Promisiuni pentru revitalizarea sectorului minier. Deocamdată s-a modificat o lege

Publicat: 21 iun. 2024, 14:28, de Cristian Matache, în ACTUALITATE , ? cititori
Promisiuni pentru revitalizarea sectorului minier. Deocamdată s-a modificat o lege

Guvernul a adoptat azi o ordonanță de urgență privind modificarea şi completarea Legii minelor nr. 85/2003.

Modificările introduse prin ordonanța de urgență aprobată vizează redeschiderea exploatărilor miniere neenergetice, continuarea activităților miniere pentru societățile în insolvență și valorificarea golurilor miniere din saline, pentru turism sau scopuri medicale. Concret, se instituie posibilitatea continuării activității miniere pentru societățile aflate în procedură de insolvență, prin păstrarea licenței în cadrul unui program de reorganizare, dar și posibilitatea dezvoltării și valorificării golurilor miniere din saline care pot fi utilizate din punct de vedere turistic sau medical.
Reintroducerea în circuitul economic a resurselor secundare va contribui la creșterea gradului de securitate și sustenabilitate a aprovizionării cu materii prime critice esențiale în sectoare industriale cheie pentru economia națională și europeană. Astfel, este susținută dezvoltarea unui model economic durabil și responsabil în raport cu mediul înconjurător, promovând economia circulară prin creșterea gradului de utilizare a resurselor de materii prime.

Îmbunătățirea reglementărilor în domeniul resurselor minerale neenergetice va avea un impact macroeconomic prin eficientizarea exploatării acestora, atragerea investițiilor si creșterea veniturilor bugetare, redeschiderea minelor cu activitatea încetată și, indirect, prin reintegrarea în circuitul economic a forței de muncă disponibilă pe plan local.
Obiectivul modificării Legii minelor nr.85/2023 este de a reduce cheltuielile statului pentru ecologizare, generarea de beneficii economice și sociale, inclusiv crearea de locuri de muncă și atragerea de investiții. Măsura de redeschidere a unor mine cu activitatea sistată prin hotărâri ale Guvernului descarcă parțial sau total statul român de cheltuieli pentru ecologizare, cu posibil impact transfrontalier, cheltuielile cu protecția mediului, care au ca scop final redarea unor mari suprafețe de teren în circuitul economic și tot ceea ce însemnă regenerarea socio-economică a comunităților învecinate, reintegrarea peisagistică a zonelor și refacerea bio-diversității sunt transferate către agenții economici care vor face exploatarea.

Impactul economic este semnificativ, cuantificabil atât prin beneficii directe de natura taxelor, impozitelor și contribuțiilor aferente desfășurării activităților de exploatare minieră, proporționale cu valorile mari ale investițiilor necesare, care contribuie semnificativ la bugetul general consolidat al statului, precum și la bugetele locale, cât și prin beneficii indirecte obținute prin reintegrarea în circuitul economic a forței de muncă disponibile pe plan local, regional și național.

De asemenea, odată cu preluarea de către operatorii economici a stațiilor de tratare a apei ce debitează natural din perimetrele miniere închise și care trebuie monitorizate post închidere, împreună cu licența de concesiune sau dare în administrare, se realizează o economiei de circa 13 milioane lei/an la bugetul de stat, prin reducerea cheltuielilor pentru operarea stațiilor de tratare a apelor.

Modificările sunt necesare întrucât forma inițială a Legii minelor nu permitea reofertarea perimetrelor cu activitate încetată, înainte și după terminarea lucrărilor de închidere. De asemenea, nu reglementa regimul utilizării golurilor miniere și nici regimul apelor provenite natural din perimetrele miniere aprobate la închidere definitivă și care sunt supuse procesului de monitorizare post închidere.

În contextul economic actual, având în vedere și Rezoluția Comitetul Economic și Social European din 24 martie 2022 privind Războiul din Ucraina și impactul său economic, social și ecologic, măsurile instituite prin ordonanța de urgență se circumscriu demersurilor Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului pentru crearea cadrului legislativ necesar reluării activității miniere în obiectivele închise prin hotărâri de guvern și exploatării depozitelor istorice de deșeuri miniere cu conținut de metale utile.

Informații suplimentare

Resursele minerale secundare depozitate în iazuri de decantare sau halde de steril prezintă un potențial foarte ridicat de valorificare industrială prin recuperarea metalelor prețioase, critice și utile de bază (Au, Ag, Cu, Pb, Zn, Fe, Mn, W, Mo etc.) pentru care au fost deschise exploatările sau a unor elemente care au intrat recent în sfera de interes a valorificării industriale (Ge, In, Te, Cd, Sb), prin utilizarea mineralelor însoțitoare (cuarț, feldspat, minerale argiloase) sau prin folosirea unor tipuri de reziduuri ca amelioratori pentru soluțiile sărace (de exemplu în cazul unor halde ale minelor de cărbune).