Primăria Capitalei vrea finanțare pentru 37 de proiecte, prin Programul Naţional „Anghel Saligny”

Publicat: 05 nov. 2021, 13:42, de Cezar Amariei, în Orașul meu , ? cititori
Primăria Capitalei vrea finanțare pentru 37 de proiecte, prin Programul Naţional „Anghel Saligny”

Consilierii generali ai Capitalei vor dezbate, în şedinţa extraordinară de luni, 37 de proiecte de hotărâre prin care se cere finanţare pentru o serie de proiecte de investiţii, prin Programul Naţional „Anghel Saligny”.

Printre acestea se numără lucrările de la Prelungirea Ghencea, reabilitarea sistemului rutier pe o serie de artere din Capitală, proiecte propuse în cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbană, revitalizarea urbană a cheiului Dâmboviţa, modernizarea reţelei de troleibuz pe mai multe străzi şi bulevarde, pasajul Doamna Ghica, îmbunătăţirea accesului pietonal, amenajarea staţiilor de transport public şi dotarea acestora cu echipament de informare a călătorilor, extinderea sistemului de semaforizare inteligentă pentru 574 de intersecţii şi prioritizarea vehiculelor cu destinaţie specială.

Proiectul care ar urma să aibă cea mai mare perioadă de implementare este cel care vizează îmbunătăţirea accesului pietonal, amenajarea staţiilor de transport public şi dotarea acestora cu echipament de informare a călătorilor (60 de luni).

Cea mai mare sumă este prevăzută pentru reabilitarea sistemului rutier pe bd. Theodor Pallady, bd. 1 Decembrie, bd. Basarabia, Calea Călăraşilor, bd. Corneliu Coposu inclusiv Bucla Complex Titan. Acesta are o valoare totală de 1,384 miliarde lei cu TVA, dintre care valoarea solicitată de la bugetul statului este de 1,347 miliarde lei, urmând că 36 milioane lei să fie finanţate de la bugetul local.

Astfel, Municipalitatea cere finanţare pentru următoarele proiecte:

*** străpungere bd. Nicolae Grigorescu – Splai Dudescu Etapa II – km 2+400 – intersecţie Calea Vitan Bârzeşti

– durata de implementare: 18 luni

– valoare totală: 105 milioane lei cu TVA

– valoare solicitată de la bugetul statului: 90 de milioane de lei cu TVA

– valoare finanţată de la bugetul local: 15 milioane lei cu TVA

*** penetraţie Prelungirea Ghencea – Domneşti şi supralărgire bd. Ghencea între Strada Braşov şi Terminal Tramvai 41

– durata de implementare: 24 luni

– valoare totală: 564 milioane lei cu TVA

– valoare solicitată de la bugetul statului: 438 de milioane de lei cu TVA

– valoare finanţată de la bugetul local: 125 milioane lei cu TVA

*** drum de acces în Cartierul Henri Coandă prin Str. Biharia

– durata de implementare: 11 luni

– valoare totală: 66 milioane lei cu TVA

– valoare solicitată de la bugetul statului: 29 milioane de lei cu TVA

– valoare finanţată de la bugetul local: 36 milioane lei cu TVA

*** reabilitarea sistemului rutier pe arterele str. Paleologu, str. Armand Călinescu, str. Vasile Lascăr, str. Lizeanu şi Intrarea Vagonului

– durata de implementare: 24 luni

– valoare totală: 98,5 milioane lei

– valoare solicitată de la bugetul statului: 95,8 milioane de lei

– valoare finanţată de la bugetul local: 2,6 milioane lei

*** reabilitarea sistemului rutier pe str. Barbu Văcărescu şi str. Căpitan Av. Alexandru Şerbănescu de la Şos. Ştefan cel Mare la Pod Băneasa

– durata de implementare: 20 luni

– valoare totală: 335 milioane lei cu TVA

– valoare solicitată de la bugetul statului: 326 milioane de lei cu TVA

– valoare finanţată de la bugetul local: 8 milioane lei cu TVA

*** reabilitarea sistemului rutier pe bd. Basarabiei de la intersecţia cu bd. 1 Decembrie 1918 până la cap terminal Republica

– durata de implementare: 18 luni

– valoare totală: 189 milioane lei cu TVA

– valoare solicitată de la bugetul statului: 184 milioane de lei cu TVA

– valoare finanţată de la bugetul local: 5 milioane lei cu TVA

*** reabilitarea sistemului rutier între bucla de întoarcere bd. Tei – str. Doamna Ghica, Piaţa Delfinului, bd. Chişinău, bd. Nicolae Grigorescu, str. Iulia Haţeganu, Şos. Vitan Bârzeşti până la Şos. Olteniţei

– durata de implementare: 24 luni

– valoare totală: 805 milioane lei

– valoare solicitată de la bugetul statului: 784 milioane de lei

– valoare finanţată de la bugetul local: 21 milioane lei

*** reabilitarea sistemului rutier Buclă Gara de Est pe arterele bd. Gării Obor, bd. Ferdinand (între Gara Obor şi Şos. Pantelimon), Şos. Pantelimon, Str. Baicului

– durata de implementare: 20 luni

– valoare totală: 239 milioane lei cu TVA

– valoare solicitată de la bugetul statului: 233 milioane de lei cu TVA

– valoare finanţată de la bugetul local: 6 milioane lei cu TVA

*** reabilitarea sistemului rutier între bucla de întoarcere Str. Graţioasa – bd. Aerogării – DN 1 – Complex Comercial Băneasa

– durata de implementare: 24 luni

– valoare totală: 191 milioane lei

– valoare solicitată de la bugetul statului: 186 milioane de lei

– valoare finanţată de la bugetul local: 5 milioane lei

*** reabilitarea sistemului rutier între bucla de întoarcere Piaţa Unirii şi bucla de întoarcere Sf. Gheorghe

– durata de implementare: 24 luni

– valoare totală: 64 milioane lei

– valoare solicitată de la bugetul statului: 63 milioane de lei

– valoare finanţată de la bugetul local: 1 milion de lei

*** reabilitarea sistemului rutier pe bd. Chişinău

– durata de implementare: 11 luni

– valoare totală: 83 milioane lei cu TVA

– valoare solicitată de la bugetul statului: 80,8 milioane de lei cu TVA

– valoare finanţată de la bugetul local: 2,2 milioane lei cu TVA

*** reabilitarea sistemului rutier pe bd. Dimitrie Pompeiu, Şos. Petricani, bd. Lacul Tei, Str. Maica Domnului, Str. Reînvierii şi Str. Turmelor

– durata de implementare: 24 luni

– valoare totală: 367 milioane lei cu TVA

– valoare solicitată de la bugetul statului: 358 milioane de lei cu TVA

– valoare finanţată de la bugetul local: 9 milioane lei cu TVA

*** reabilitarea sistemului rutier pe bd. Expoziţiei, Str. Aviator Popişteanu, Str. Puţul lui Crăciun, Str. Dornei şi Str. Clăbucet

– durata de implementare: 20 luni

– valoare totală: 131,1 milioane lei cu TVA

– valoare solicitată de la bugetul statului: 127,6 milioane de lei cu TVA

– valoare finanţată de la bugetul local: 3,4 milioane lei cu TVA

*** reabilitarea sistemului rutier bd. Ferdinand, între Şos. Mihai Bravu şi Str. Traian

– durata de implementare: 18 luni

– valoare totală: 56,2 milioane lei cu TVA

– valoare solicitată de la bugetul statului: 54,7 milioane de lei cu TVA

– valoare finanţată de la bugetul local: 1,5 milioane lei cu TVA

*** reabilitarea sistemului rutier pe arterele bd. I. Gh. Duca, Str. Al. I. Cuza, Calea Griviţei şi bd. Dinicu Golescu

– durata de implementare: 24 luni

– valoare totală: 98,5 milioane lei

– valoare solicitată de la bugetul statului: 95,8 milioane de lei

– valoare finanţată de la bugetul local: 2,6 milioane lei

*** reabilitarea sistemului rutier pe arterele Sfântul Ionel Perlea, Str. Grigore Cobălcescu şi traseul de pe bd. Ion Mihalache, Calea Griviţei, bd. Bucureştii Noi, bd. Gloriei inclusiv cap terminal Str. Piatra Morii şi Bucla de tramvai Cişmigiu

– durata de implementare: 24 luni

– valoare totală: 530 milioane lei cu TVA

– valoare solicitată de la bugetul statului: 516 milioane de lei cu TVA

– valoare finanţată de la bugetul local: 14 milioane lei cu TVA

*** reabilitarea sistemului rutier bd. Mărăşeşti între bd. Dimitrie Cantemir şi Str. 11 Iunie

– durata de implementare: 11 luni

– valoare totală: 49 milioane lei cu TVA

– valoare solicitată de la bugetul statului: 48 milioane de lei cu TVA

– valoare finanţată de la bugetul local: 1 milion lei cu TVA

*** reabilitarea sistemului rutier pe bd. Pache Protopopescu şi Str. Traian

– durata de implementare: 18 luni

– valoare totală: 139,9 milioane lei cu TVA

– valoare solicitată de la bugetul statului: 136,1 milioane de lei cu TVA

– valoare finanţată de la bugetul local: 36,9 milioane lei cu TVA

*** reabilitarea sistemului rutier pe bd. Theodor Pallady, bd. 1 Decembrie, bd. Basarabia, Calea Călăraşilor, bd. Corneliu Coposu inclusiv Bucla Complex Titan

– durata de implementare: 36 luni

– valoare totală: 1,384 miliarde lei cu TVA

– valoare solicitată de la bugetul statului: 1,347 miliarde lei cu TVA

– valoare finanţată de la bugetul local: 36 milioane lei cu TVA

*** reabilitarea sistemului rutier pe bd. Timişoara între Str. Valea Cascadelor şi terminal CET Vest

– durata de implementare: 24 luni

– valoare totală: 61,5 milioane lei cu TVA

– valoare solicitată de la bugetul statului: 59,8 milioane lei cu TVA

– valoare finanţată de la bugetul local: 1,6 milioane lei cu TVA

*** prelungire Str. Braşov între Prelungirea Ghencea şi Şos. Alexandriei

– durata de implementare: 24 luni

– valoare totală: 61,5 milioane lei cu TVA

– valoare solicitată de la bugetul statului: 59,8 milioane lei cu TVA

– valoare finanţată de la bugetul local: 1,6 milioane lei cu TVA

*** reabilitarea sistemului rutier Calea Dudeşti

– durata de implementare: 24 luni

– valoare totală: 55 milioane lei cu TVA

– valoare solicitată de la bugetul statului: 53,5 milioane lei cu TVA

– valoare finanţată de la bugetul local: 1,4 milioane lei cu TVA

*** realizarea unui ansamblu urban complex, constând în Podul Mihai Vodă, pietonal şi pentru biciclişti, peste Dâmboviţa

– durata de implementare: 24 luni

– valoare totală: 156 milioane lei cu TVA

– valoare solicitată de la bugetul statului: 140 milioane lei cu TVA

– valoare finanţată de la bugetul local: 16 milioane lei cu TVA

*** spaţiu public urban Podul Calicilor – ansamblul urban Domniţa Bălaşa, amenajare urbană Palatul de Justiţie

– durata de implementare: 35 luni

– valoare totală: 111,1 milioane lei cu TVA

– valoare solicitată de la bugetul statului: 103,6 milioane lei cu TVA

– valoare finanţată de la bugetul local: 7,4 milioane lei cu TVA

*** Piaţa Constituţiei – construire de parcări subterane, amenajări urbanistice

– durata de implementare: 12 luni

– valoare totală: 216 milioane lei cu TVA

– valoare solicitată de la bugetul statului: 209 milioane lei cu TVA

– valoare finanţată de la bugetul local: 7 milioane lei cu TVA

*** traseu prioritar pietonal şi de biciclişti (include 42 de subproiecte)

– durata de implementare: 36 luni

– valoare totală: 321 milioane lei cu TVA

– valoare solicitată de la bugetul statului: 294 milioane lei cu TVA

– valoare finanţată de la bugetul local: 27 milioane lei cu TVA

*** modernizarea spaţiului public în zona Mănăstirii Antim, inclusiv parcaje supraterane

– durata de implementare: 14 luni

– valoare totală: 12,7 milioane lei cu TVA

– valoare solicitată de la bugetul statului: 11,8 milioane lei cu TVA

– valoare finanţată de la bugetul local: 0,9 milioane lei cu TVA

*** proiect Cheiul Dâmboviţei Unirii – Izvor, Splaiul Independenţei, Pod Unirii – Pod Izvor

– durata de implementare: 18 luni

– valoare totală: 27,5 milioane lei cu TVA

– valoare solicitată de la bugetul statului: 27 milioane lei cu TVA

– valoare finanţată de la bugetul local: 0,5 milioane lei cu TVA

*** nod intermodal de transport Piaţa Romană

– durata de implementare: 14 luni

– valoare totală: 11,9 milioane lei cu TVA

– valoare solicitată de la bugetul statului: 11,4 milioane lei cu TVA

– valoare finanţată de la bugetul local: 0,5 milioane lei cu TVA

*** reabilitare Bd. Unirii de la Piaţa Constituţiei la Piaţa Unirii cu traversare la str. George Georgescu

– durata de implementare: 18 luni

– valoare totală: 68 milioane lei cu TVA

– valoare solicitată de la bugetul statului: 61 milioane lei cu TVA

– valoare finanţată de la bugetul local: 7 milioane lei cu TVA

*** reconfigurare Calea Griviţei între Gara de Nord şi Calea Victoriei

– durata de implementare: 12 luni

– valoare totală: 32 milioane lei cu TVA

– valoare solicitată de la bugetul statului: 30 milioane lei cu TVA

– valoare finanţată de la bugetul local: 2 milioane lei cu TVA

*** reconfigurare Calea Moşilor între str. Bărăţiei şi bd. Carol I

– durata de implementare: 12 luni

– valoare totală: 156 milioane lei cu TVA

– valoare solicitată de la bugetul statului: 147 milioane lei cu TVA

– valoare finanţată de la bugetul local: 9 milioane lei cu TVA

*** Dâmboviţa – axa creativă a oraşului (revitalizarea urbană a cheiului Dâmboviţa)

– durata de implementare: 36 luni

– valoare totală: 422 milioane lei cu TVA

– valoare solicitată de la bugetul statului: 410,7 milioane lei cu TVA

– valoare finanţată de la bugetul local: 11,2 milioane lei cu TVA

*** modernizarea reţelei stradale prin extinderea sistemului de semaforizare inteligentă pentru 574 intersecţii şi prioritizarea vehiculelor cu destinaţie specială: transport public, salvare, pompieri şi poliţie, în vederea creşterii siguranţei rutiere şi reducerii poluării

– durata de implementare: 36 luni

– valoare totală: 208,2 milioane lei cu TVA

– valoare solicitată de la bugetul statului: 204,4 milioane lei cu TVA

– valoare finanţată de la bugetul local: 3,8 milioane lei cu TVA

*** Pasaj Doamna Ghica

– durata de implementare: 13 luni

– valoare totală: 143 milioane lei cu TVA

– valoare solicitată de la bugetul statului: 82 milioane lei cu TVA

*** îmbunătăţirea accesului pietonal, amenajarea staţiilor de transport public şi dotarea cu echipamente de informare a călătorilor

– durata de implementare: 60 luni

– valoare totală: 718 milioane lei cu TVA

– valoare solicitată de la bugetul statului: 715,9 milioane lei cu TVA

– valoare finanţată de la bugetul local: 2,1 milioane lei cu TVA

*** modernizarea reţelei de troleibuz pe Şos. Mihai Bravu, bd. Metalurgiei, între Piaţa Unirii – Piaţa Romană, pe str. Apusului şi în Piaţa Gării de Nord

– durata de implementare: 48 luni

– valoare totală: 78 milioane lei cu TVA

– valoare solicitată de la bugetul statului: 75, 1 milioane lei cu TVA

– valoare finanţată de la bugetul local: 2,8 milioane lei cu TVA.