Raluca Turcan susține că noile măsuri fiscale amenință domeniul Culturii

Publicat: 15 aug. 2023, 21:00, de Andreea Caraua, în POLITICĂ , ? cititori
Raluca Turcan susține că noile măsuri fiscale amenință domeniul Culturii

Ministerul Culturii Raluca Turcan a trimis un memoriu către ministerul Finanțelor în care spune că noile măsuri fiscale vor duce la desființarea a peste 61% din instituțiile de cultură.

Înrt-un document publicat de G4Media.ro, se evidențiază că eliminarea posturilor vacante, închiderea instituțiilor cu mai puțin de 50 de angajați sau tăierea bugetelor destinate spectacolelor ar avea un impact semnificativ asupra sectorului cultural, limitând accesul la cultură, un drept garantat de Constituție. Mai multe instituții culturale din țară ar fi nevoite să se închidă, în urma acestor măsuri. Drept urmare, Ministerul Culturii a propus o listă de excepții de la măsurile fiscale pentru instituțiile publice din domeniul cultural.

Ce probleme a semnalat Turcan

Eliminarea posturilor vacante va duce la desființarea unor instituții cu personal redus.“Numărul de posturi vacante, neocupate, fără personal încadrat, din statele de funcții aprobate potrivit legii la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se anulează”

Ministerul Culturii explică faptul că în România există aproximativ 1900 de biblioteci publice în care există un singur bibliotecar: ”dacă postul este vacant și se desființează în urma aplicării articolului de mai sus, atunci se desființează și singura sursă de informare și lectură pe care statul român o oferă comunității respective”. Situații asemănătoare se întâmplă și în cadrul centrelor culturale, școlilor populare, caselor și căminelor culturale etc.

Mai mult decât atât, și muzeele au o multitudine posturi vacante, care nu se vor mai putea ocupa în perioada următoare, chiar dacă personalul deja existent este suprasolicitat. Documentul precizează că salariile mici, migrarea forței de muncă și „complexitatea ridicată a acestor posturi face dificilă ocuparea posturilor vacante”.

În plus, teatrele, operele, filarmonicile și alte instituții publice de spectacole și concerte funcționează cu personal redus între stagiuni. „Aplicarea prevederilor articolului de mai sus ar anula posturile vacante existente în acest moment, inclusiv cele unice, și ar incapacita instituțiile de spectacole și/sau concerte să mai deruleze proiecte de anvergură iar, în cazul instituțiilor cu o organigramă redusă, va duce chiar la imposibilitatea desfășurării activității acestora; va fi afectată în mod direct buna funcționare a orchestrelor, a trupelor de teatru, a ansamblurilor de balet etc”.

La nivelul instituțiilor publice din subordinea Ministerului Culturii ar urma să fie anulate 250 de posturi, ceea ce ar avea ca rezultat blocarea activității și ar pune în pericol atingerea obiectivelor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), conform documentului.

Precizăm că un număr de 24 posturi vacante sunt alocate Compartimentului Programe de Investiţii în Cultură. Compartimentul a fost creat cu scopul de a implementa reformele şi investiţiile din PNRR şi pentru elaborarea şi implementarea de scheme de ajutor de stat minimis pentru sectorul cultural în scopul susţinerii beneficiarilor afectaţi de pandemia COVID. Prin anularea posturilor vacante, Compartimentul va fi în imposibilitatea a-și atinge obiectivele”.

Excepțiile propuse de Ministerul Culturii pentru posturile vacante

Începând cu data de 1 ianuarie 2024 instituțiile publice cu personalitate juridică aflate în coordonarea/subordonarea/autoritatea autorităților publice centrale/județene sau locale își pot desfășura activitatea dacă îndeplinesc următoarele condiții cumulative: a) Au un număr de peste 50 de posturi aprobate conform legii și efectiv ocupate în structurile organizatorice; b) Activitățile desfășurate de instituțiile publice nu se suprapun peste sau sunt similare cu alte activități desfășurate de alte instituții publice cu obiect de activitate același sau similar; (2) Instituțiile publice care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alin.(1) se pot comasa/desființa/reorganiza/fuziona sau transfera activitatea și personalul încadrat către alte structuri organizatorice inclusiv către structurile organizatorice aflate în coordonarea/autoritatea/subordonarea autorităților publice locale prin modificarea corespunzătoare a numărului de posturi, organigramei și a regulamentelor de organizare și funcționare;

Ministerul Culturii atrage atenția că foarte multe instituții culturale, cumar fi muzeele și bibliotecile, se încadrează în această categorie și că multe dintre cele care vor fi afectate de măsuri, au fost deja declarate câștigătoare pentru proiecte PNRR.

Rețeaua de infrastructură culturală publică a fost sistematic redusă din 1990. Numărul bibliotecilor publice a scăzut de la 4.458 în 1990, la 1.962 de biblioteci publice în anul 2021. De asemenea, numărul așezămintelor culturale din mediul rural a scăzut de la 7.110 clădiri cu funcție de cămin cultural în 1990, la 4.984 de clădiri funcționale în 2020.

Astfel, dintre cele 469 de instituții publice de cultură cu personalitate juridică care își desfășoară activitatea în prezent, peste 61% vor fi desființate prin aplicarea acestor măsuri”.

Majoritatea autorităților publice locale nu au instituții publice de cultură cu peste 50 de salariați, astfel că vor trebui să le comaseze (teatru, muzeu, ansamblu popular etc.) și să reducă cu cel puțin 15% din personal (actori, muzeografi, dansatori etc.). Pentru menținerea activității, muzeografii vor completa trupa de teatru, iar actorii, când nu repetă și nu joacă, vor asigura conservarea bunurilor culturale din muzeu”, se prezintă în document.