Proiect de lege adoptat de Guvern: Bonele vor încheia contract de muncă direct cu familia. Actele necesare

Potrivit proiectului de lege pentru modificarea  Legii nr.167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă, aprobat în Guvern astăzi, bonele vor putea fi angajate nu doar prin agenții ca până acum, ci și prin contract individual de muncă între părinte și bonă.

O persoană care intenționează să îngrijească un copil și care îndeplinește criteriile prevăzute de legea actuală (Legea Nr.167/2014) poate să supravegheze un copil doar dacă se înregistrează ca PFA și încheie un contract de prestări servicii cu părinții copilului sau dacă este bonă la o firmă locală, potrivit B1 TV.

La articolul 7, după litera a) se introduce o nouă literă, lit. a)1, cu următorul cuprins:

    • ”a1) furnizarea serviciilor în baza unui contract individual de muncă încheiat între bonă și părinte sau, după caz, alt reprezentant legal al copilului, în calitate angajator.”
Actele necesare pentru dosarul personal al bonei

Așadar, după ce un părinte va deveni angajatorul unei bone, acesta este obligat să-i întocmească un dosar personal, ce va trebui să cuprindă următoarele documente:

  • contractul individual de muncă, actele adiționale și celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă;
  • certificatul de calificare obținut conform prevederilor OG 129/2000 privind formarea profesională a adulților sau diploma, certificatul sau alt titlu de bonă recunoscut sau echivalant conform prevederilor Legii nr. 200/2004;
  • cazierul judiciar;
  • adeverința medicală care atestă că este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de bonă;
  • raportul de evaluare eliberat în condițiile legii, din care să reiasă că persoana este aptă din punct de vedere psihologic să exercite profesia de bonă;
  • adeverința emisă de Direcția generală de asistență socială și protecția copilului din județul/sectorul municipiului București pe a cărui rază administrativ-teritorială are domiciliul/reședința bona, din care să rezulte că nu i-a fost retras atestatul de asistent maternal, dacă avea unul;
  • declarația pe propria răspundere a bonei din care să reiasă că nu a fost decăzută din/ nu i-au fost interzise drepturile părintești;
  • certificatul de integritate comportamentală.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Mai multe articole...

Ultimele articole