România acordă 2,25 miliarde lei pentru investiții majore în industriile tradiționale

Publicat: 28 mart. 2024, 22:45, de Radu Caranfil, în ECONOMIE , ? cititori
România acordă 2,25 miliarde lei pentru investiții majore în industriile tradiționale

Guvernul României a luat o decizie crucială pentru susținerea industriei naționale prin alocarea unei finanțări substanțiale în valoare de 2,25 miliarde lei destinate investițiilor majore în sectoarele cu tradiție ale economiei românești. Această schemă de ajutor de stat propusă și aprobată de Ministerul Finanțelor vine în sprijinul investitorilor și antreprenorilor care aspiră la creștere economică și dezvoltare durabilă.

Potrivit declarațiilor oficiale, obiectivul principal al acestei scheme este de a stimula creșterea economică prin susținerea investițiilor în tehnologii inovatoare și sustenabile, precum și de a promova dezvoltarea antreprenorială. Este important de menționat că impactul social al acestei scheme este semnificativ, deoarece proiectele finanțate vor contribui la dezvoltarea activităților economice în regiunile mai puțin dezvoltate, precum și la utilizarea produselor și serviciilor locale.

Buget generos

Bugetul total de 2,25 miliarde lei reprezintă o investiție semnificativă în viitorul economiei naționale și este menit să susțină proiecte de anvergură cu impact major. Perioada de acordare a finanțării se întinde până în anul 2026, iar plățile ajutorului de stat vor fi efectuate în perioada 2025-2032, oferind astfel o perspectivă pe termen lung pentru dezvoltarea proiectelor finanțate.

Potențial de transformare

Ministrul Marcel Boloș a subliniat importanța acestei scheme de finanțare pentru economia românească, menționând că aceasta vine ca răspuns la solicitările mediului de afaceri și că are potențialul de a transforma industria tradițională prin integrarea tehnologiilor noi și sustenabile. Mai mult decât atât, această inițiativă poate atrage investiții străine și poate contribui la consolidarea poziției României pe piața internațională.

Criterii de eligibilitate

Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii acestei scheme sunt riguroase și vizează asigurarea unui cadru transparent și echitabil pentru accesarea finanțării. Este esențial ca investitorii să îndeplinească cerințele stabilite pentru a putea beneficia de sprijinul guvernamental, asigurându-se astfel că fondurile sunt direcționate către proiectele cu cel mai mare potențial de impact economic și social.

Condițiile de finanțare

Condițiile de finanțare pentru beneficiarii acestei scheme de ajutor de stat sunt stabilite pentru a asigura că fondurile sunt utilizate eficient și că proiectele finanțate contribuie semnificativ la dezvoltarea economică și socială a României. Iată principalele criterii de eligibilitate:

Înregistrare conform legii:

Beneficiarii trebuie să fie înregistrate conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Investiție inițială în România:

Intreprinderile trebuie să realizeze o investiție inițială în România într-unul dintre sectoarele eligibile prevăzute de schema de ajutor de stat în anexa nr.1, în maximum 3 ani de la data demarării acesteia.

Excluderea întreprinderilor în dificultate:

Beneficiarii trebuie să nu se încadreze în categoria „întreprinderilor în dificultate”, conform definiției stabilite în regulamentele relevante.

Situația juridică și financiară:

Beneficiarii trebuie să nu se afle în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității. De asemenea, aceștia nu trebuie să facă obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat.

Lipsa altor ajutoare de stat regionale:

Intreprinderile nu trebuie să beneficieze de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiași proiect unic de investiții.

Relocare:

Intreprinderile nu trebuie să efectueze o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială.

Pentru întreprinderile cu cel puțin un exercițiu financiar încheiat, pentru a putea accesa ajutorul de stat, trebuie să îndeplinească următoarele criterii suplimentare:

  • Rentabilitatea și capitalurile proprii: Acestea trebuie să aibă rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât zero în unul din ultimele trei exerciții financiare încheiate și capitalurile proprii pozitive în ultimul exercițiu financiar încheiat.
  • Pentru întreprinderile nou-înființate: Acestea trebuie să aibă capital social subscris vărsat în valoare de minimum 100.000 lei și să nu aibă acționari care dețin sau au deținut în România în ultimii 2 ani anterior datei înregistrării cererii o întreprindere cu același obiect de activitate pentru care solicită finanțare.

În concluzie, această schemă de ajutor de stat reprezintă un pas important în direcția promovării investițiilor strategice în economia românească și în consolidarea industriei naționale. Prin sprijinirea proiectelor cu tradiție și promovarea inovației, România își consolidează poziția pe scena internațională și își asigură un viitor prosper și durabil pentru generațiile viitoare.