Salariații de la Loterie scapă de inflație! Guvernul le dă azi o veste bună

Publicat: 30 apr. 2024, 08:06, de Cristian Matache, în ECONOMIE , ? cititori
Salariații de la Loterie scapă de inflație! Guvernul le dă azi o veste bună

Guvernul adoptă azi o Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 pentru Compania Națională Loteria Română, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

Salariații Loteriei Române beneficiază în acest an de o creștere a veniturilor mai mare decât rata anuală a inflației astfel încât nu vor suferi din cauza creșterii prețurilor. Un salariu mediu net la companie este calculat pentru 2024 de 4.388 lei, conform bugetului de venituri și cheltuieli pe acest an ce va fi adoptat în ședința de Guvern de azi.

Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 pentru Compania Națională LOTERIA ROMÂNĂ S.A., operator economic ce desfășoară în principal activităţi de jocuri de noroc şi pariuri conform cod CAEN – 9200, s-a realizat avându-se în vedere următoarele:

▪ nivelul preliminat al realizărilor pe anul 2023;

▪ decizia C.A. nr. 4/2024 privind proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2024;

▪ nivelul veniturilor totale propuse sunt în sumă de 1.443.127,00 mii lei, în creștere cu 14,17% față de nivelul preliminat la finalul anului 2023;

▪ nivelul cheltuielilor totale propuse sunt în sumă de 1.233.147,00 mii lei, în creștere cu 15,08% față de nivelul preliminat la finalul anului 2023;

▪ rezultatul brut propus este pozitiv în sumă de 209.980,00 mii lei, în creștere cu 9,10% față de nivelul preliminat la finalul anului 2023;

nivelul mediu estimat al inflaţiei pe anul 2024: 6%, prevăzut în Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2024-2026 publicată de Ministerul Finanțelor;

▪ nivelul total al cheltuielilor care a fost estimat funcție de necesarul de materiale și servicii necesare desfăşurării în condiţii de siguranță în exploatare, precum și în condiții normale a activităţii;

▪ nivelul și structura cheltuielilor care au fost estimate având în vedere necesarul de materii prime, materiale, energie și apă, servicii și lucrări, prețurile estimate ale acestora, luând în calcul consumurile specifice normate, prevederile legale privind amortizarea mijloacelor fixe, contribuţiile stabilite de lege aferente drepturilor salariale, cheltuielile cu taxele și impozitele calculate conform legii etc;

▪ nivelul stabilit prin acte normative pentru costurile ce sunt prevăzute în legi speciale;

▪ nivelul cheltuielilor de natură salarială a fost fundamentat având în vedere prevederile art. 73 alin. (1) lit. a) și lit. e) din Legea nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024 şi prezintă o creștere de 3,87% față de nivelul aprobat al anului 2023, ca urmare a:

✓ influenței sumelor reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2024, cu suma de 1.218,04 mii lei;

✓ influenței sumelor reprezentând creşteri ale cheltuielilor cu salariile, aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2024, determinate ca urmare a acordării unor creşteri salariale în anul 2023, cu suma de 7.599,00 mii lei;

câștigul mediu brut pe salariat crește cu 6,94% față de cel preliminat la finele anului 2023, cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (3) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară și ale art. 73 din Legea nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;

▪ productivitatea muncii crește cu 11,93% față de nivelul preliminat al anului 2023;

▪ cuprinderea în cadrul bugetului a influenţelor din aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la drepturile aferente contractelor de mandat;

▪ societatea nu prevede plăți restante pentru anul 2024.

 

Loterie