Soluţii favorabile ASF, pronunţate de instanţele de judecată, în iunie

Publicat: 05 iul. 2022, 15:31, de Ziarul Puterea, în ESENȚIAL , ? cititori
Soluţii favorabile ASF, pronunţate de instanţele de judecată, în iunie
ASF

Instanţele de judecată au pronunţat, în luna iunie 2022, soluţii favorabile Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) în unele dosare relevante, a anunţat marţi instituţia.

Astfel, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a pronunţat, printre altele, soluţie favorabilă ASF, în contradictoriu cu reclamanta Societatea de Asigurare – Reasigurare City Insurance SA, obiectul cauzei fiind recursul formulat de recurenta-reclamantă împotriva Sentinţei civile, prin care Curtea de Apel Bucureşti a respins cererea de chemare în judecată, ca nefondată.

„În fond, dosarul a avut ca obiect anularea Avizului ASF nr. 333/25.11.2019 şi obligarea pârâtei ASF la emiterea unui aviz prin care să admită cererea de compensare a creanţelor Societăţii Asigurarea Reasigurare Astra SA cu cele ale societăţii reclamante”, precizează sursa citată.

Totodată, Curtea de Apel Bucureşti a pronunţat soluţie favorabilă ASF, în contradictoriu cu reclamanta Grecu Elena, în calitate de persoană semnificativă/director general la societatea Forte Asigurări Reasigurări SA. Obiectul cauzei a fost, în principal, anularea Deciziei ASF, prin care Grecu Elena a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 5.000 lei şi retragerea aprobării din calitatea de persoană semnificativă/director general la compania respectivă.

Curtea de Apel Bucureşti a pronunţat o soluţie favorabilă ASF şi în contradictoriu cu reclamanta Societatea de Asigurare – Reasigurare City Insurance SA, obiectul cauzei fiind anularea Deciziei ASF privind sancţionarea SAR City Insurance SA cu amendă de 2,6 milioane lei şi stabilirea unor măsuri în sarcina acesteia.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a pronunţat o soluţie favorabilă ASF, în contradictoriu cu reclamanta SIF Oltenia SA, obiectul cauzei fiind recursul formulat de SIF Oltenia SA împotriva sentinţei civile prin care Curtea de Apel Bucureşti a respins cererea de anulare şi de suspendare, formulate de reclamantă, ca nefondate.

„În fond, dosarul a avut ca obiect suspendarea şi anularea Deciziei nr. 937/18.07.2019, prin care ASF a instituit în sarcina Consiliului de Administraţie al SIF Oltenia SA obligaţia de a convoca şi de a asigura desfăşurarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor în termen de 45 de zile de la data emiterii deciziei, având incluse pe ordinea de zi punctele propuse de acţionarii SIF Banat Crişana SA şi SIF Muntenia SA prin solicitarea înregistrată la sediul emitentului cu nr. 5071/11.06.2019, care a făcut obiectul raportului curent publicat la BVB în data de 11.06.2019”, precizează reprezentanţii ASF.

Curtea de Apel Bucureşti a pronunţat de asemenea o altă soluţie favorabilă ASF în contradictoriu cu Societatea de Asigurare – Reasigurare City Insurance SA. Obiectul cauzei a fost anularea Deciziei ASF privind stabilirea unor măsuri în sarcina societăţii City Insurance SA, a Deciziei ASF de stabilire a măsurii majorării capitalului social cu echivalentul în lei a sumei de 16,5 milioane lei, precum şi a Deciziei ASF privind sancţionarea societăţii cu amendă în cuantum de 100.000 lei.

Curtea de Apel Bucureşti a pronunţat soluţie favorabilă ASF, în contradictoriu cu reclamanta Uniqa Asigurări SA, obiectul cauzei fiind acţiunea formulată de reclamanta Uniqa Asigurări SA prin care solicită: anularea deciziei ASF privind sancţionarea societăţii Uniqa Asigurări SA cu avertisment scris şi instanţei să constate că reclamanta nu a încălcat nicio prevedere legală şi să dispună obligarea autorităţii să restituie sumele achitate de societate „în mod nelegal”.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a pronunţat o soluţie favorabilă ASF, în contradictoriu cu reclamanta Societatea de Asigurare – Reasigurare City Insurance SA. Obiectul cauzei: recurs formulat de Societatea de Asigurare – Reasigurare City Insurance SA împotriva Sentinţei civile nr. 857/29.09.2020, prin care Curtea de Apel Bucureşti a respins contestaţia formulată de reclamantă, ca nefondată.

„În fond, dosarul a avut ca obiect anularea Deciziei ASF nr. 1040/13.08.2019 de sancţionare a reclamantei City Insurance SA cu avertisment scris”, instituţia.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a pronunţat o soluţie favorabilă ASF, în contradictoriu cu recurenţii-reclamanţi Mihai Fercală şi Iulian Stan, obiectul cauzei fiind recurs formulat de Mihai Fercală şi de Iulian Stan împotriva sentinţei civile nr. 2/F/06.02.2020.

„În cele două cauze conexate, reclamanţii au contestat două seturi de decizii emise de către ASF: Deciziile ASF nr. 455, nr. 456 şi nr. 457 din data de 30.05.2014, emise ca urmare a nerespectării dispoziţiilor legale privind întocmirea documentelor aferente AGOA SIF Transilvania SA din data de 28.04.2014 (sancţionare cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru fiecare persoană în parte). Deciziile ASF nr. 1762 şi nr. 1763 din data de 20.11.2014, emise ca urmare a nerespectării dispoziţiilor legale privind întocmirea documentelor aferente AGOA SIF Transilvania SA din data de 11.08.2014 şi a nerespectării unor măsuri dispuse de ASF (sancţionare cu amendă în cuantum de 16.500 lei pentru fiecare persoană în parte)”, se menţionează în comunicat.

Totodată, Curtea de Apel Bucureşti a pronunţat o soluţie favorabilă ASF, în contradictoriu cu reclamanta DAW Management Broker de Asigurare SRL, obiectul cauzei fiind anularea Deciziei ASF nr. 311/2021 de sancţionare a societăţii cu amendă în cuantum de 100.000 de lei.

Curtea de Apel Bucureşti a pronunţat o soluţie favorabilă ASF, în contradictoriu cu reclamantul Cristian Pascale, membru al Consiliului de Supraveghere al City Insurance SA la data sancţionării. Obiectul cauzei a fost anularea Deciziei ASF nr. 88/25.01.2021, prin care reclamantul Cristian Pascale, membru al Consiliului de Supraveghere al City Insurance SA la data sancţionării, a fost sancţionat cu amendă contravenţională în cuantum de 450.000 lei.

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. ASF contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi.