Primăriile se bat pe fondurile pentru investiții în energie verde: 700 aplicații în prima zi

Interes enorm din partea primăriilor pentru fondurile destinate investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum, de la Ministerul Mediului. În prima zi au fost deja depuse peste 700 de aplicații, ceea ce acoperă 70% din bugetul de aproape 1,8 miliarde de lei.

Banii provin din Fondul pentru Modernizare, Programul-Cheie 1 – Surse regenerabile de energie și stocare a energiei.

“Am promis investiții și asta livrăm în fiecare zi. Prin acest apel am pus la bătaie un buget de 500 de milioane de euro din Fondul pentru Modernizare pentru a susține, în premieră, autoritățile publice locale care doresc să-și acopere parte din consumul de energie electrică prin instalarea de sisteme de producție a energiei din surse regenerabile”, a declarat ministrul Sebastian Burduja.

Cine poate solicita fonduri

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel sunt:

  • Unitățile administrativ teritoriale, sub-diviziuni ale unităților administrativ teritoriale,
  • Unitățile și subunitățile din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională,
  • Instituții publice, astfel cum sunt definite de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare la art. 2 pct. 30, (inclusiv entitățile publice subordonate sau aflate sub autoritatea/în coordonarea acestora exclusiv Regiile autonome și societățile cu capital de stat) ,
  • Cultele recunoscute oficial în România, și unitățile locale ale acestora, definite potrivit prevederilor Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată,
  • Instituțiile de învățământ superior de stat,
  • Institutele naționale, institutele, centrele și stațiunile de cercetare dezvoltare de drept public, astfel cum sunt acestea prevăzute în O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare,
  • Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară constituite conform prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Pot fi eligibile și parteneriatele realizate între entitățile de mai sus, în baza acordului de parteneriat întocmit conform Anexei 6 la prezentul ghid, încheiat anterior depunerii cererii de finanțate ce se va depune odată cu  cererea de finanțare.

Sprijinul financiar sub formă de grant, în cadrul apelului de proiecte, are la bază principiul „primul venit, primul evaluat și contractat, cu respectarea condițiilor din ghid” și este acordat pentru investiții destinate producției de energie electrică din surse regenerabile de energie eoliană, solară sau hidro.

Se urmărește astfel atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul Planului Național Integrat Energie Schimbări Climatice, la obiectivele Pactului verde european ca strategie de creștere sustenabilă a Europei și de combatere a schimbărilor climatice în concordanță cu angajamentele Uniunii de punere în aplicare a Acordului de la Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU, Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei și în cadrul PNIESC.

Cererile de finanțare împreună cu toate anexele solicitate prin ghid se pot depune prin platforma electronică dedicată FM, MySMIS 2021 ce poate fi accesată la adresa https://mysmis2021.gov.ro/.

Mai multe articole...

Cele mai citite articole