge în plata salariilor celor 22 de angajați.

Institutul de Cercetare pentru Artele Spectacolului (ICAS) ar putea fi noua instituție publică din subordinea Academiei Române.

Cu sediul în Sibiu, ICAS va face cercetări în domeniile teatru și artele spectacolului, educație și pedagogie teatrală, management cultural, diplomație culturală, leadership cultural, arte vizuale.

Conducerea ICAS este asigurată de un director, numit în urma unui concurs, prin decizia preşedintelui Academiei Române. În total, va fi vorba de un număr de 22 de posturi pentru care se estimează cheltuieli anuale de 2,3 milioane, la care se mai adaugă 120.000 de lei/ an cheltuieli cu bunuri și servicii.

Domeniile de activitate ale ICAS

Conform proiectului de Hotărâre a Guvernului, ICAS poate desfăşura următoarele activităţi:

a) cercetări privind antropologia artelor spectacolului și a artei actorului;

b) cercetări privind relația artelor spectacolului cu societatea;

c) cercetări privind dramaturgia românească, în context internațional, prin organizarea derezidențe de creație, în colaborare cu universități, teatre și institute de cercetare internaționale;

d) cercetări privind dramaturgia universală;

e) studiul teatrului de limbă română, germană, maghiară, idiș din România;

f) cercetări privind indexarea, digitalizarea și arhivarea documentelor proiectelor proprii și în colaborare cu alte structuri similare de renume internațional;

g) organizarea de sesiuni de comunicări științifice;

h) organizarea de ateliere practice și cursuri de perfecționare în domeniile de cercetare, cu practicieni de renume internațional;

i) cercetare aplicată privind studiie doctorale, prin intermediul Platformei Internaționale de Cercetare Doctorală în Artele Spectacolului și Management Cultural;

j) cercetare aplicată privind spectacolele și evenimentele culturale ale Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu (spectacole de teatru, muzică, dans, circ, spectacole de stradă, sesiuni de conferințe științifice, ateliere de cercetare a artelor spectacolului, publicații de specialitate etc.);

k) cercetare aplicată în management cultural, marketing cultural, networking și comunicare în artele spectacolului;

l) cercetare aplicată privind spectacolele și evenimentele culturale ale Festivalului Școlilor de Teatru și Management Cultural;

m) cercetare teatrală aplicată prin realizarea de spectacole laborator, care vor exploata noile dramaturgii de spectacol;

n) studii privind pedagogia teatrală, în colaborare cu școli naționale și internaționale;

o) studii de piață, studii de impact în ceea ce privește proiectele și evenimentele culturale;

p) studii privind didactica predării în învățământul artistic;

q) studii privind analiza procesului scenic în context internațional;

r) cercetări privind esteticile interpretative de referință și aplicabilitatea lor la nivel național;

s) studii privind comunicarea prin și despre artele spectacolului;

t) studii privind estetica receptării;

u) cercetări privind influențele realității virtuale asupra percepției spectacolului de teatru;

v) studii privind interacțiunea dintre om și sisteme computerizate de realitate virtuală și augumentată;

w) cercetări privind sociologia, psihologia și antropologia publicurilor din domeniul artelor spectacolului;

x) cercetări psiho-cognitive privind comportamentul de consum cultural.

În prezent, conform datelor prezentate de Academia Română, rețeaua sa de cercetare este alcătuită din 70 de institute și centre de cercetare, aflate sub coordonarea secțiilor științifice, și acoperă întreg teritoriul țării, de la București, la Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Craiova, Sibiu, Târgu Mureș.

Institutele Academiei Române asigură direcția de cercetare fundamentală din România, dezvoltată în cadrul unor ample proiecte, pe lungi perioade de timp, implicând generații de cercetători.