Sărbători religioase pe 22 ianuarie

Pe 22 ianuarie se serbează Sfântul Timotei. Tânărul Timotei l-a însoţit pe Sfântul Apostol Pavel în Efes, în Corint, în Macedonia, în Atena, în Roma, în Ierusalim, în Spania şi în alte multe locuri.

Ortodoxe

Sf. Ap. Timotei; Sf. Cuv. Mc. Anastasie Persul

Greco-catolice

Sf. ap. Timotei; Sf. m. Anastasie Persanul

Romano-catolice

Sf. Vincenţiu, diacon m.; Fer. Laura, m.

Sfântul Apostol Timotei este pomenit în calendarul creştin ortodox în ziua de 22 ianuarie.

Sfântul Timotei era din cetatea Listra, din Licaonia (Asia Mică), tatăl său fiind grec, iar mama sa evreică. A fost ucenic al Sfântului Apostol Pavel.

Despre Sfântul Timotei, Apostolul Pavel mărturiseşte, zicând: „Iar tu ai urmat învăţăturii mele, vieţii, aşezământului, credinţei, îndelung răbdării, dragostei, îngăduinţei, izgonirilor şi pătimirilor” (II Timotei, 3, 10-11). Asemenea, pomenind de acest ucenic al său, Sfântul Apostol Pavel scria că Timotei cunoştea Sfintele Scripturi din pruncie şi că se bucura de un nume bun între creştinii care îl cunoşteau.

Tânărul Timotei l-a însoţit pe Sfântul Apostol Pavel în Efes, în Corint, în Macedonia, în Atena, în Roma, în Ierusalim, în Spania şi în alte multe locuri.

A fost episcop în Efes (64), având în grijă şi bisericile din Asia. Lui Timotei i-a scris Sfântul Apostol Pavel două epistole, din Macedonia şi din Roma, spune Agerpres.

În Epistola întâi către Corinteni, Sfântul Apostol Pavel spune: „Iar de va veni Timotei, vedeţi să fie fără teamă la voi, căci lucrează ca şi mine lucrul Domnului. Nimeni deci să nu-l dispreţuiască; ci să-l petreceţi cu pace, ca să vină la mine; că îl aştept cu fraţii” (I Corinteni 16; 10, 11).

Sfântul Apostol Timotei a fost ucis la o sărbătoare păgână din Efes, atunci închinătorii la idoli, bărbaţi şi femei, îşi făceau chipuri neobişnuite, purtau în mâini ciomege şi, înconjurând uliţele cetăţii cu glasuri sălbatice, îi strigau pe cei pe care îi întâlneau; se repezeau asupra lor şi îi ucideau pe mulţi dintre ei sau făceau alte fărădelegi, crezând că aşa aduc servicii zeilor la care se închinau.

Sfintele sale moaşte au fost aduse la Constantinopol şi aşezate în Biserica „Sfinţilor Apostoli”, la dorinţa împăratului Constanţiu (337-361), fiul lui Constantin cel Mare.

Mai multe articole...

Cele mai citite articole