Se restaurează monumentul domnitorului Ioan Vodă „cel Cumplit”, cel care i-a umilit pe turci și tătari

Va fi restaurat monumentul ridicat în memoria domnitorului Ioan Vodă cel Viteaz, numit de boierime „cel Cumplit”, care i-a umilit pe turci în bătălia de la Jiliștea, în care oastea sa, formată din 10.000 de oșteni, a decimat armata formată 42.000 de turci, munteni şi secui.

Consiliul Județean (CJ) Galați a aprobat parteneriatul cu Consiliul Raional Cahul din Republica Moldova și Asociația de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos” pentru implementarea proiectului „Istoria care ne unește”, în cadrul căruia în România va fi restaurat monumentul domnitorului Ioan Vodă, ridicat pe locul bătăliei de la Roșcani.

Proiectul va fi depus în cadrul Programului „INTERREG NEXT România – Republica Moldova”, contribuția eligibilă a CJ Galați asigurată din bugetul propriu fiind de 77.600 euro.

„Prin acest proiect, ne dorim să oferim statuii lui Ioan Vodă cel Viteaz, voievod al Moldovei în secolul al XVI-lea, strălucirea de altădată, prin consolidarea, reabilitarea și organizarea unor acțiuni comune de promovare cultural-turistică a celor două regiuni partenere”, a declarat președintele CJ Galați, Costel Fotea.

Monumentul construit în 1976 este un ansamblu monumental ce are o scară cu 28 de trepte și un soclu de 6 metri înălțime, placat cu travertin, pe care se află statuia de 4,5 metri a domnitorului, realizată de sculptorul Gheorghe Turcu.

Bătălia de la Roșcani, între 35.000 de oșteni moldoveni și armata turco-tătară compusă din 200.000 de oşteni

Monumentul este amplasat pe locurile în care în iunie 1574 s-a dat bătălia de la Roșcani. Înaintea acestei confruntări, Ioan Vodă câștigase mai multe bătălii cu turcii.

Cea mai importantă a fost bătălia de la Jiliştea, în care i-a umilit pe turci și tătari: Oastea sa, formată din 9.000 de moldoveni şi 1.200 de cazaci a decimat oastea condusă de unul din dușmanii săi, Petru Şchiopul, formată din 20.000 de turci, 20.000 de munteni şi 2.000 de secui.

În primăvara lui 1574, a avut loc nouă invazie, a unei armate formate din turci, tătari și munteni. Ioan Vodă i-a învins și i-a alungat pe tătari și a trimis o parte din oaste sub conducerea pârcălabului de Hotin, Ieremia Golia Cernăuțeanul, să încerce să-i oprească pe turci la Dunăre. Turcii au reușit să treacă Dunărea, iar Golia Cernăuțeanul s-a retras lângă Ioan Vodă, aflat cu oștirea lângă Cahul, peste Prut, direcție în care s-au îndreptat și turcii.

Boierii moldoveni, în frunte cu Golia Cernăuțeanul au trecut de parte turcilor. În același timp, au revenit în luptă și tătarii și oastea moldoveană a fost nevoită să se retragă în satul Roșcani.

Pe câmpul de luptă de la Roșcani se aflau față în față oastea condusă de Ioan Vodă, formată din 35.000 de oșteni și armata turco-tătară compusă din 200.000 de oşteni.

Înfrângerea lui Ioan Vodă a avut loc după ce o ploaie neaşteptată i-a udat rezervele de pulbere, care l-au lipsit de artilerie, dar şi pentru că a fost trădat de Golia Cernăuțeanul, care conducea cavaleria.

După o rezistență eroică, domnitorul Ioan Vodă s-a predat, primind asigurări de la turci că oștenii săi vor fi cruțați.

După ce l-au capturat, turcii l-au ucis pe Ioan Vodă în chinuri groaznice, legându-l de cozile a două cămile, pentru a fi sfârtecat.

A fost numit Ioan Vodă cel Cumplit de boierii cărora le-a restrâns privilegiile

Cronicarii au remarcat atitudinea ostilă pe care domnitorul Moldovei, Ioan Vodă (1572 – 1574) a avut-o faţă de unii dintre exponenţii de frunte ai marii boierimi şi ai înaltului cler.

Domnitorul a și fost numit de boierime Ioan Vodă „cel Cumplit”, după ce a restrâns privilegiile marilor boieri și clerului

A fost un important strateg militar al acelor vremuri

Ioan Vodă a fost un vizionar în strategia militară din acele vremuri, în care trebuia să lupte cu oștirile mult mai numeroase ale turcilor. El a bazat forța militară a Moldovei pe artileria care utiliza tunuri mai ușoare. Într-o epocă în care mari regate aveau o artilerie formată de 30-40 de tunuri, domnitorul Moldovei a format o artilerie compusă din 200 de tunuri. Tunurile moldoveneşti erau mai mici, mai uşoare şi mai mobile.

Forţa de foc a artileriei sale era dublată de rapiditatea cavaleriei, care utiliza cai moldoveneşti, o rasă dispărută, remarcabilă prin rezistenţă şi viteză.

A bătut primele monede inscripţionate în limba română

Ioan Vodă a reorganizat sistemul monetar al Moldovei. În locul monedelor din metal preţios, el a decis să bată bănuţi de aramă. Aceştia au reprezentat primele monede inscripţionate în ­limba română. Inscripţia era „Ţeara Moldovei”.

Aceste monede au impulsionat comerţul şi au dus la o creştere economică semnificativă, care i-a permis domnitorului să îşi înzestreze armata.

Mai multe articole...

Cele mai citite articole