Site-urile care vând online lucrări de licenţă, amendate şi închise

Publicat: 10 ian. 2024, 18:33, de Ovidiu Zară, în ACTUALITATE , ? cititori
Site-urile care vând online lucrări de licenţă, amendate şi închise

Începând cu data de 6 ianuarie a intrat în vigoare Legea br. 427/2023, care sancţionează dur cumpărarea sau vânzarea prin platformele online a proiectelor, lucrărilor de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat, ori a altor lucrări, în vederea promovării unor evaluări.

Site-urile care au fost înregistrate şi funcţionează în scopul comercializării sau a punerii la dispoziția persoanelor fizice, cu orice titlu, a unor lucrări cu scopul de a fi folosite ca lucrări în vederea promovării unor evaluări pot fi amendate contravenţional şi chiar închise de autoritățile din domeniu, la sesizarea Poliţiei.


Legea 427/2023 stipulează că achiziţionarea sau vânzarea de lucrări ştiinţifice, referate, proiecte, lucrări de licenţă, de diploma, de disertaţie sau de doctorat, ori în vederea promovării unei evaluări constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100.000 lei la 200.000 lei.
Totodată, actul normativ prevede că organizarea şi derularea de către orice persoană a unor activităţi de formare fără autorizare de funcţionare provizorie emisă de ARACIS şi desfăşurarea de activităţi educaţionale în cadrul unor specializări/programe de studii neautorizate se sancţionează cu amendă contravenţională de la 50.000 lei la 100.000 lei.
Conform legii, contravenţiile vor fi constatate şi aplicate de către ofiţerii sau agenţii de poliţie din cadrul MAI, care au competenţe în domeniu, la solicitarea motivată a unei instituţii de învăţământ superior.
În cazul în care oferta de vânzare se săvârșește prin mijloace electronice, agenții constatatori ai MAI pot dispune și sancțiunea complementară a întreruperii, de îndată, a transmiterii într-o rețea de comunicații electronice a conținutului care face obiectul constatării unei contravenții.

Astfel, poliţiştii pot cere specialiștilor în domeniu și blocarea site-ului care comercializează lucrări în vederea promovării unor evaluări. Mai mult, dacă site-ul respectiv este găzduit de servere din străinătate, poliţiştii pot interzice cetățenilor români, prin mijloace tehnice, accesul pe pagina respectivă. De subliniat că măsurile menţionate anterior pot fi dispuse de reprezentanţii MAI doar cu aprobarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), instituția care supraveghează inclusiv traficul pe internet.
Totodată, legea mai prevede și amendarea, cu sume cuprinse între 5.000 și 50.000 de lei, a furnizorilor de servicii de găzduire sau a furnizorilor de rețele de comunicații electronice care nu pun în aplicare măsurile dispuse de ANCOM.