Romgaz anunță când va fi gata ”centrala care nu se mai termină”

Publicat: 20 mai 2024, 17:01, de Cristian Matache, în Energie , ? cititori
Romgaz anunță când va fi gata ”centrala care nu se mai termină”

Centrala Romgaz pe gaze de la Iernut va fi gata până la 31 decembrie 2024, cu o întârziere de patru ani de la data inițială a finalizării proiectului.

În cadrul conferinței „Energy road – Energie la tine acasă – Ediția a VI-a”, Răzvan Popescu, directorul general al Romgaz, a detaliat stadiul lucrărilor: „Centrala de la Iernut este în grafic. Suntem pe un drum critic. Sperăm ca centrală veche să fie scoasă din producție spre finalul verii, nu am gândit la finalul lunii august, începutul lunii septembrie – și dorim începerea testelor de producție pentru centrala cea nouă. În continuare avem target de ao opune în producția finalului anului acesta, undeva în luna decembrie. Încercăm chiar în prima parte a lunii decembrie să o punem în producție.”

Zilele trecute, Sebastian Burduja, ministrul Energiei, a dat ca sigură finalizarea centralei pe gaze în ciclu combinat de la Iernut în luna decembrie a acestui an. “Avem totul în grafic pentru centrala de la Iernut. Am discutat zilele trecute cu contractorul, firma Duro Felguera, și la început de decembrie ne pregătim să fim acolo și să marcăm în sfârșit această investiție. Vom avea finalizată o investiție extrem de importantă, care este în inima țării, în inima Sistemului Energetic Național – și cred că mai ales domnul Ivan (Virgiliu Ivan, șeful Dispeceratului Energetic Național – n.red.) este bucuros”, a spus Sebastian Burduja, ministrul Energiei, la o dezbatere oraganizată de publicația Focus Energetic.

La finele anului trecut, Romgaz a anunțat că a fost încheiat un act adițional la Contractul de finanțare pentru investiția de la Iernut.

”Prin Hotărârea Guvernului nr. 1.118/16.11.2023 s-a modificat Hotărârea Guvernului nr. 1.096/2013, pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013 – 2020, inclusiv Planul Național de Investiții (PNI). Prin H.G. nr. 1.118/16.11.2023 se prelungesc: termenul de finalizare şi punere în funcţiune a investițiilor finanțate nerambursabil din contul PNI – până la 31.12.2024, termenul de rambursare – până la 30.06.2025, precum şi celelalte termene corelative”, spunea atunci Romgaz, într-un comunicat.

Prin urmare, a fost transmis de Ministerul Energiei Actul Adițional nr. 9 la Contractul de finanțare nr. 4/07.12.2017 pentru investiția „Ciclu combinat cu turbine pe gaz” – Iernut, semnat de ambele părți, înregistrat în S.N.G.N. ROMGAZ S.A. în data de 27.12.2023. Obiectul actului adițional este modificarea duratei contractului până la data de 31 decembrie 2024, pentru finanțare, precum şi modificarea graficului de realizare a investiției prevăzut în contract. Data finalizării investiției, confirmată de punerea în funcțiune a acesteia, nu poate depăși data de 31 decembrie 2024.

Povestea centralei Romgaz de la Iernut

 

Prin Strategia Energetică a României 2007-2020, a fost prevăzută construcția de către ROMGAZ a unei centrale termoelectrice de 430 MW cu ciclu combinat cu turbine cu gaze, iar în anul 2016 a fost semnat cu Duro Felguera din Spania și Romelectro din România contractul pentru dezvoltarea CTE Iernut, la valoarea de 268.836.329,82 euro fără TVA, cu termen de finalizare la 26.01.2020.

Un an mai târziu față de termenul stabilit inițial pentru finalizarea obiectivului, Romgaz SA a reziliat contractul, ca doi ani mai târziu să contracteze finalizarea lucrărilor și punerea în funcțiune a obiectivului de investiții. Deși la data rezilierii contractului, valoarea lucrărilor rămase de executat era de 20.857.576 euro fără TVA, doi ani mai târziu, aceasta s-a triplat, ajungând la 69.796.216,43 euro fără TVA, din care numai valoarea de 2.647.312 euro reprezintă valoarea lucrărilor suplimentare pentru finalizarea obiectivului față de lucrările rămase de executat la data rezilierii contractului (2021).

Duro Felguera a spus atunci că centrala este terminată în procent de 93% – partea lor de lucrări, procent la care partenerul român Romelectro nu a ajuns și din acest motiv, Romgaz ar fi cerut rezilierea contractului. Doar că la sfârșitul lunii aprilie, Romgaz a semnat un nou contract cu spaniolii de la Duro Felguera pentru finalizarea noii centrale termoelectrice cu ciclu combinat cu turbine cu gaze de la Iernut, care este în valoare de 345 de milioane de lei, iar termenul de finalizare este de 16 luni, de la data ordinului de începere a lucrărilor.

Situarea geografică a centralei de la Iernut este deosebit de importantă pentru funcționarea sistemului energetic în toată zona de nord-vest a țării. Acum avem toate șansele să finalizăm această investiție”.