Revolta actorilor de la Excelsior față de primarul Clotilde Armand. „Este inexplicabilă lipsa de decizie și transparență”

Publicat: 19 oct. 2022, 16:31, de Cezar Amariei, în Cultură , ? cititori
Revolta actorilor de la Excelsior față de primarul Clotilde Armand. „Este inexplicabilă lipsa de decizie și transparență”

Artiștii și managementul Teatrului Excelsior o acuză pe Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, de care aparțin, că blochează proiectul de modernizare, restaurare și eficientizare energetică a clădirii.

Conform acestora, lucrările bugetate în anul 2022 de Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 (CIDS1) nu pot fi demarate în cazul Teatrului Excelsior „din cauza lipsei de decizie și implicare a executivului Primăriei Sector 1”.

„Semnalăm dezinteresul primarului Sectorului 1 pentru investițiile necesare și oportune, aprobate pentru anul 2022 de către organele statutare ale Companiei, Consiliul de Administrație și Adunarea Generală a Acționarilor, care se manifestă și pentru alte proiecte ale companiei, motiv pentru care alegem să facem publice următoarele informații și să aducem clarificări privind Teatrul Excelsior, proiect socio-economic și cultural important pentru comunitatea pe care o deservim”, arată reprezentanții instituției culturale, într-o scrisoare deschisă.

Etapele inutile ale unui demers de modernizare

Artiștii au prezentat un istoric al inițiativelor legate de renovarea și modernizarea clădirii în care activează:

– 2018, luna mai – urmare a Hotărârii nr. 280, Consiliul General al Municipiului București a transmis imobilul în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1;

– 2019-2020 – au fost întocmite documentații și propuse intervenții de modernizare a clădirii pentru conformarea acesteia la noile exigențe legislative privind siguranța în exploatare; a fost întocmit devizul din 29 aprilie 2020, cu o valoare inițială de 38.907.174,50 lei, necesară pentru ca teatrul să fie redat circuitului public la standarde moderne, iar întreaga zonă să fie revitalizată din punct de vedere social, economic și cultural;

– 2020, luna iulie – prin Hotărârea nr. 196 a Consiliul Local al Sectorului 1 s-a aprobat documentația și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare, restaurare și eficientizare energetică pentru imobilul situat în Bd. Bucureștii Noi nr. 66, Sector 1, București”;

– 2021, luna iunie – prin Hotărârea nr. 125 a Consiliul Local al Sectorului 1, beneficiarul, sub semnătura primarului Sectorului 1, a solicitat în mod expres modificarea soluției arhitecturale propuse prin documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și reducerea prețurilor pentru lucrări și materiale, rezultând o diminuare a indicatorilor tehnico-economici aprobați cu aproximativ 55%;

– 2021, luna iunie – prin Hotărârea nr. 126 a Consiliul Local al Sectorului 1, imobilul a fost predat către Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A. pe bază de protocol, pentru asigurarea condițiilor în vederea consolidării, modernizării și restaurării acestuia conform legislației în vigoare;

– Ca urmare a solicitării de modificare, CIDS1 a preluat proiectul cu indicatorii diminuați, rezultând un volum de investiții actualizat de 18.862.028,47 lei. Proiectantul a modificat pro bono indicatorii tehnico-economici, dar nu și documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) pentru care CIDS1 nu avea prevăzut buget, modificarea acesteia presupunând, practic, noi planșe desenate, manoperă și un alt contract de execuție pentru plata costurilor antrenate de modificările solicitate de primar. De aceea, în prezent, DALI-ul nu este corelat cu noii indicatori tehnico-economici.

– 2022, luna mai – Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 a solicitat Primăriei Sectorului 1 S.A., pentru realizarea obiectivului de investiții și derularea proiectului, următoarele:

  1. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli ale Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A. pentru anul 2022.
  2. Transmiterea caietului de sarcini pentru serviciile de proiectare și asistență tehnică, pentru modernizare, restaurare și eficientizare energetică Teatrul Excelsior.
  3. Semnarea contractului de servicii de proiectare și asistență tehnică, între Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A. și Sectorul 1 al Municipiului București.

Frâna administrativă de la Primăria Sector 1

„Aceștia sunt pașii legali, absolut necesari în vederea demarării proiectului și executării lucrărilor de investiții. Din păcate, toate aceste solicitări ale companiei au rămas fără un răspuns din partea Primăriei Sectorului 1, motiv pentru care – și în acest moment – Teatrul Excelsior se află într-o stare avansată de degradare, generată de lipsa utilizării și a lucrărilor de mentenanță.

Sunt imperios necesare intervențiile pentru conformarea construcției la noile exigențe legislative privind siguranța în exploatare, securitatea la incendiu, accesibilitate, igienă, mediu etc. și pentru reactivarea sa culturală, articularea componentelor economice și sociale pentru comunitatea din zonă, dar și pentru toți cetățenii din București, deopotrivă.

Este inexplicabilă lipsa de decizie și transparență a Primăriei Sectorului 1 care a blocat proiectul de modernizare, restaurare și eficientizare energetică al Teatrului Excelsior, prin ignorarea adreselor și solicitărilor trimise de către Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A.

În aceste condiții putem afirma că Primăria Sectorului 1 acționează în detrimentul intereselor cetățenilor Sectorului 1, dar și a siguranței acestora prin faptul că, fără niciun motiv întemeiat, nu dispune asupra demarării proiectului pentru Teatrul Excelsior”, mai arată artiștii în cadrul scrisorii deschise.