Războiul din Ucraina umflă conturile navigatorilor români cu zeci de milioane de euro

Publicat: 28 mart. 2023, 07:52, de Cezar Amariei, în News , ? cititori
Războiul din Ucraina umflă conturile navigatorilor români cu zeci de milioane de euro

Problemele cu care se confruntă Ucraina din cauza invaziei rusești au devenit o nesperată sursă de venit pentru transportatorii fluviali români. Administrația Fluvială a Dunării de Jos s-a trezit cu venituri mai mult decât duble și prognozează încasări record în acest an, pe fondul războiului.

Veniturile proprii ale Regiei Autonome „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi provin îndeosebi din tarife de navigaţie şi de pilotaj, pentru punerea la dispoziţie utilizatorilor a infrastructurii de transport naval pe Dunăre.

Faptul că o bună parte din cerealele ucrainene au tranzitat România pe apă a condus la încasări mai mult decât duble, lunar, și la estimări ale unor venituri în acest an de ordinul a aproximativ 30 de milioane de euro.

Impactul războiului în bugetul AFDJ Galați

Faptul că principalul indicator pe care s-a constituit bugetul acestui an este conflictul din țara vecină e recunoscut chiar de reprezentanții Administrației, în nota de fundamentare.

„În contextul geopolitic generat de conflictul din Ucraina, care a condus la blocarea exporturilor de mărfuri, în special cel de cereale prin porturile ucrainene de la Marea Neagră către restul lumii, a devenit imperios necesar ca, exportul de cereale să fie efectuat pe Canalul Sulina. În acest context, începând cu luna mai 2022, solicitările de tranzitare a Canalului Sulina a fost dublat”, susțin reprezentanții AFDJ Galați.

Veniturile din serviciile prestate a fost estimat pentru anul 2023 având în vedere media lunară a veniturilor realizate în perioada mai – decembrie 2022, astfel:

Venituri totale realizate 2022 = 117,2 milioane lei;

Venituri realizate în perioada mai – decembrie 2022 = 98,3 milioane lei;

Media lunară a veniturilor realizate în perioada mai – decembrie 2022 = 98,3 milioane lei/ 8 luni = 12,3 milioane lei.

Venituri pentru 12 luni utilizând media lunară a veniturilor realizate în perioada mai – decembrie 2022 = 12,3 milioane lei x 12 luni = 147,4 milioane lei.

„În scopul adoptării unei politici prudente în estimarea indicatorilor economico – financiari, la estimarea veniturilor din serviciile prestate a fost luată în considerare o medie de aproximativ 10,8 milioane lei/lună, rezultând suma de 130 milioane lei”, menționează conducerea AFDJ.

În total, cu banii proveniți din alte servicii, estimează venituri de 191.7 milioane lei, în creștere faţă de cele realizate/preliminate în anul 2022 cu 31,5 %, respectiv de la suma de 145,8 milioane lei (anul 2022) la 191,7 milioane lei (anul 2023).

Crește și bugetul de salarii

În anul 2023, cheltuielile cu personalul au fost bugetate în creștere cu 16 %, respectiv cu 1,8 milioane lei peste cele aprobate în anul 2022. Se urcă de la 11,1 milioane (anul 2022) la 12,9 (anul 2023) doar pentru lefuri.

Cheltuielile de natură salarială, în valoare de 11,5 milioane lei, au fost estimate în creștere cu 16,12%, faţă de suma aprobată în bugetul de venituri și rectificat pe anul 2022, mai mare cu 1,6 milioane lei, respectiv de la 9.9 milioane lei (anul 2022) la 11.5 milioane lei (anul 2023).

Cheltuielile aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete, în valoare de 980.000 lei, au fost fundamentate după cum urmează:

a) pentru directori – valoarea este de 421.000 lei;

b) pentru consiliul de administraţie – valoarea este 558.500 lei.

Durata mandatului, atât pentru directorat cât și pentru membrii Consiliului de Administrație, este provizorie, mandatele fiind încheiate pe 4 luni cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni.