Societate de stat din energie caută șefi fără experiență

O companie a statului român caută trei noi membri ai Directoratului și nu cere experiență profesională în domeniul energetic pentru toți aceștia.

SAPE, companie ce gestionează participațiile statului în energie și care are ca acționar unic statul romȃn, prin Ministerul Energiei, prin Comitetul de Nominalizare și Remunerare, asistat de expert FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL, anunță începerea procesului de recrutare și selecție pentru 3 (trei) poziții de membru în cadrul Directoratului societății.

Conform anunțului de angajare, candidații care aplică pentru un post de Membru în Directoratul Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A trebuie să se asigure că pot îndeplini cu succes rolul pentru care candidează.

Componența Directoratului este alcătuită astfel încât membrii să poată acționa și critic, iar în cadrul Directoratului să poată formă o echipa omogenă. Este recomandabil că echipa de membri ai Directoratului să fie mixtă și echilibrată în privința experienței profesionale asigurând o diversitate a experienței profesionale la nivelul întregului Directorat și aducând plus-valoare prin această diversitate. De aceea nu este necesar că toți membrii Directoratului să aibă experiență directă în domeniul în care activează societatea întrucât multitudinea experiențelor individuale este cea care poate aduce valoare adăugată, dar este indicat că cel puțin un membru al Directoratului să aibă experiență directă în industria / ramură / sectorul de activitate al Societății. Este necesar că toți membrii Directoratului să aibă o educație academică secondată de experiență care să le permită înțelegerea mediului de afaceri, terminologia specifică tehnică și economică proprii conducerii unei companii, se spune în anunțul de angajare.

Ce îți trebuie pentru a candida pentru unul din cele trei posturi:


• Toți membrii trebuie să aibă studii superioare absolvite cu diplomă de licență.
• Toți membrii trebuie să aibă o experiență profesională relevanță și adecvată funcției pentru care candidează.
• Toți membrii trebuie să aibă o experiență relevantă în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăți din sectorul privat.
• Toți membrii trebuie să aibă o vechime în muncă de cel puțin 10 ani.
• În mod obligatoriu, în selecţia candidaţilor se va avea în vedere evitarea situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilități.
• Mandatul membrilor Directoratului este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăşi 4 ani;
• Un candidat nu poate deține mai mult de 3 mandate de administrator în consilii de administraţie ale întreprinderilor publice;
• Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei;
• Candidaţii care vor fi selectaţi pentru a fi înscrişi pe lista scurtă vor fi ulterior înştiinţaţi să depună o Declaraţie de intenţie realizată conform prevederilor HG 722/2016 și în concordanță cu Scrisoarea de aşteptări.

Condițiile generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite de membrii Directoratului sunt următoarele:

1. Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent;
2. Experiență profesională relevanță și adecvată funcției pentru care candidează de minim 10 ani;
3. Vechime în activitatea de conducere de minim 5 ani;
4. Experiență relevanță de conducere / administrare în domeniul public sau privat;
5. Cunoașterea limbii române (scris și vorbit) și cetățenia română sau cetățenia altor state UE, cu condiția să aibă domiciliul în România;
6. Capacitatea deplină de exercițiu;
7. Stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează;
8. Nu au cazier judiciar;
9. Nu au cazier fiscal;
10. Să nu se afle în conflict de interese care să îl/o facă incompatibil/a cu exercitarea funcției de Membru în Directoratul S.A.P.E S.A
11. Să nu fie destituit/ă dintr-o funcţie publică, să nu îi fi fost revocat contractul de mandat pentru neîndeplinirea indicatorilor cheie de performanță sau să nu-i fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;
12. Nu se află în situația începerii urmăririi penale pentru infracțiunile prevăzute la Art. 6 din Legea Societăților nr. 31/1990.

SAPE se ocupă cu monitorizarea modului de îndeplinire a obligațiilor rezultate din contractele de privatizare încheiate de Electrica, cu privire la filialele de furnizare și distribuție de energie electrică privatizate, precum și a tuturor acordurilor încheiate de Electrica în legătură cu contractele de privatizare; continuarea litigiilor aflate pe rolul Curții de Arbitraj de la Paris, deschise în urma nerespectării clauzelor din contractele de privatizare pentru filialele de furnizare și distribuție de energie electrică privatizate și a oricăror alte litigii în legătură cu participațiile minoritare repartizate conform proiectului de divizare; reprezentarea intereselor S.A.P.E. în societățile enumerate mai sus, prin participarea în Consiliile de Administrație, respectiv AGA ale acestora; elaborarea/implementarea unei strategii de administrare a participațiilor minoritare, de maximizare a veniturilor din dividende / valorificare participații; participarea în cadrul proiectelor energetice de interes național și viabile din punct de vedere financiar; administrarea participațiilor minoritare deținute de S.A.P.E. la societățile existente în portofoliu.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Mai multe articole...

Cele mai citite articole

Un autocar cu 44 de pasageri a luat foc pe A1,...

Un autocar în care se aflau 44 de pasageri a luat foc marți dimineață, pe autostrada A1, între Sebeș și Sibiu. Călătorii au reușit...

Hamburger cu carne de plastic la McDonald’s în București EXCLUSIV

Hamburger cu carne de plastic la McDonald’s, da ați citit bine. Ieri am avut parte de cea  mai urâtă experință pe care o puteam...